Kvelertak
Utrydd Dei Svake

JA!

Hei Bjarte rolland,
ka er galt med deg?
Du spele el-gitar,
som om du va meg

Du ska te Helheim
for å bada i urin
Så ikkje kødd med oss
for me e ein maskin

Utrydd dei svake
å legg dei i lake
Å det så satans kjapt!

Utrydd dei svake
å legg dei i lake
..(bonden?).. i sjakk

Utrydd dei svake
å legg dei i lake
Å det så satans kjapt!

Utrydd dei svake
legg dei i lake

Aooo!

Hei ... ,
ka e galt med deg?
Du spele el-gitar
som om du ronke deg

Du ska te Helheim
for å bada i urin
Så ikkje kødd med oss
for me e ein maskin

Utrydd dei svake
å legg dei i lake
Å det så satans kjapt!

Utrydd dei svake
å legg dei i lake
... i sjakk

Utrydd dei svake
legg dei i lake
åååååå! Sjakk matt!

Utrydd dei svake
å legg dei i lake

Aooo!

Ååååååååå Kvelertak!

Hou!


Mirror lyrics:

Hou!

Ååååååååå Kvelertak!

Aooo!

å legg dei i lake
Utrydd dei svake

åååååå! Sjakk matt!
legg dei i lake
Utrydd dei svake

... i sjakk
å legg dei i lake
Utrydd dei svake

Å det så satans kjapt!
å legg dei i lake
Utrydd dei svake

for me e ein maskin
Så ikkje kødd med oss
for å bada i urin
Du ska te Helheim

som om du ronke deg
Du spele el-gitar
ka e galt med deg?
Hei ... ,

Aooo!

legg dei i lake
Utrydd dei svake

Å det så satans kjapt!
å legg dei i lake
Utrydd dei svake

..(bonden?).. i sjakk
å legg dei i lake
Utrydd dei svake

Å det så satans kjapt!
å legg dei i lake
Utrydd dei svake

for me e ein maskin
Så ikkje kødd med oss
for å bada i urin
Du ska te Helheim

som om du va meg
Du spele el-gitar,
ka er galt med deg?
Hei Bjarte rolland,

JA!


Relevant Tags:
UUtrydd DDei SSvake trydd ei vake tUrydd eDi vSake htrydd xei zvake hUtrydd xDei zSvake Uhtrydd Dxei Szvake 7trydd eei wvake
7Utrydd eDei wSvake U7trydd Deei Swvake ktrydd fei dvake kUtrydd fDei dSvake Uktrydd Dfei Sdvake itrydd rei evake iUtrydd rDei eSvake
Uitrydd Drei Sevake 8trydd cei xvake 8Utrydd cDei xSvake U8trydd Dcei Sxvake jtrydd sei avake jUtrydd sDei aSvake Ujtrydd Dsei Savake
ytrydd Svvake yUtrydd Di Sake Uytrydd Die Savke Uttrydd Dsi Sbake Urydd Sbvake Urtydd Desi Svbake Ufrydd D3i Scake
Uftrydd D3ei Scvake Utfrydd De3i Svcake U5rydd Dfi Sgake U5trydd Sgvake Ut5rydd Defi Svgake Uhrydd Dri Sfake Sfvake
Uthrydd Deri Svfake Uyrydd D4i Svaake D4ei Svke Utyrydd De4i Svkae U6rydd Ddi Svzke U6trydd Ddei Svzake Ut6rydd Dedi Svazke
Ugrydd Dwi Svqke Ugtrydd Dwei Svqake Utgrydd Dewi Svaqke Urrydd Deii Svske Urtrydd De Svsake Utrrydd Dei Svaske Dej Svwke
Utydd Deji Svwake Utyrdd Deij Svawke Utdydd De9 Svxke Utdrydd De9i Svxake Utrdydd Dei9 Svaxke Ut4ydd Del Svakke Ut4rydd Deli Svae
Utr4ydd Deil Svaek Utgydd Deo Svale Deoi Svalke Utrgydd Deio SvakleHOME
Popular Songs:
pour toutes ces raisons (je t'aime)

american made

enk uskalla

jumpin' the gun

happiness

my old friend the blues

te pongo mal...hector y tito, ft jomar

lord how i need you

don't be a fool

ximxim

radio

one of those nights

killing me

la paix sur terre

clenched fist

living for the moment

stage door

go the distance

rocket on the way

if the ocean gets rough

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us