Kult
InÔ┐ynierowie Z Petrobudowy

Nie pêkaj koleœ, nie ³am siê, przecie
To o nas wczoraj sta┬│o w gazecie:
Pisa┬│a sama "Trybuna Ludu",
¯e nas ogarnia romantyzm budów.
W takim pisaniu nie ma usterek...
Postaw literek, niech brzêkn¹ szk³a!
Przed nami nar├│d odkrywa g┬│owy:
In┬┐ynierowie z Petrobudowy!
K³adziemy lachê, niech brzêkn¹ szk³a,
Budowniczowie na 102!

Pi├Ž ┬┐ycia rozkosz, a c├│┬┐ nam to szkodzi?
Nawet PKS do nas dochodzi,
A w zesz³e œwiêto mia³em kobitê,
Co mia┬│a obie nogi umyte.
W Warszawie Ptaszyn niech zdziera p┬│uca,
Niech ta├▒czy Gruca, Holoubek gra.
My tutaj mamy program gotowy,
In┬┐ynierowie z Petrobudowy.
K³adziemy lachê, niech brzêkn¹ szk³a,
Budowniczowie na 102!

Ciê¿ko siê ¿yje o suchym chlebie,
Za to nikt grob├│w nam nie rozgrzebie.
Szatkuj dwie zmiany zim┬╣ i latem,
Wyœpisz siê w piachu pod kombinatem.
R┬╣k trzeba wiele, pomnik├│w ma┬│o,
Kogoœ z³ama³o, lecz ¿ycie trwa.
Wiêc niechaj zabrzmi slogan bojowy:
In┬┐ynierowie z Petrobudowy!
K³adziemy lachê, niech brzêkn¹ szk³a,
Budowniczowie na 102!

Cho├Ž nie ma w kabzie srebra ni z┬│ota
Przyda siê przecie¿ nasza robota.
Dopchamy wreszcie, w którymœ tam roku,
Do wojny, co to ma by├Ž o pok├│j.
Co oszczêdzimy, to ktoœ ukradnie,
Idzie sk³adnie, jakoœ siê pcha.
Wiêc wykonajmy plan narodowy,
In┬┐ynierowie z Petrobudowy,
K³adziemy lachê, niech brzêkn¹ szk³a,
Budowniczowie na 102!


Mirror lyrics:

Budowniczowie na 102!
K³adziemy lachê, niech brzêkn¹ szk³a,
In┬┐ynierowie z Petrobudowy,
Wiêc wykonajmy plan narodowy,
Idzie sk³adnie, jakoœ siê pcha.
Co oszczêdzimy, to ktoœ ukradnie,
Do wojny, co to ma by├Ž o pok├│j.
Dopchamy wreszcie, w którymœ tam roku,
Przyda siê przecie¿ nasza robota.
Cho├Ž nie ma w kabzie srebra ni z┬│ota

Budowniczowie na 102!
K³adziemy lachê, niech brzêkn¹ szk³a,
In┬┐ynierowie z Petrobudowy!
Wiêc niechaj zabrzmi slogan bojowy:
Kogoœ z³ama³o, lecz ¿ycie trwa.
R┬╣k trzeba wiele, pomnik├│w ma┬│o,
Wyœpisz siê w piachu pod kombinatem.
Szatkuj dwie zmiany zim┬╣ i latem,
Za to nikt grob├│w nam nie rozgrzebie.
Ciê¿ko siê ¿yje o suchym chlebie,

Budowniczowie na 102!
K³adziemy lachê, niech brzêkn¹ szk³a,
In┬┐ynierowie z Petrobudowy.
My tutaj mamy program gotowy,
Niech ta├▒czy Gruca, Holoubek gra.
W Warszawie Ptaszyn niech zdziera p┬│uca,
Co mia┬│a obie nogi umyte.
A w zesz³e œwiêto mia³em kobitê,
Nawet PKS do nas dochodzi,
Pi├Ž ┬┐ycia rozkosz, a c├│┬┐ nam to szkodzi?

Budowniczowie na 102!
K³adziemy lachê, niech brzêkn¹ szk³a,
In┬┐ynierowie z Petrobudowy!
Przed nami nar├│d odkrywa g┬│owy:
Postaw literek, niech brzêkn¹ szk³a!
W takim pisaniu nie ma usterek...
¯e nas ogarnia romantyzm budów.
Pisa┬│a sama "Trybuna Ludu",
To o nas wczoraj sta┬│o w gazecie:
Nie pêkaj koleœ, nie ³am siê, przecie


Relevant Tags:
IInÔ┐ynierowie ZZ PPetrobudowy nÔ┐ynierowie etrobudowy nIÔ┐ynierowie Z ePtrobudowy jnÔ┐ynierowie a 0etrobudowy jInÔ┐ynierowie aZ 0Petrobudowy
IjnÔ┐ynierowie Za P0etrobudowy 9nÔ┐ynierowie s letrobudowy 9InÔ┐ynierowie sZ lPetrobudowy I9nÔ┐ynierowie Zs Pletrobudowy lnÔ┐ynierowie x oetrobudowy
lInÔ┐ynierowie xZ oPetrobudowy IlnÔ┐ynierowie Zx Poetrobudowy onÔ┐ynierowie Peetrobudowy oInÔ┐ynierowie Ptrobudowy IonÔ┐ynierowie Pterobudowy
knÔ┐ynierowie Pstrobudowy kInÔ┐ynierowie Psetrobudowy IknÔ┐ynierowie Pestrobudowy 8nÔ┐ynierowie P3trobudowy 8InÔ┐ynierowie P3etrobudowy
I8nÔ┐ynierowie Pe3trobudowy unÔ┐ynierowie Pftrobudowy uInÔ┐ynierowie Pfetrobudowy IunÔ┐ynierowie Peftrobudowy InnÔ┐ynierowie Prtrobudowy
IÔ┐ynierowie Pretrobudowy IÔn┐ynierowie Pertrobudowy ImÔ┐ynierowie P4trobudowy ImnÔ┐ynierowie P4etrobudowy InmÔ┐ynierowie Pe4trobudowy
IhÔ┐ynierowie Pdtrobudowy IhnÔ┐ynierowie Pdetrobudowy InhÔ┐ynierowie Pedtrobudowy IjÔ┐ynierowie Pwtrobudowy Pwetrobudowy
InjÔ┐ynierowie Pewtrobudowy IbÔ┐ynierowie Pettrobudowy IbnÔ┐ynierowie Perobudowy InbÔ┐ynierowie Pertobudowy InÔÔ┐ynierowie Pefrobudowy
In┐ynierowie In┐Ôynierowie Petfrobudowy InÔ┐┐ynierowie Pe5robudowy InÔynierowie Pe5trobudowy InÔy┐nierowie Pet5robudowy
InÔ┐yynierowie Pehrobudowy InÔ┐nierowie Pehtrobudowy InÔ┐nyierowie Pethrobudowy InÔ┐gnierowie Peyrobudowy InÔ┐gynierowie Peytrobudowy
InÔ┐ygnierowie Petyrobudowy InÔ┐hnierowie Pe6robudowy InÔ┐hynierowie Pe6trobudowy InÔ┐yhnierowie Pet6robudowy InÔ┐6nierowie Pegrobudowy
InÔ┐6ynierowie Pegtrobudowy InÔ┐y6nierowie Petgrobudowy InÔ┐unierowie Perrobudowy InÔ┐uynierowie InÔ┐yunierowie Petrrobudowy
InÔ┐7nierowie InÔ┐7ynierowie Petobudowy InÔ┐y7nierowie Petorbudowy InÔ┐jnierowie Petdobudowy InÔ┐jynierowie Petdrobudowy
InÔ┐yjnierowie Petrdobudowy InÔ┐tnierowie Pet4obudowy InÔ┐tynierowie Pet4robudowy InÔ┐ytnierowie Petr4obudowy InÔ┐ynnierowie Petgobudowy
InÔ┐yierowie InÔ┐yinerowie Petrgobudowy InÔ┐ymierowie Pettobudowy InÔ┐ymnierowie InÔ┐ynmierowie Petrtobudowy
InÔ┐yhierowie Pet5obudowy InÔ┐ynhierowie Petr5obudowy InÔ┐yjierowie Petfobudowy InÔ┐ynjierowie Petrfobudowy InÔ┐ybierowie Peteobudowy
InÔ┐ybnierowie Peterobudowy InÔ┐ynbierowie Petreobudowy InÔ┐yniierowie Petroobudowy InÔ┐ynerowie Petrbudowy InÔ┐yneirowie Petrboudowy
InÔ┐ynjerowie Petrkbudowy Petrkobudowy InÔ┐ynijerowie Petrokbudowy InÔ┐yn9erowie Petr9budowy InÔ┐yn9ierowie Petr9obudowy
InÔ┐yni9erowie Petro9budowy InÔ┐ynlerowie Petr0budowy InÔ┐ynlierowie Petr0obudowy InÔ┐ynilerowie Petro0budowy InÔ┐ynoerowie Petrlbudowy
InÔ┐ynoierowie Petrlobudowy InÔ┐ynioerowie Petrolbudowy InÔ┐ynkerowie Petribudowy InÔ┐ynkierowie Petriobudowy InÔ┐ynikerowie Petroibudowy
InÔ┐yn8erowie Petrobbudowy InÔ┐yn8ierowie Petroudowy InÔ┐yni8erowie Petroubdowy InÔ┐ynuerowie Petrovudowy InÔ┐ynuierowie Petrovbudowy
InÔ┐yniuerowie Petrobvudowy InÔ┐ynieerowie Petrogudowy InÔ┐ynirowie Petrogbudowy InÔ┐ynireowie Petrobgudowy InÔ┐ynisrowie Petronudowy
InÔ┐yniserowie Petronbudowy InÔ┐yniesrowie Petrobnudowy InÔ┐yni3rowie Petrohudowy InÔ┐yni3erowie Petrohbudowy InÔ┐ynie3rowie Petrobhudowy
InÔ┐ynifrowie Petrobuudowy InÔ┐yniferowie PetrobdowyHOME
Popular Songs:
lurad

sweet augusta darlin'

holly hobby

jomfruva ingebjŃŞr

cannon fodder

borderline

love is

love is just a pain in the heart

marŃşa (Ńólbum todo o nada)

delusions

serate come tante

bill is falling due

hey now little darlin'

bubble star

petrol

wchodzŃâÔ║ do jeziora

siempre en mi mente

perfect and beautiful

contigo

the bug

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us