Kult
KrŃ│lowa Ô┐ycia

Niebieskie d┬┐insy i s┬│omiane kapelusze,
Wodospad s┬│o├▒ca, chmur poduchy, z┬│oto p├│l,
Codziennie plecak pe┬│en ca┬│kiem nowych wzrusze├▒,
Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l.
Na taflach jezior trzepotanie bia┬│ych ┬┐agli,
┼ĺnieg zim┬╣ w g├│rach - latem lepsza morska s├│l,
Czy dzie├▒, czy noc, nic, opr├│cz pragnie├▒, ich nie nagli,
Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l,
Dla zdrowia czasem spleen
Patykiem pisanych win,
Odtr¹caj szyjkê i "skool".

Kr├│lowa ┬┐ycia,
Kr├│lowa ┬┐ycia,
Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l.

Zwyciêstwa pierwsze i przegranych pierwsza gorycz,
Motanie spraw jak rajdy bilardowych kul.
Coraz m┬╣drzejsze ┬┐ycia pod┬│apuj┬╣ wzory,
Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l.
Tych najtrudniejszych w ┬┐yciu rozm├│w ostre s┬│owa,
"Jako┼ô to za┬│atw", "dla higieny we┼Şmy ┼ôlub".
Cho├Ž troch├¬ g┬│upio by┬│o, trudno dopasowa├Ž
Kr├│lowa ┬┐ycia i trup.
Na szczêœcie brak pamiêci,
Jako┼ô tam trzeba kr├¬ci├Ž,
Po prostu we mnie siê wtul...

Kr├│lowa ┬┐ycia,
Kr├│lowa ┬┐ycia,
Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l.

Pofartowa³o siê zupe³nie nies³ychanie,
Gablota mota na opony wstêgê szos.
I skór¹ kurtek œwiec¹ w œrodku jak Marsjanie,
Kr├│lowa ┬┐ycia i boss.
Jak cz³owiek wygra, to dopiero ma coœ z ¿ycia,
Naprawdê czuje, jak wariuje w ¿y³ach krew.
Uk┬│ady takie, ┬┐e no wprost nie do odbicia,
Kr├│lowa ┬┐ycia i szef.
To ju┬┐ na pewno g├│ra,
I farty i kultura,
Nigdy nie wypadn┬╣ z r├│l:

Kr├│lowa ┬┐ycia,
Kr├│lowa ┬┐ycia,
Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l.

A potem taki czas, ¿e wszystko jest ju¿ œliczne
I coraz mniej co dzie├▒ zwyczajnych spraw, c'est brulle.
Wiêc admirujê ciê, bo to takie romantyczne,
Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l.
Coraz mniej jawy, coraz wiêcej alkoholi...
Och, Barleycorn, powieki oczom duszy stul.
Oboje wiemy, jak samotno┼ô├Ž noc┬╣ boli...
Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l.
Wódeczka raz, bo œwita,
Pod czaszk┬╣ kac zazgrzyta,
Wszystko za┬│atwi ten b├│l.
Kr├│lowa ┬┐ycia,
Kr├│lowa ┬┐ycia,
Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l.


Mirror lyrics:

Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l.
Kr├│lowa ┬┐ycia,
Kr├│lowa ┬┐ycia,
Wszystko za┬│atwi ten b├│l.
Pod czaszk┬╣ kac zazgrzyta,
Wódeczka raz, bo œwita,
Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l.
Oboje wiemy, jak samotno┼ô├Ž noc┬╣ boli...
Och, Barleycorn, powieki oczom duszy stul.
Coraz mniej jawy, coraz wiêcej alkoholi...
Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l.
Wiêc admirujê ciê, bo to takie romantyczne,
I coraz mniej co dzie├▒ zwyczajnych spraw, c'est brulle.
A potem taki czas, ¿e wszystko jest ju¿ œliczne

Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l.
Kr├│lowa ┬┐ycia,
Kr├│lowa ┬┐ycia,

Nigdy nie wypadn┬╣ z r├│l:
I farty i kultura,
To ju┬┐ na pewno g├│ra,
Kr├│lowa ┬┐ycia i szef.
Uk┬│ady takie, ┬┐e no wprost nie do odbicia,
Naprawdê czuje, jak wariuje w ¿y³ach krew.
Jak cz³owiek wygra, to dopiero ma coœ z ¿ycia,
Kr├│lowa ┬┐ycia i boss.
I skór¹ kurtek œwiec¹ w œrodku jak Marsjanie,
Gablota mota na opony wstêgê szos.
Pofartowa³o siê zupe³nie nies³ychanie,

Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l.
Kr├│lowa ┬┐ycia,
Kr├│lowa ┬┐ycia,

Po prostu we mnie siê wtul...
Jako┼ô tam trzeba kr├¬ci├Ž,
Na szczêœcie brak pamiêci,
Kr├│lowa ┬┐ycia i trup.
Cho├Ž troch├¬ g┬│upio by┬│o, trudno dopasowa├Ž
"Jako┼ô to za┬│atw", "dla higieny we┼Şmy ┼ôlub".
Tych najtrudniejszych w ┬┐yciu rozm├│w ostre s┬│owa,
Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l.
Coraz m┬╣drzejsze ┬┐ycia pod┬│apuj┬╣ wzory,
Motanie spraw jak rajdy bilardowych kul.
Zwyciêstwa pierwsze i przegranych pierwsza gorycz,

Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l.
Kr├│lowa ┬┐ycia,
Kr├│lowa ┬┐ycia,

Odtr¹caj szyjkê i "skool".
Patykiem pisanych win,
Dla zdrowia czasem spleen
Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l,
Czy dzie├▒, czy noc, nic, opr├│cz pragnie├▒, ich nie nagli,
┼ĺnieg zim┬╣ w g├│rach - latem lepsza morska s├│l,
Na taflach jezior trzepotanie bia┬│ych ┬┐agli,
Kr├│lowa ┬┐ycia i kr├│l.
Codziennie plecak pe┬│en ca┬│kiem nowych wzrusze├▒,
Wodospad s┬│o├▒ca, chmur poduchy, z┬│oto p├│l,
Niebieskie d┬┐insy i s┬│omiane kapelusze,


Relevant Tags:
KKrŃ│lowa ÔÔ┐ycia rŃ│lowa ┐ycia rKŃ│lowa ┐Ôycia lrŃ│lowa Ô┐┐ycia lKrŃ│lowa Ôycia KlrŃ│lowa Ôy┐cia orŃ│lowa Ô┐yycia
oKrŃ│lowa Ô┐cia KorŃ│lowa Ô┐cyia mrŃ│lowa Ô┐gcia mKrŃ│lowa Ô┐gycia KmrŃ│lowa Ô┐ygcia jrŃ│lowa Ô┐hcia jKrŃ│lowa Ô┐hycia
KjrŃ│lowa Ô┐yhcia irŃ│lowa Ô┐6cia iKrŃ│lowa Ô┐6ycia KirŃ│lowa Ô┐y6cia KrrŃ│lowa Ô┐ucia KŃ│lowa Ô┐uycia KŃr│lowa Ô┐yucia
KdŃ│lowa Ô┐7cia KdrŃ│lowa Ô┐7ycia KrdŃ│lowa Ô┐y7cia K4Ń│lowa Ô┐jcia K4rŃ│lowa Ô┐jycia Kr4Ń│lowa Ô┐yjcia KgŃ│lowa Ô┐tcia
KgrŃ│lowa Ô┐tycia KrgŃ│lowa Ô┐ytcia KtŃ│lowa Ô┐yccia KtrŃ│lowa Ô┐yia KrtŃ│lowa Ô┐yica K5Ń│lowa Ô┐yfia K5rŃ│lowa Ô┐yfcia
Kr5Ń│lowa Ô┐ycfia KfŃ│lowa Ô┐yxia KfrŃ│lowa Ô┐yxcia KrfŃ│lowa Ô┐ycxia KeŃ│lowa Ô┐yvia KerŃ│lowa Ô┐yvcia KreŃ│lowa Ô┐ycvia
KrŃŃ│lowa Ô┐ydia Kr│lowa Ô┐ydcia Kr│Ńlowa Ô┐ycdia KrŃ││lowa Ô┐yciia KrŃlowa Ô┐yca KrŃl│owa Ô┐ycai KrŃ│llowa Ô┐ycja
KrŃ│owa Ô┐ycjia KrŃ│olwa Ô┐ycija KrŃ│kowa Ô┐yc9a KrŃ│klowa Ô┐yc9ia KrŃ│lkowa Ô┐yci9a KrŃ│oowa Ô┐ycla KrŃ│olowa Ô┐yclia
KrŃ│loowa Ô┐ycilaHOME
Popular Songs:
chama

de stoere man

set your heart

coronado ii

soilder boy

perfect ending

faded love

if all i know is love

nothing personal

one more time

take away the sun

can't go on

this tattoo

if you leave me

keep your hands to yourself

messed up over you

westlife tonight

counting the days

why do i breathe

ahdŃäÔ▒m olsun

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us