Lasse Lindh
Utan Dina Andetag

Jag vet att du sover
Känner värmen från din hud
Bara lukten gör mig svag
Men jag vågar inte väcka dig nu
Och jag skulle ge dig
Allting du pekar på
Men bara när du inte hör
Vågar jag säga så

Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor
Jag kan inte ens stå när du inte ser på och genomskinligt grå
Blir jag utan dina andetag

Din klocka har stannat bakom dina ögonlock
Fladdrar drömmarna förbi inuti
Är du fjäderlätt och vit
Och utan ett ljud
Mitt hjärta i din hand
Har jag tappat bort mitt språk
Det fastnar i ditt hår

Och jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor
Jag kan inte ens stå när du inte ser på och genomskinligt grå
Blir jag utan dina andetag


Mirror lyrics:

Blir jag utan dina andetag
Jag kan inte ens stå när du inte ser på och genomskinligt grå
Och jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor

Det fastnar i ditt hår
Har jag tappat bort mitt språk
Mitt hjärta i din hand
Och utan ett ljud
Är du fjäderlätt och vit
Fladdrar drömmarna förbi inuti
Din klocka har stannat bakom dina ögonlock

Blir jag utan dina andetag
Jag kan inte ens stå när du inte ser på och genomskinligt grå
Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor

Vågar jag säga så
Men bara när du inte hör
Allting du pekar på
Och jag skulle ge dig
Men jag vågar inte väcka dig nu
Bara lukten gör mig svag
Känner värmen från din hud
Jag vet att du sover


Relevant Tags:
UUtan DDina AAndetag tan ina ndetag tUan iDna nAdetag htan xina zndetag hUtan xDina zAndetag Uhtan Dxina Azndetag
7tan eina qndetag 7Utan eDina qAndetag U7tan Deina Aqndetag ktan fina sndetag kUtan fDina sAndetag Uktan Dfina Asndetag
itan rina wndetag iUtan rDina wAndetag Uitan Drina Awndetag 8tan cina xndetag 8Utan cDina xAndetag U8tan Dcina Axndetag
jtan sina Anndetag jUtan sDina Adetag Ujtan Dsina Adnetag ytan Diina Amdetag yUtan Dna Amndetag Uytan Dnia Anmdetag
Uttan Djna Ahdetag Uan Djina Ahndetag Uatn Dijna Anhdetag Ufan D9na Ajdetag Uftan D9ina Ajndetag Utfan Di9na Anjdetag
U5an Dlna Abdetag U5tan Dlina Abndetag Ut5an Dilna Anbdetag Uhan Dona Anddetag Doina Anetag Uthan Diona Anedtag
Uyan Dkna Anxetag Dkina Anxdetag Utyan Dikna Andxetag U6an D8na Aneetag U6tan D8ina Anedetag Ut6an Di8na Andeetag
Ugan Duna Anfetag Ugtan Duina Anfdetag Utgan Diuna Andfetag Uran Dinna Anretag Urtan Dia Anrdetag Utran Dian Andretag
Utaan Dima Ancetag Utn Dimna Ancdetag Utna Dinma Andcetag Utzn Diha Ansetag Utzan Dihna Ansdetag Utazn Dinha Andsetag
Utqn Dija Utqan Andtag Utaqn Dinja Andteag Utsn Diba Andstag Utsan Dibna Utasn Dinba Andestag
Utwn Dinaa And3tag Utwan Din And3etag Utawn Dina Ande3tag Utxn Dinz Andftag Utxan Dinza Utaxn Dinaz Andeftag
Utann Dinq AndrtagHOME
Popular Songs:
you want it, you'll get it

the sun

el momento del adis

albtraum

al sur

chic, chic...

less of me

colours fade

qing tian (one fine day)

you are awesome in this place

seven signs

hey

vivre avec toi (just to feel that way)

in your hands

that's what i want for christmas

il faut avoir t

prinsessa armaada

una lágrima cayó en la arena

here's to the state of richard nixon (live)

[untitled track]

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us