Lars Winnerbă¤ck
Hum Hum Fră´n Humlegă´rden

När solen sjunker i eden
och när vägen leder till skärselden
Smyger nĂĄgra ur leden
för att vandra hemåt igen

Och när dom sagt hur du ska vandra
och delat ut alternativ
Så finns det ändå många andra
men frĂĄn ett annat perspektiv

För ingen människa på jorden
kan bestämma över ditt liv, vi sjunger
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
Det är så det är mellan blad och gräs
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
i skuggan under ett träd

Du som är ledsen och ensam
och funderar över vad klockan är
Du som har ingen att gĂĄ till
men väntar tåligt för det.

Och du som nästan tappat sugen
och är på vippen att ge upp
Kom och lyssna pĂĄ vĂĄrt budskap
och ta kontakt med vĂĄran grupp

För det finns inga bättre kamrater
och inga tätare led, du sjunger
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
Det är så det är mellan blad och gräs
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
i skuggan under ett träd

Och du som trampar din nästa
och aldrig ĂĄngrar dom sĂĄr du ger
Du har det bättre ställt än dom flesta
men du söker ständigt få mer

Men du ska snart nog tappa färgen
och få din första nervkollaps
Och det ska isa in i märgen
frĂĄn varje negativ synaps

Och då hjälper det föga att vädja
till paradiset in spe, vi sjunger
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
Det är så det är mellan blad och gräs
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
i skuggan under ett träd

Jag sjunger rakt ur mitt hjärta
men aktar mig noga för övertramp
har aldrig nånsin begärt att
fĂĄ skada er gyllene ramp

Men ni clowner upp pĂĄ scenen
Det är er maskeradparad
Er mimik syns rakt igenom
Och ni gör ingen människa glad

Med egot på första raden
under kapitalets regi, vi sjunger
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
Det är så det är mellan blad och gräs
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
i skuggan under ett träd

Vi sjunger
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
Det är så det är mellan blad och gräs
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
i skuggan under ett träd


Mirror lyrics:

i skuggan under ett träd
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
Det är så det är mellan blad och gräs
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
Vi sjunger

i skuggan under ett träd
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
Det är så det är mellan blad och gräs
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
under kapitalets regi, vi sjunger
Med egot på första raden

Och ni gör ingen människa glad
Er mimik syns rakt igenom
Det är er maskeradparad
Men ni clowner upp pĂĄ scenen

fĂĄ skada er gyllene ramp
har aldrig nånsin begärt att
men aktar mig noga för övertramp
Jag sjunger rakt ur mitt hjärta

i skuggan under ett träd
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
Det är så det är mellan blad och gräs
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
till paradiset in spe, vi sjunger
Och då hjälper det föga att vädja

frĂĄn varje negativ synaps
Och det ska isa in i märgen
och få din första nervkollaps
Men du ska snart nog tappa färgen

men du söker ständigt få mer
Du har det bättre ställt än dom flesta
och aldrig ĂĄngrar dom sĂĄr du ger
Och du som trampar din nästa

i skuggan under ett träd
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
Det är så det är mellan blad och gräs
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
och inga tätare led, du sjunger
För det finns inga bättre kamrater

och ta kontakt med vĂĄran grupp
Kom och lyssna pĂĄ vĂĄrt budskap
och är på vippen att ge upp
Och du som nästan tappat sugen

men väntar tåligt för det.
Du som har ingen att gĂĄ till
och funderar över vad klockan är
Du som är ledsen och ensam

i skuggan under ett träd
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
Det är så det är mellan blad och gräs
Hum hum frĂĄn HumlegĂĄrden
kan bestämma över ditt liv, vi sjunger
För ingen människa på jorden

men frĂĄn ett annat perspektiv
Så finns det ändå många andra
och delat ut alternativ
Och när dom sagt hur du ska vandra

för att vandra hemåt igen
Smyger nĂĄgra ur leden
och när vägen leder till skärselden
När solen sjunker i eden


Relevant Tags:
HHum HHum FFră´n HHumlegă´rden um um ră´n umlegă´rden uHm uHm rFă´n uHmlegă´rden jum jum cră´n jumlegă´rden jHum jHum cFră´n jHumlegă´rden
Hjum Hjum Fcră´n Hjumlegă´rden uum uum rră´n uumlegă´rden uHum uHum rFră´n uHumlegă´rden Huum Huum Frră´n Huumlegă´rden num num gră´n numlegă´rden
nHum nHum gFră´n nHumlegă´rden Hnum Hnum Fgră´n Hnumlegă´rden bum bum tră´n bumlegă´rden bHum bHum tFră´n bHumlegă´rden Hbum Hbum Ftră´n Hbumlegă´rden
gum gum vră´n gumlegă´rden gHum gHum vFră´n gHumlegă´rden Hgum Hgum Fvră´n Hgumlegă´rden yum yum dră´n yumlegă´rden yHum yHum dFră´n yHumlegă´rden
Hyum Hyum Fdră´n Hyumlegă´rden Hm Hm Fă´n Hmlegă´rden Hmu Hmu Făr´n Hmulegă´rden Hhm Hhm Fdă´n Hhmlegă´rden Hhum Hhum Hhumlegă´rden
Huhm Huhm Frdă´n Huhmlegă´rden H7m H7m F4ă´n H7mlegă´rden H7um H7um F4ră´n H7umlegă´rden Hu7m Hu7m Fr4ă´n Hu7mlegă´rden Hkm Hkm Fgă´n Hkmlegă´rden
Hkum Hkum Hkumlegă´rden Hukm Hukm Frgă´n Hukmlegă´rden Him Him Ftă´n Himlegă´rden Hium Hium Hiumlegă´rden Huim Huim Frtă´n Huimlegă´rden
H8m H8m F5ă´n H8mlegă´rden H8um H8um F5ră´n H8umlegă´rden Hu8m Hu8m Fr5ă´n Hu8mlegă´rden Hjm Hjm Ffă´n Hjmlegă´rden Ffră´n
Hujm Hujm Frfă´n Hujmlegă´rden Hym Hym Feă´n Hymlegă´rden Feră´n Huym Huym Freă´n Huymlegă´rden Humm Humm Frăă´n Hummlegă´rden
Hu Hu Fr´n Hulegă´rden Hum Hum Fr´ăn Hulmegă´rden Huj Huj Fră´´n Hujlegă´rden Frăn Humj Humj Frăn´ Humjlegă´rden
Huk Huk Fră´nn Huklegă´rden Fră´ Humk Humk Fră´n Humklegă´rden Hun Hun Fră´m Hunlegă´rden Hunm Hunm Fră´mn Hunmlegă´rden
Humn Humn Fră´nm Humnlegă´rden Fră´h Humllegă´rden Fră´hn Humegă´rden Fră´nh Humelgă´rden Fră´j Humkegă´rden
Fră´jn Fră´nj Humlkegă´rden Fră´b Humoegă´rden Fră´bn Humolegă´rden Fră´nb Humloegă´rden
Humpegă´rden Humplegă´rden Humlpegă´rden Humleegă´rden Humlgă´rden
Humlgeă´rden Humlsgă´rden Humlsegă´rden Humlesgă´rden Huml3gă´rden
Huml3egă´rden Humle3gă´rden Humlfgă´rden Humlfegă´rden Humlefgă´rden
Humlrgă´rden Humlregă´rden Humlergă´rden Huml4gă´rden Huml4egă´rden
Humle4gă´rden Humldgă´rden Humldegă´rden Humledgă´rden Humlwgă´rden
Humlwegă´rden Humlewgă´rden Humleggă´rdenHOME
Popular Songs:
the return of sathington willoughby

strings and drums

promised land

think

in completion

in the clouds

you never listened

the morning papers

segni'n faccia

it's all your fault

cija si ljubav

chasing time

what about me

first matter responds

thron in my side

preachin' prayin' singin'

jingy

ephemeral

hello walls

the spirit of christmas

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us