Guus Meeuwis
Het Is Een Nacht

Je vraagt of ik zin heb in een sigaret,
't is twee uur 's nachts, we liggen op bed.
In een hotel in een stad waar niemand ons hoort,
waar niemand ons kent en niemand ons stoort.
Op de vloer ligt een lege fles wijn
en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn.
Een schemering, de radio zacht en deze nacht heeft alles,
wat ik van een nacht verwacht.

Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou
maar vannacht beleef ik hem met jou. -wo ho wo ho-

Ik ben nog wakker en ik staar naar het plafond,
en ik denk aan hoe de dag lang geleden begon
Het zomaar er vandoor gaan met jou,
niet wetend waar de reis eindigen zou.
Nu lig ik hier in een wildvreemde stad,
en heb net de nacht van mijn leven gehad.
Maar helaas er komt weer licht door de ramen,
hoewel voor ons de wereld vannacht heeft stil gestaan.

Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou
maar vannacht beleef ik hem met jou. -wo ho wo ho-

Maar, een lied blijft slechts bij woorden,
de film is in scene gezet.
Maar deze nacht met jou is levensecht.

Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou
maar vannacht beleef ik hem met jou. -wo ho wo ho-
(x2)

ja vannacht beleef ik hem met jou. -wo ho wo ho-

en ik hou alleen nog maar van jou. -wo ho wo ho-
en ik hou alleen nog maar van jou.


Mirror lyrics:

en ik hou alleen nog maar van jou.
en ik hou alleen nog maar van jou. -wo ho wo ho-

ja vannacht beleef ik hem met jou. -wo ho wo ho-

(x2)
maar vannacht beleef ik hem met jou. -wo ho wo ho-
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou
Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet

Maar deze nacht met jou is levensecht.
de film is in scene gezet.
Maar, een lied blijft slechts bij woorden,

maar vannacht beleef ik hem met jou. -wo ho wo ho-
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou
Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet

hoewel voor ons de wereld vannacht heeft stil gestaan.
Maar helaas er komt weer licht door de ramen,
en heb net de nacht van mijn leven gehad.
Nu lig ik hier in een wildvreemde stad,
niet wetend waar de reis eindigen zou.
Het zomaar er vandoor gaan met jou,
en ik denk aan hoe de dag lang geleden begon
Ik ben nog wakker en ik staar naar het plafond,

maar vannacht beleef ik hem met jou. -wo ho wo ho-
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou
Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet

wat ik van een nacht verwacht.
Een schemering, de radio zacht en deze nacht heeft alles,
en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn.
Op de vloer ligt een lege fles wijn
waar niemand ons kent en niemand ons stoort.
In een hotel in een stad waar niemand ons hoort,
't is twee uur 's nachts, we liggen op bed.
Je vraagt of ik zin heb in een sigaret,


Relevant Tags:
HHet IIs EEen NNacht et s en acht eHt sI eEn aNcht jet js sen macht jHet jIs sEen mNacht Hjet Ijs Esen Nmacht uet 9s 3en hacht
uHet 9Is 3Een hNacht Huet I9s E3en Nhacht net ls fen jacht nHet lIs fEen jNacht Hnet Ils Efen Njacht bet os ren bacht bHet oIs rEen bNacht
Hbet Ios Eren Nbacht get ks 4en Naacht gHet kIs 4Een Ncht Hget Iks E4en Ncaht yet 8s den Nzcht yHet 8Is dEen Nzacht Hyet I8s Eden Nazcht
Heet us wen Nqcht Ht uIs wEen Nqacht Hte Ius Ewen Naqcht Hst Iss Eeen Nscht Hset I En Nsacht Hest Is Ene Nascht H3t Iz Esn Nwcht
H3et Izs Nwacht He3t Isz Eesn Nawcht Hft Iw E3n Nxcht Hfet Iws Nxacht Heft Isw Ee3n Naxcht Hrt Id Efn Naccht Hret Ids Naht
Hert Isd Eefn Nahct H4t Ie Ern Nafht H4et Ies Nafcht He4t Ise Eern Nacfht Hdt Ix E4n Naxht Hdet Ixs Hedt Isx Ee4n Nacxht
Hwt Ia Edn Navht Hwet Ias Navcht Hewt Isa Eedn NacvhtHOME
Popular Songs:
con tutto l'amore che posso

broken sound

if you love me

loneliness found me

divine like you

take the crown

doom

laser beam

speakin' out

dime que si

whatever it takes

masquerade

housework

cenizas y una cruz

pride goes before a fall

heading for a fall

in my time

unconditionally

en dos

selfish

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us