Kult
InÔ┐ynierowie Z Petrobudowy

Nie pêkaj koleœ, nie ³am siê, przecie
To o nas wczoraj sta┬│o w gazecie:
Pisa┬│a sama "Trybuna Ludu",
¯e nas ogarnia romantyzm budów.
W takim pisaniu nie ma usterek...
Postaw literek, niech brzêkn¹ szk³a!
Przed nami nar├│d odkrywa g┬│owy:
In┬┐ynierowie z Petrobudowy!
K³adziemy lachê, niech brzêkn¹ szk³a,
Budowniczowie na 102!

Pi├Ž ┬┐ycia rozkosz, a c├│┬┐ nam to szkodzi?
Nawet PKS do nas dochodzi,
A w zesz³e œwiêto mia³em kobitê,
Co mia┬│a obie nogi umyte.
W Warszawie Ptaszyn niech zdziera p┬│uca,
Niech ta├▒czy Gruca, Holoubek gra.
My tutaj mamy program gotowy,
In┬┐ynierowie z Petrobudowy.
K³adziemy lachê, niech brzêkn¹ szk³a,
Budowniczowie na 102!

Ciê¿ko siê ¿yje o suchym chlebie,
Za to nikt grob├│w nam nie rozgrzebie.
Szatkuj dwie zmiany zim┬╣ i latem,
Wyœpisz siê w piachu pod kombinatem.
R┬╣k trzeba wiele, pomnik├│w ma┬│o,
Kogoœ z³ama³o, lecz ¿ycie trwa.
Wiêc niechaj zabrzmi slogan bojowy:
In┬┐ynierowie z Petrobudowy!
K³adziemy lachê, niech brzêkn¹ szk³a,
Budowniczowie na 102!

Cho├Ž nie ma w kabzie srebra ni z┬│ota
Przyda siê przecie¿ nasza robota.
Dopchamy wreszcie, w którymœ tam roku,
Do wojny, co to ma by├Ž o pok├│j.
Co oszczêdzimy, to ktoœ ukradnie,
Idzie sk³adnie, jakoœ siê pcha.
Wiêc wykonajmy plan narodowy,
In┬┐ynierowie z Petrobudowy,
K³adziemy lachê, niech brzêkn¹ szk³a,
Budowniczowie na 102!


Mirror lyrics:

Budowniczowie na 102!
K³adziemy lachê, niech brzêkn¹ szk³a,
In┬┐ynierowie z Petrobudowy,
Wiêc wykonajmy plan narodowy,
Idzie sk³adnie, jakoœ siê pcha.
Co oszczêdzimy, to ktoœ ukradnie,
Do wojny, co to ma by├Ž o pok├│j.
Dopchamy wreszcie, w którymœ tam roku,
Przyda siê przecie¿ nasza robota.
Cho├Ž nie ma w kabzie srebra ni z┬│ota

Budowniczowie na 102!
K³adziemy lachê, niech brzêkn¹ szk³a,
In┬┐ynierowie z Petrobudowy!
Wiêc niechaj zabrzmi slogan bojowy:
Kogoœ z³ama³o, lecz ¿ycie trwa.
R┬╣k trzeba wiele, pomnik├│w ma┬│o,
Wyœpisz siê w piachu pod kombinatem.
Szatkuj dwie zmiany zim┬╣ i latem,
Za to nikt grob├│w nam nie rozgrzebie.
Ciê¿ko siê ¿yje o suchym chlebie,

Budowniczowie na 102!
K³adziemy lachê, niech brzêkn¹ szk³a,
In┬┐ynierowie z Petrobudowy.
My tutaj mamy program gotowy,
Niech ta├▒czy Gruca, Holoubek gra.
W Warszawie Ptaszyn niech zdziera p┬│uca,
Co mia┬│a obie nogi umyte.
A w zesz³e œwiêto mia³em kobitê,
Nawet PKS do nas dochodzi,
Pi├Ž ┬┐ycia rozkosz, a c├│┬┐ nam to szkodzi?

Budowniczowie na 102!
K³adziemy lachê, niech brzêkn¹ szk³a,
In┬┐ynierowie z Petrobudowy!
Przed nami nar├│d odkrywa g┬│owy:
Postaw literek, niech brzêkn¹ szk³a!
W takim pisaniu nie ma usterek...
¯e nas ogarnia romantyzm budów.
Pisa┬│a sama "Trybuna Ludu",
To o nas wczoraj sta┬│o w gazecie:
Nie pêkaj koleœ, nie ³am siê, przecie


Relevant Tags:
IInÔ┐ynierowie ZZ PPetrobudowy nÔ┐ynierowie etrobudowy nIÔ┐ynierowie Z ePtrobudowy jnÔ┐ynierowie a 0etrobudowy jInÔ┐ynierowie aZ 0Petrobudowy
IjnÔ┐ynierowie Za P0etrobudowy 9nÔ┐ynierowie s letrobudowy 9InÔ┐ynierowie sZ lPetrobudowy I9nÔ┐ynierowie Zs Pletrobudowy lnÔ┐ynierowie x oetrobudowy
lInÔ┐ynierowie xZ oPetrobudowy IlnÔ┐ynierowie Zx Poetrobudowy onÔ┐ynierowie Peetrobudowy oInÔ┐ynierowie Ptrobudowy IonÔ┐ynierowie Pterobudowy
knÔ┐ynierowie Pstrobudowy kInÔ┐ynierowie Psetrobudowy IknÔ┐ynierowie Pestrobudowy 8nÔ┐ynierowie P3trobudowy 8InÔ┐ynierowie P3etrobudowy
I8nÔ┐ynierowie Pe3trobudowy unÔ┐ynierowie Pftrobudowy uInÔ┐ynierowie Pfetrobudowy IunÔ┐ynierowie Peftrobudowy InnÔ┐ynierowie Prtrobudowy
IÔ┐ynierowie Pretrobudowy IÔn┐ynierowie Pertrobudowy ImÔ┐ynierowie P4trobudowy ImnÔ┐ynierowie P4etrobudowy InmÔ┐ynierowie Pe4trobudowy
IhÔ┐ynierowie Pdtrobudowy IhnÔ┐ynierowie Pdetrobudowy InhÔ┐ynierowie Pedtrobudowy IjÔ┐ynierowie Pwtrobudowy Pwetrobudowy
InjÔ┐ynierowie Pewtrobudowy IbÔ┐ynierowie Pettrobudowy IbnÔ┐ynierowie Perobudowy InbÔ┐ynierowie Pertobudowy InÔÔ┐ynierowie Pefrobudowy
In┐ynierowie In┐Ôynierowie Petfrobudowy InÔ┐┐ynierowie Pe5robudowy InÔynierowie Pe5trobudowy InÔy┐nierowie Pet5robudowy
InÔ┐yynierowie Pehrobudowy InÔ┐nierowie Pehtrobudowy InÔ┐nyierowie Pethrobudowy InÔ┐gnierowie Peyrobudowy InÔ┐gynierowie Peytrobudowy
InÔ┐ygnierowie Petyrobudowy InÔ┐hnierowie Pe6robudowy InÔ┐hynierowie Pe6trobudowy InÔ┐yhnierowie Pet6robudowy InÔ┐6nierowie Pegrobudowy
InÔ┐6ynierowie Pegtrobudowy InÔ┐y6nierowie Petgrobudowy InÔ┐unierowie Perrobudowy InÔ┐uynierowie InÔ┐yunierowie Petrrobudowy
InÔ┐7nierowie InÔ┐7ynierowie Petobudowy InÔ┐y7nierowie Petorbudowy InÔ┐jnierowie Petdobudowy InÔ┐jynierowie Petdrobudowy
InÔ┐yjnierowie Petrdobudowy InÔ┐tnierowie Pet4obudowy InÔ┐tynierowie Pet4robudowy InÔ┐ytnierowie Petr4obudowy InÔ┐ynnierowie Petgobudowy
InÔ┐yierowie InÔ┐yinerowie Petrgobudowy InÔ┐ymierowie Pettobudowy InÔ┐ymnierowie InÔ┐ynmierowie Petrtobudowy
InÔ┐yhierowie Pet5obudowy InÔ┐ynhierowie Petr5obudowy InÔ┐yjierowie Petfobudowy InÔ┐ynjierowie Petrfobudowy InÔ┐ybierowie Peteobudowy
InÔ┐ybnierowie Peterobudowy InÔ┐ynbierowie Petreobudowy InÔ┐yniierowie Petroobudowy InÔ┐ynerowie Petrbudowy InÔ┐yneirowie Petrboudowy
InÔ┐ynjerowie Petrkbudowy Petrkobudowy InÔ┐ynijerowie Petrokbudowy InÔ┐yn9erowie Petr9budowy InÔ┐yn9ierowie Petr9obudowy
InÔ┐yni9erowie Petro9budowy InÔ┐ynlerowie Petr0budowy InÔ┐ynlierowie Petr0obudowy InÔ┐ynilerowie Petro0budowy InÔ┐ynoerowie Petrlbudowy
InÔ┐ynoierowie Petrlobudowy InÔ┐ynioerowie Petrolbudowy InÔ┐ynkerowie Petribudowy InÔ┐ynkierowie Petriobudowy InÔ┐ynikerowie Petroibudowy
InÔ┐yn8erowie Petrobbudowy InÔ┐yn8ierowie Petroudowy InÔ┐yni8erowie Petroubdowy InÔ┐ynuerowie Petrovudowy InÔ┐ynuierowie Petrovbudowy
InÔ┐yniuerowie Petrobvudowy InÔ┐ynieerowie Petrogudowy InÔ┐ynirowie Petrogbudowy InÔ┐ynireowie Petrobgudowy InÔ┐ynisrowie Petronudowy
InÔ┐yniserowie Petronbudowy InÔ┐yniesrowie Petrobnudowy InÔ┐yni3rowie Petrohudowy InÔ┐yni3erowie Petrohbudowy InÔ┐ynie3rowie Petrobhudowy
InÔ┐ynifrowie Petrobuudowy InÔ┐yniferowie PetrobdowyHOME
Popular Songs:
there's a place in the whiskey

fŃÂr dina ŃÂgons skull

jessie

fallo laubet(sentimiento inverso)

pianolude

run

haurasta

battle

light of a fading star

desire

the final slowdance

i love you more

case that they gave me

la palomita

after the love goes

telepopmuzik don't look back

whisper

wirethrone

closer

back on the road

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us