Knutna Nă¤var
Om Jag Nă´gonsin Skall Strida

[Verse]
Miljarder ödslas varje år på kulor och kanoner
att hålla oss med starkt försvar alltmedan miljoner
i hungerns här får vackla fram och stupa redan unga.
Så sjung ej folk av frejdad stam, istället ska du sjunga:

[Refrain]
Om jag någonsin skall strida blir det för vår fana Röd
och geväret vill jag vrida mot tyrannen till hans död!
Till armén av Proletärer, män och kvinnor i ett led!
Res dig världens löneslav!
Gör din plikt för saken, för vår jord och Friheten!

[Verse]
Och vem gevären riktas mot vi bittert har fått lära.
Mot borgarvåldet ställer vi det Revolutionära!
Så lär dig bruka det gevär du en gång ska ta över
för ur dess pipa växer fram den makt vår Klass behöver!

[Refrain]
Om jag någonsin skall strida blir det för vår fana Röd
och geväret vill jag vrida mot tyrannen till hans död!
Till armén av Proletärer, män och kvinnor i ett led!
Res dig världens löneslav!
Gör din plikt för saken, för vår jord och Friheten!


Mirror lyrics:

Gör din plikt för saken, för vår jord och Friheten!
Res dig världens löneslav!
Till armén av Proletärer, män och kvinnor i ett led!
och geväret vill jag vrida mot tyrannen till hans död!
Om jag någonsin skall strida blir det för vår fana Röd
[Refrain]

för ur dess pipa växer fram den makt vår Klass behöver!
Så lär dig bruka det gevär du en gång ska ta över
Mot borgarvåldet ställer vi det Revolutionära!
Och vem gevären riktas mot vi bittert har fått lära.
[Verse]

Gör din plikt för saken, för vår jord och Friheten!
Res dig världens löneslav!
Till armén av Proletärer, män och kvinnor i ett led!
och geväret vill jag vrida mot tyrannen till hans död!
Om jag någonsin skall strida blir det för vår fana Röd
[Refrain]

Så sjung ej folk av frejdad stam, istället ska du sjunga:
i hungerns här får vackla fram och stupa redan unga.
att hålla oss med starkt försvar alltmedan miljoner
Miljarder ödslas varje år på kulor och kanoner
[Verse]


Relevant Tags:
OOm JJag NNă´gonsin SSkall SStrida m ag ă´gonsin kall trida mO aJg ăN´gonsin kSall tSrida km kag mă´gonsin zkall ztrida kOm kJag mNă´gonsin zSkall zStrida
Okm Jkag Nmă´gonsin Szkall Sztrida 9m iag hă´gonsin wkall wtrida 9Om iJag hNă´gonsin wSkall wStrida O9m Jiag Nhă´gonsin Swkall Swtrida 0m mag jă´gonsin dkall dtrida
0Om mJag jNă´gonsin dSkall dStrida O0m Jmag Njă´gonsin Sdkall Sdtrida lm nag bă´gonsin ekall etrida lOm nJag bNă´gonsin eSkall eStrida Olm Jnag Nbă´gonsin Sekall Setrida
im hag Năă´gonsin xkall xtrida iOm hJag N´gonsin xSkall xStrida Oim Jhag N´ăgonsin Sxkall Sxtrida Omm uag Nă´´gonsin akall atrida O uJag Năgonsin aSkall aStrida
Om Juag Năg´onsin Sakall Satrida Oj Jaag Nă´ggonsin Skkall Sttrida Ojm Jg Nă´onsin Sall Srida Omj Jga Nă´ognsin Sakll Srtida Ok Jzg Nă´honsin Slall Sfrida
Jzag Nă´hgonsin Slkall Sftrida Omk Jazg Nă´ghonsin Sklall Stfrida On Jqg Nă´yonsin Soall S5rida Onm Jqag Nă´ygonsin Sokall S5trida Omn Jaqg Nă´gyonsin Skoall St5rida
Jsg Nă´bonsin Small Shrida Jsag Nă´bgonsin Smkall Shtrida Jasg Nă´gbonsin Skmall Sthrida Jwg Nă´vonsin Sjall Syrida Jwag Nă´vgonsin Sjkall Sytrida
Jawg Nă´gvonsin Skjall Styrida Jxg Nă´fonsin Siall S6rida Jxag Nă´fgonsin Sikall S6trida Jaxg Nă´gfonsin Skiall St6rida Jagg Nă´tonsin Skaall Sgrida
Ja Nă´tgonsin Skll Sgtrida Jag Nă´gtonsin Sklal Stgrida Jah Nă´goonsin Skzll Srrida Jahg Nă´gnsin Skzall Srtrida Jagh Nă´gnosin Skazll Strrida
Jay Nă´gknsin Skqll Jayg Nă´gkonsin Skqall Stida Jagy Nă´goknsin Skaqll Stirda Jab Nă´g9nsin Sksll Stdida Jabg Nă´g9onsin Sksall Stdrida
Jagb Nă´go9nsin Skasll Strdida Jav Nă´g0nsin Skwll St4ida Javg Nă´g0onsin Skwall St4rida Jagv Nă´go0nsin Skawll Str4ida Jaf Nă´glnsin Skxll Stgida
Jafg Nă´glonsin Skxall Jagf Nă´golnsin Skaxll Strgida Jat Nă´ginsin Skalll Sttida Jatg Nă´gionsin Skal Jagt Nă´goinsin Skall Strtida
Nă´gonnsin Skakl St5ida Nă´gosin Skakll Nă´gosnin Skalkl Str5ida Nă´gomsin Skaol Stfida Nă´gomnsin Skaoll
Nă´gonmsin Skalol Strfida Nă´gohsin Skapl SteidaHOME
Popular Songs:
song of solomon

something there (french)

muă±eco de nieve

peeli patti aaur raja jani

sometime soon (movin' on)

i don't know

i'm movin' on [live]

between you and me

generation of disorder

i just want to love you

hasta luego my love

out of the blue

ay amor

choonggyeok (trauma)

signs

kar klen

inside your dreams

whom do you love

condescending

phone call

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us