Las Ketchup
Inte Jag,inte Kã¤r

Finns det ett pris för verklig dumhet
DÃ¥ har jag redan vunnit
Men ingen man får mig att vackla
Det e historia tid som svunnit
Vem e det du lurar han e allt du tänker på nu
Du kan bygga murar men vi ser & kan förstå du kan försöka drömma
Men du kan inte glömma han e allt för dig ohohohohoh
Helt fel lägg av inte jag inte här
(Du svimmar snart underbart du e kär)
Sånt trams lägg av intejag inte kär
uhuhuhuhuhuhuh
Jag trodde att jag lärt min läxa
Jag vet hur sångerna låter
Jag känner ingenting sånt där nu
En sång inom mig där hjärtat gråter
Fortsätt att förneka


Mirror lyrics:

Fortsätt att förneka
En sång inom mig där hjärtat gråter
Jag känner ingenting sånt där nu
Jag vet hur sångerna låter
Jag trodde att jag lärt min läxa
uhuhuhuhuhuhuh
Sånt trams lägg av intejag inte kär
(Du svimmar snart underbart du e kär)
Helt fel lägg av inte jag inte här
Men du kan inte glömma han e allt för dig ohohohohoh
Du kan bygga murar men vi ser & kan förstå du kan försöka drömma
Vem e det du lurar han e allt du tänker på nu
Det e historia tid som svunnit
Men ingen man får mig att vackla
DÃ¥ har jag redan vunnit
Finns det ett pris för verklig dumhet


Relevant Tags:
IInte JJag,inte KKã¤r nte ag,inte ã¤r nIte aJg,inte &Katilde;¤r jnte kag,inte lã¤r jInte kJag,inte lKã¤r
Ijnte Jkag,inte Klã¤r 9nte iag,inte oã¤r 9Inte iJag,inte oKã¤r I9nte Jiag,inte Koã¤r lnte mag,inte mã¤r
lInte mJag,inte mKã¤r Ilnte Jmag,inte Kmã¤r onte nag,inte jã¤r oInte nJag,inte jKã¤r Ionte Jnag,inte Kjã¤r
knte hag,inte iã¤r kInte hJag,inte iKã¤r Iknte Jhag,inte Kiã¤r 8nte uag,inte K&ã¤r 8Inte uJag,inte Katilde;¤r
I8nte Juag,inte Ka˜¤r unte Jaag,inte K&aatilde;¤r uInte Jg,inte K˜¤r Iunte Jga,inte K&tailde;¤r Innte Jzg,inte K&ztilde;¤r
Ite Jzag,inte K&zatilde;¤r Itne Jazg,inte K&aztilde;¤r Imte Jqg,inte K&qtilde;¤r Imnte Jqag,inte K&qatilde;¤r Inmte Jaqg,inte K&aqtilde;¤r
Ihte Jsg,inte K&stilde;¤r Ihnte Jsag,inte K&satilde;¤r Inhte Jasg,inte K&astilde;¤r Ijte Jwg,inte K&wtilde;¤r Jwag,inte K&watilde;¤r
Injte Jawg,inte K&awtilde;¤r Ibte Jxg,inte K&xtilde;¤r Ibnte Jxag,inte K&xatilde;¤r Inbte Jaxg,inte K&axtilde;¤r Intte Jagg,inte K&attilde;¤r
Ine Ja,inte K&ailde;¤r Inet Ja,ginte K&aitlde;¤r Infe Jah,inte K&afilde;¤r Infte Jahg,inte K&aftilde;¤r Intfe Jagh,inte K&atfilde;¤r
In5e Jay,inte K&a5ilde;¤r In5te Jayg,inte K&a5tilde;¤r Int5e Jagy,inte K&at5ilde;¤r Inhe Jab,inte K&ahilde;¤r Jabg,inte K&ahtilde;¤r
Inthe Jagb,inte K&athilde;¤r Inye Jav,inte K&ayilde;¤r Inyte Javg,inte K&aytilde;¤r Intye Jagv,inte K&atyilde;¤r In6e Jaf,inte K&a6ilde;¤r
In6te Jafg,inte K&a6tilde;¤r Int6e Jagf,inte K&at6ilde;¤r Inge Jat,inte K&agilde;¤r Ingte Jatg,inte K&agtilde;¤r Intge Jagt,inte K&atgilde;¤r
Inre Jag,,inte K&arilde;¤r Inrte Jaginte K&artilde;¤r Intre Jagi,nte K&atrilde;¤r Intee Jag,iinte K&atiilde;¤r Int Jag,nte K&atlde;¤r
Inte Jag,nite K&atlide;¤r Ints Jag,jnte K&atjlde;¤r Intse Jag,jinte K&atjilde;¤r Intes Jag,ijnte K&atijlde;¤r Int3 Jag,9nte K&at9lde;¤r
Int3e Jag,9inte K&at9ilde;¤r Inte3 Jag,i9nte K&ati9lde;¤r Intf Jag,lnte K&atllde;¤r Jag,linte K&atlilde;¤r Intef Jag,ilnte K&atillde;¤r
Intr Jag,onte K&atolde;¤r Jag,ointe K&atoilde;¤r Inter Jag,ionte K&atiolde;¤r Int4 Jag,knte K&atklde;¤r Int4e Jag,kinte K&atkilde;¤r
Inte4 Jag,iknte K&atiklde;¤r Intd Jag,8nte K&at8lde;¤r Intde Jag,8inte K&at8ilde;¤r Inted Jag,i8nte K&ati8lde;¤r Intw Jag,unte K&atulde;¤r
Intwe Jag,uinte K&atuilde;¤r Intew Jag,iunte K&atiulde;¤r Jag,innte Jag,ite K&atide;¤r Jag,itne K&atidle;¤r
Jag,imte K&atikde;¤r Jag,imnte Jag,inmte K&atilkde;¤r Jag,ihte K&atiode;¤r Jag,ihnte
Jag,inhte K&atilode;¤r Jag,ijte K&atipde;¤r K&atiplde;¤r Jag,injte K&atilpde;¤r Jag,ibte K&atildde;¤r
Jag,ibnte K&atile;¤r Jag,inbte K&atiled;¤r Jag,intte K&atilxe;¤r Jag,ine K&atilxde;¤r Jag,inet K&atildxe;¤r
Jag,infe K&atilee;¤r Jag,infte K&atilede;¤r Jag,intfe Kãe;¤r Jag,in5e K&atilfe;¤r Jag,in5te K&atilfde;¤r
Jag,int5e K&atildfe;¤r Jag,inhe K&atilre;¤r K&atilrde;¤r Jag,inthe K&atildre;¤r Jag,inye K&atilce;¤r
Jag,inyte K&atilcde;¤r Jag,intye K&atildce;¤r Jag,in6e K&atilse;¤r Jag,in6te K&atilsde;¤r Jag,int6e K&atildse;¤r
Jag,inge Jag,ingte K&atild;¤r Jag,intge K&atild;e¤r Jag,inre K&atilds;¤r Jag,inrte
Jag,intre Kãs;¤r Jag,intee K&atild3;¤r Jag,int K&atild3e;¤r Jag,inte Kã3;¤r Jag,ints K&atildf;¤r
Jag,intse Jag,intes Kãf;¤r Jag,int3 K&atildr;¤r Jag,int3e Jag,inte3 Kãr;¤r
Jag,intf K&atild4;¤r K&atild4e;¤r Jag,intef Kã4;¤r Jag,intr K&atildd;¤rHOME
Popular Songs:
call it my way

als je lacht

the cliffs

lose you again

diana

breakaway

listen to love

unsolid ground

lunatic

sleeping with you

you've got love

crying like a child

ode to the mountain pirates

4 a.m.

anywayz

on s'en va

tip of my fingers

my name is mud

porto cvo

rain eyes

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us