Lars Winnerbă€ck
Kom Hem Till Mig

Sommar'n miste lite av sin fÀgring
Solen miste lite av sin glans
NÀr det, vi hade hoppats pÄ
föll ihop och gick i kras
var det nÀstan som om glÀdjen inte fanns
Nu sÀger du att inget har nÄ'n mening
att det enda, du vill ha Àr lugn och ro
Men vi kommer aldrig vidare
om vi lutar oss tillbaks
SÄ kom hem till mig sÄ gör vi nÄ't ihop

Du sÀger, att vi nÄtt den punkt i livet
nÀr man bli tvingad att förstÄ
att allt, man tog för givet
och allt, man tog för gott
var nÄ'nting som man bara fick till lÄns
Och jag önskar det fanns nÄ'nting att sÀga
och gav dig tillförsikt och mod
Men hoppet föds i handling
Det vet jag att du vet
SÄ kom hem till mig sÄ gör vi nÄ't ihop

Som en skuta utan segel
en skönhet utan spegel
ja, som en hemlös irrar du omkring
Som en gamling i det nya
som en fÄnge i det fria
vÄgar du inte vÀnta dig nÄ'nting

Som en skuta utan segel
en skönhet utan spegel
ja, som en hemlös irrar du omkring
Som en gamling i det nya
som en fÄnge i det fria
vÄgar du inte vÀnta dig nÄ'nting

Men det finns en tid nÀr sÀden mÄste mogna
Det finns en tid nÀr grÀset mÄste gro
Och nÀr din sÀd har mognat fÀrdigt
och ditt grÀs har blivit grönt
sÄ kom hem till mig sÄ gör vi nÄ't ihop
Ja kom hem till mig sÄ gör vi nÄ't ihop


Mirror lyrics:

Ja kom hem till mig sÄ gör vi nÄ't ihop
sÄ kom hem till mig sÄ gör vi nÄ't ihop
och ditt grÀs har blivit grönt
Och nÀr din sÀd har mognat fÀrdigt
Det finns en tid nÀr grÀset mÄste gro
Men det finns en tid nÀr sÀden mÄste mogna

vÄgar du inte vÀnta dig nÄ'nting
som en fÄnge i det fria
Som en gamling i det nya
ja, som en hemlös irrar du omkring
en skönhet utan spegel
Som en skuta utan segel

vÄgar du inte vÀnta dig nÄ'nting
som en fÄnge i det fria
Som en gamling i det nya
ja, som en hemlös irrar du omkring
en skönhet utan spegel
Som en skuta utan segel

SÄ kom hem till mig sÄ gör vi nÄ't ihop
Det vet jag att du vet
Men hoppet föds i handling
och gav dig tillförsikt och mod
Och jag önskar det fanns nÄ'nting att sÀga
var nÄ'nting som man bara fick till lÄns
och allt, man tog för gott
att allt, man tog för givet
nÀr man bli tvingad att förstÄ
Du sÀger, att vi nÄtt den punkt i livet

SÄ kom hem till mig sÄ gör vi nÄ't ihop
om vi lutar oss tillbaks
Men vi kommer aldrig vidare
att det enda, du vill ha Àr lugn och ro
Nu sÀger du att inget har nÄ'n mening
var det nÀstan som om glÀdjen inte fanns
föll ihop och gick i kras
NÀr det, vi hade hoppats pÄ
Solen miste lite av sin glans
Sommar'n miste lite av sin fÀgring


Relevant Tags:
KKom HHem TTill MMig om em ill ig oKm eHm iTll iMg lom jem fill jig lKom jHem fTill jMig Klom Hjem Tfill Mjig oom uem 5ill kig
oKom uHem 5Till kMig Koom Huem T5ill Mkig mom nem hill nig mKom nHem hTill nMig Kmom Hnem Thill Mnig jom bem yill Miig jKom bHem yTill Mg
Kjom Hbem Tyill Mgi iom gem 6ill Mjg iKom gHem 6Till Kiom Hgem T6ill Mijg yem gill M9g Km yHem gTill M9ig Kmo Hyem Tgill Mi9g
Kkm Heem rill Mlg Kkom Hm rTill Mlig Kokm Hme Trill Milg K9m Hsm Tiill Mog K9om Hsem Tll Moig Ko9m Hesm Tlil Miog K0m H3m Tjll Mkg
K0om H3em Tjill Ko0m He3m Tijll Mikg Klm Hfm T9ll M8g Hfem T9ill M8igHOME
Popular Songs:
tien pă€ă€ll〠taas

magăƒâąnyos angyal

i will touch you

como haz pagado

switchback

give me strength

never going back

văƒâągtass velem! (kăƒâ” kăƒâ¶văƒâ¶n)

follow your heart

release

plus lă 

hand i hand

games

rocksteady in the jungle

new perspective

antologă­a

tăƒâș y yo [kumbia kings remix]

pony

o' holy night

restless kind

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us