Lars Winnerb„§ck
F„∂rdomsvisan

Säg fröken vad har du i påsen där
Några frön av en ovanlig sort?
Du hade väl inte tänkt att äta dom där
och stödja direktimport

Nej för där bort i negerland äter dom allt
och bor som små apor i träd
Och dom har ingen aning om hur vi har det kallt
och får slita för komjölk och säd

Säg gubbe vad har du i pösen där
Och varför har du så utslitna skor
Har ingen förklarat vad bostäder är
för den där bänken är inte din
om du tror

Nej, hur skulle det se ut om alla låg sisådär
med en tidning och en tom aquavit
Nej, res dig upp gubbe jag ska sätta mig här
för det är jag som betalar din sprit
(just det)

Säg yngling vad har du i påsen där (va)
en påk och en vässad stilett
Nej tro inte att jag inte vet att ni är
huliganer allihop det har jag sett

Ja, för om jag blott går ned på stan
sent en kväll
ja då hotar ni mig med en kniv
Och slår mig sen blodig men
om jag är snäll kanske ni skonar mitt liv

lalalaj lala

Nej tro inte att ja inte vet hur ni gör
för jag jag är en välupplyst man
Och jag vet hur man möter världen
för jag har både tv och radioprogram
minsann

Rajrajrajraj ra rajra rar a ra


Mirror lyrics:

Rajrajrajraj ra rajra rar a ra

minsann
för jag har både tv och radioprogram
Och jag vet hur man möter världen
för jag jag är en välupplyst man
Nej tro inte att ja inte vet hur ni gör

lalalaj lala

om jag är snäll kanske ni skonar mitt liv
Och slår mig sen blodig men
ja då hotar ni mig med en kniv
sent en kväll
Ja, för om jag blott går ned på stan

huliganer allihop det har jag sett
Nej tro inte att jag inte vet att ni är
en påk och en vässad stilett
Säg yngling vad har du i påsen där (va)

(just det)
för det är jag som betalar din sprit
Nej, res dig upp gubbe jag ska sätta mig här
med en tidning och en tom aquavit
Nej, hur skulle det se ut om alla låg sisådär

om du tror
för den där bänken är inte din
Har ingen förklarat vad bostäder är
Och varför har du så utslitna skor
Säg gubbe vad har du i pösen där

och får slita för komjölk och säd
Och dom har ingen aning om hur vi har det kallt
och bor som små apor i träd
Nej för där bort i negerland äter dom allt

och stödja direktimport
Du hade väl inte tänkt att äta dom där
Några frön av en ovanlig sort?
Säg fröken vad har du i påsen där


Relevant Tags:
FF„∂rdomsvisan „∂rdomsvisan „F∂rdomsvisan c„∂rdomsvisan cF„∂rdomsvisan Fc„∂rdomsvisan r„∂rdomsvisan rF„∂rdomsvisan Fr„∂rdomsvisan
g„∂rdomsvisan gF„∂rdomsvisan Fg„∂rdomsvisan t„∂rdomsvisan tF„∂rdomsvisan Ft„∂rdomsvisan v„∂rdomsvisan vF„∂rdomsvisan Fv„∂rdomsvisan
d„∂rdomsvisan dF„∂rdomsvisan Fd„∂rdomsvisan F„„∂rdomsvisan F∂rdomsvisan F∂„rdomsvisan F„∂∂rdomsvisan F„rdomsvisan F„r∂domsvisan
F„∂rrdomsvisan F„∂domsvisan F„∂dromsvisan F„∂ddomsvisan F„∂drdomsvisan F„∂rddomsvisan F„∂4domsvisan F„∂4rdomsvisan F„∂r4domsvisan
F„∂gdomsvisan F„∂grdomsvisan F„∂rgdomsvisan F„∂tdomsvisan F„∂trdomsvisan F„∂rtdomsvisan F„∂5domsvisan F„∂5rdomsvisan F„∂r5domsvisan
F„∂fdomsvisan F„∂frdomsvisan F„∂rfdomsvisan F„∂edomsvisan F„∂erdomsvisan F„∂redomsvisan F„∂romsvisan F„∂rodmsvisan F„∂rxomsvisan
F„∂rxdomsvisan F„∂rdxomsvisan F„∂reomsvisan F„∂rdeomsvisan F„∂rfomsvisan F„∂rdfomsvisan F„∂rromsvisan F„∂rdromsvisan F„∂rcomsvisan
F„∂rcdomsvisan F„∂rdcomsvisan F„∂rsomsvisan F„∂rsdomsvisan F„∂rdsomsvisan F„∂rdoomsvisan F„∂rdmsvisan F„∂rdmosvisan F„∂rdkmsvisan
F„∂rdkomsvisan F„∂rdokmsvisan F„∂rd9msvisan F„∂rd9omsvisan F„∂rdo9msvisan F„∂rd0msvisan F„∂rd0omsvisan F„∂rdo0msvisan F„∂rdlmsvisan
F„∂rdlomsvisan F„∂rdolmsvisan F„∂rdimsvisan F„∂rdiomsvisan F„∂rdoimsvisan F„∂rdommsvisan F„∂rdosvisan F„∂rdosmvisan F„∂rdojsvisan
F„∂rdojmsvisan F„∂rdomjsvisan F„∂rdoksvisan F„∂rdomksvisan F„∂rdonsvisan F„∂rdonmsvisan F„∂rdomnsvisan F„∂rdomssvisanHOME
Popular Songs:
listen to my heart

perd„≥n

julian's got a gti

sui giardini della preesistenza

this little bird

lonely boy [7'' version]

noreia

the dream

tomorrow's dream

kyyneleet (why girls cry)

overtime

birmingham

home

ay, carino

walk through this world with me

reggae bring back love

dream gets clear

roses watching

be there

housewarming

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us