Gyllene Tider
Som Regn Pă´ En Akvarell

Som regn pĂĄ en akvarell
spred jag ut alla färger du hade
dom bruna ögon som förtrollade mej
dom röda läppar som förförde mej
den blĂĄ himmel som du la mot min kind
den vita kropp som du la emot min
som kom som en vind
gav jag till en vind
som försvann...
det virvlade en vind
gav dej till en vind
som vaggar dej lĂĄngt
frĂĄn mitt liv...

som smultron pĂĄ ett sommarens strĂĄ
la jag ihop alla minnen jag hade
dom våta nätter som du tröstade mej
dom torra nätter som jag törstade dej
din stora sol som bländade mej blind
din mjuka hud sĂĄ varm intill min
som kom som en vind
gav jag till en vind
som försvann...
det virvlade en vind
gav dej till en vind
som vaggar dej lĂĄngt
frĂĄn mitt liv...


Mirror lyrics:

frĂĄn mitt liv...
som vaggar dej lĂĄngt
gav dej till en vind
det virvlade en vind
som försvann...
gav jag till en vind
som kom som en vind
din mjuka hud sĂĄ varm intill min
din stora sol som bländade mej blind
dom torra nätter som jag törstade dej
dom våta nätter som du tröstade mej
la jag ihop alla minnen jag hade
som smultron pĂĄ ett sommarens strĂĄ

frĂĄn mitt liv...
som vaggar dej lĂĄngt
gav dej till en vind
det virvlade en vind
som försvann...
gav jag till en vind
som kom som en vind
den vita kropp som du la emot min
den blĂĄ himmel som du la mot min kind
dom röda läppar som förförde mej
dom bruna ögon som förtrollade mej
spred jag ut alla färger du hade
Som regn pĂĄ en akvarell


Relevant Tags:
SSom RRegn PPă´ EEn AAkvarell om egn ă´ n kvarell oSm eRgn ăP´ nE kAvarell zom degn 0ă´ sn zkvarell zSom dRegn 0Pă´ sEn zAkvarell Szom Rdegn P0ă´ Esn Azkvarell
wom 4egn lă´ 3n qkvarell wSom 4Regn lPă´ 3En qAkvarell Swom R4egn Plă´ E3n Aqkvarell dom gegn oă´ fn skvarell dSom gRegn oPă´ fEn sAkvarell Sdom Rgegn Poă´ Efn Askvarell
eom tegn Păă´ rn wkvarell eSom tRegn P´ rEn wAkvarell Seom Rtegn P´ă Ern Awkvarell xom 5egn Pă´´ 4n xkvarell xSom 5Regn Pă 4En xAkvarell Sxom R5egn Pă´ E4n Axkvarell
aom fegn dn Akkvarell aSom fRegn dEn Avarell Saom Rfegn Edn Avkarell Soom eegn wn Alvarell Sm eRegn wEn Alkvarell Smo Reegn Ewn Aklvarell
Skm Enn Aovarell Skom Rgn E Aokvarell Sokm Rgen En Akovarell S9m Rsgn Em Amvarell S9om Rsegn Emn Amkvarell So9m Resgn Enm Akmvarell
S0m R3gn Eh Ajvarell S0om R3egn Ehn Ajkvarell So0m Re3gn Enh Akjvarell Slm Rfgn Ej Aivarell Slom Ejn Aikvarell Solm Refgn Enj Akivarell
Sim Rrgn Eb Akvvarell Siom Rregn Ebn Akarell Soim Rergn Enb Akavrell Somm R4gn Akbarell So Akbvarell Som Re4gn Akvbarell
Soj Rdgn Akcarell Sojm Akcvarell Somj Redgn Akvcarell Sok Rwgn Akgarell Rwegn Akgvarell Somk Rewgn Akvgarell
Son Reggn Akfarell Sonm Ren Akfvarell Somn Reng Akvfarell Rehn Akvaarell Rehgn Akvrell Reghn Akvraell
Reyn Akvzrell Reygn Akvzarell Regyn Akvazrell Rebn Akvqrell Rebgn Akvqarell Regbn Akvaqrell
Revn Akvsrell Revgn Akvsarell Regvn Akvasrell Refn Akvwrell AkvwarellHOME
Popular Songs:
santa evolucion

small exception of me

playing with fire

everybody knows

eisenherz

no fue causalidad

take me away

beggar to a king

make it happen

ol' man sam

sleep walking elite

tall tall trees

ă‰lă©mentaire mon cher baloo (there's something wron

always for alison

it's been a while since i was your man

she can get it

tvil

cooler heads

holding on

leva dă¶d

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us