Lisa Nilsson
Ensam Med Dig

Utan att fråga, utan att säga till
Kommer du in i mitt liv, fast jag egentligen inte vill
Nånting hos dig, jag vet inte vad det är
Gör mig intresserad, jag måste veta mer

Men du har alltid nått att göra, du är alltid på väg
Men jag närmar mig sakta, jag tar det steg för steg

Jag vill va ensam med dig, hur ska jag göra
Ensam med dig, där inget kan störa
Ensam med dig, jag vill veta mer
Jag vill va ensam med dig, där ingen hör och ingen ser

Jag vill få dig att känna som jag gör för dig
Jag kräver inte mycket, bara att få prata med dig
Lära känna dig bättre och se vem du är
Några timmar tillsammans är allt jag begär

Men du har alltid nått att göra, du är alltid på väg
Men jag närmar mig sakta, jag tar det steg för steg

Jag vill va ensam med dig, hur ska jag göra
Ensam med dig, där inget kan störa
Ensam med dig, jag vill veta mer
Jag vill va ensam med dig, där ingen hör och ingen ser

Jag vill va ensam med dig [x2]

Jag vill va ensam med dig, hur ska jag göra
Ensam med dig, där inget kan störa
Ensam med dig, jag vill veta mer
Ensam med dig, där ingen hör och ingen ser

(Ensam med dig) Ja hur ska jag göra?
(Ensam med dig) Åh ååh
(Ensam med dig) Mmm... Där inget kan störa
(Ensam med dig) Ensam med dig
(Ensam med dig) Där ingen hör, ingen ser
(Ensam med dig) Åh åh, åh åh
(Ensam med dig) Jag vill va ensam med dig
(Ensam med dig) Åh åh


Mirror lyrics:

(Ensam med dig) Åh åh
(Ensam med dig) Jag vill va ensam med dig
(Ensam med dig) Åh åh, åh åh
(Ensam med dig) Där ingen hör, ingen ser
(Ensam med dig) Ensam med dig
(Ensam med dig) Mmm... Där inget kan störa
(Ensam med dig) Åh ååh
(Ensam med dig) Ja hur ska jag göra?

Ensam med dig, där ingen hör och ingen ser
Ensam med dig, jag vill veta mer
Ensam med dig, där inget kan störa
Jag vill va ensam med dig, hur ska jag göra

Jag vill va ensam med dig [x2]

Jag vill va ensam med dig, där ingen hör och ingen ser
Ensam med dig, jag vill veta mer
Ensam med dig, där inget kan störa
Jag vill va ensam med dig, hur ska jag göra

Men jag närmar mig sakta, jag tar det steg för steg
Men du har alltid nått att göra, du är alltid på väg

Några timmar tillsammans är allt jag begär
Lära känna dig bättre och se vem du är
Jag kräver inte mycket, bara att få prata med dig
Jag vill få dig att känna som jag gör för dig

Jag vill va ensam med dig, där ingen hör och ingen ser
Ensam med dig, jag vill veta mer
Ensam med dig, där inget kan störa
Jag vill va ensam med dig, hur ska jag göra

Men jag närmar mig sakta, jag tar det steg för steg
Men du har alltid nått att göra, du är alltid på väg

Gör mig intresserad, jag måste veta mer
Nånting hos dig, jag vet inte vad det är
Kommer du in i mitt liv, fast jag egentligen inte vill
Utan att fråga, utan att säga till


Relevant Tags:
EEnsam MMed DDig nsam ed ig nEsam eMd iDg snsam jed xig sEnsam jMed xDig Esnsam Mjed Dxig 3nsam ked eig 3Ensam kMed eDig E3nsam Mked Deig
fnsam ned fig fEnsam nMed fDig Efnsam Mned Dfig rnsam Meed rig rEnsam Md rDig Ernsam Mde Drig 4nsam Msd cig 4Ensam Msed cDig E4nsam Mesd Dcig
dnsam M3d sig dEnsam M3ed sDig Ednsam Me3d Dsig wnsam Mfd Diig wEnsam Mfed Dg Ewnsam Mefd Dgi Ennsam Mrd Djg Esam Mred Djig Esnam Merd Dijg
Emsam M4d D9g Emnsam M4ed D9ig Enmsam Me4d Di9g Ehsam Mdd Dlg Ehnsam Mded Dlig Enhsam Medd Dilg Ejsam Mwd Dog Ejnsam Mwed Doig Enjsam Mewd Diog
Ebsam Dkg Ebnsam Me Dkig Enbsam Med Dikg Enssam Mex D8g Enam Mexd D8ig Enasm Medx Di8g Enzam Mee DugHOME
Popular Songs:
dorothy louise

i'm a believer

rachely enamorada

you must believe in spring

you've got what it takes

mama bake a pie

life is beautiful

it only hurts when i cry

pais de tus sueños

you'll see

ahora que estas aqui (feat. gemini)

sola voy

esse corao

blow my cool

lament

bel air 1 + 1 = 2

estas dormida

over in the meadow

nuestra promesa

digging your love

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us