Lena Philipsson
Han r Min

Jag står och väntar vid din port
Ringer till dig och skriver kort
Utan dig blir inget gjort
Jag vill va där du bor

För jag har letat i varje vrå
Från Trelleborg till Luleå
Men du fanns så tätt inpå
Ett kvarter härifrån

Han är min - För mig finns ingen annan
Han är min - Vi ska alltid va' tillsammans
Ja, jag vet jag får det som jag vill
En dag så blir han min
Han är min - En man för hela livet
Han är min - I himlen står det skrivet

Jag har väl mött dig till och från
Sett dig vagt i ögonvrån
Men när jag såg att du såg vad jag såg
Och log när jag log mot dig

Så gick det som man tänker sig
Över natten blev han kvar hos mig
Man kunde inte säga nej
Till en man så stark som hanMirror lyrics:


Till en man så stark som han
Man kunde inte säga nej
Över natten blev han kvar hos mig
Så gick det som man tänker sig

Och log när jag log mot dig
Men när jag såg att du såg vad jag såg
Sett dig vagt i ögonvrån
Jag har väl mött dig till och från

Han är min - I himlen står det skrivet
Han är min - En man för hela livet
En dag så blir han min
Ja, jag vet jag får det som jag vill
Han är min - Vi ska alltid va' tillsammans
Han är min - För mig finns ingen annan

Ett kvarter härifrån
Men du fanns så tätt inpå
Från Trelleborg till Luleå
För jag har letat i varje vrå

Jag vill va där du bor
Utan dig blir inget gjort
Ringer till dig och skriver kort
Jag står och väntar vid din port


Relevant Tags:
HHan r MMin an r in aHn r iMn jan ㄄r jin jHan r jMin Hjan r Mjin uan rr kin uHan kMin Huan r Mkin nan d nin
nHan dr nMin Hnan rd Mnin ban 4 Miin bHan 4r Mn Hban r4 Mni gan g Mjn gHan gr Hgan rg Mijn yan t M9n yHan tr M9in
Hyan rt Mi9n Haan 5 Mln Hn 5r Mlin Hna r5 Miln Hzn f Mon Hzan fr Moin Hazn rf MionHOME
Popular Songs:
un amor as

she broke my heart, so i broke his jaw

the other way

in the dark

she walks on fire

my tribute

wrong side of memphis

broken vow

latter rain

rock reggae rhapsody

habit of a lifetime

my, my what a day

edge of the frost

j'ai tendance rver

abraham, martin, and john

catch me, i'm falling

it could be you

bocins de tu

captain of a shipwreck (alternate take)

les mamans

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us