Gyllene Tider
Som Regn P En Akvarell

Som regn på en akvarell
spred jag ut alla färger du hade
dom bruna ögon som förtrollade mej
dom röda läppar som förförde mej
den blå himmel som du la mot min kind
den vita kropp som du la emot min
som kom som en vind
gav jag till en vind
som försvann...
det virvlade en vind
gav dej till en vind
som vaggar dej långt
från mitt liv...

som smultron på ett sommarens strå
la jag ihop alla minnen jag hade
dom våta nätter som du tröstade mej
dom torra nätter som jag törstade dej
din stora sol som bländade mej blind
din mjuka hud så varm intill min
som kom som en vind
gav jag till en vind
som försvann...
det virvlade en vind
gav dej till en vind
som vaggar dej långt
från mitt liv...


Mirror lyrics:

från mitt liv...
som vaggar dej långt
gav dej till en vind
det virvlade en vind
som försvann...
gav jag till en vind
som kom som en vind
din mjuka hud så varm intill min
din stora sol som bländade mej blind
dom torra nätter som jag törstade dej
dom våta nätter som du tröstade mej
la jag ihop alla minnen jag hade
som smultron på ett sommarens strå

från mitt liv...
som vaggar dej långt
gav dej till en vind
det virvlade en vind
som försvann...
gav jag till en vind
som kom som en vind
den vita kropp som du la emot min
den blå himmel som du la mot min kind
dom röda läppar som förförde mej
dom bruna ögon som förtrollade mej
spred jag ut alla färger du hade
Som regn på en akvarell


Relevant Tags:
SSom RRegn PP EEn AAkvarell om egn n kvarell oSm eRgn P nE kAvarell zom degn 0 sn zkvarell zSom dRegn 0P sEn zAkvarell Szom Rdegn P0 Esn Azkvarell
wom 4egn l 3n qkvarell wSom 4Regn lP 3En qAkvarell Swom R4egn Pl E3n Aqkvarell dom gegn o fn skvarell dSom gRegn oP fEn sAkvarell Sdom Rgegn Po Efn Askvarell
eom tegn P rn wkvarell eSom tRegn P rEn wAkvarell Seom Rtegn P Ern Awkvarell xom 5egn P㴴 4n xkvarell xSom 5Regn P 4En xAkvarell Sxom R5egn P E4n Axkvarell
aom fegn dn Akkvarell aSom fRegn dEn Avarell Saom Rfegn Edn Avkarell Soom eegn wn Alvarell Sm eRegn wEn Alkvarell Smo Reegn Ewn Aklvarell
Skm Enn Aovarell Skom Rgn E Aokvarell Sokm Rgen En Akovarell S9m Rsgn Em Amvarell S9om Rsegn Emn Amkvarell So9m Resgn Enm Akmvarell
S0m R3gn Eh Ajvarell S0om R3egn Ehn Ajkvarell So0m Re3gn Enh Akjvarell Slm Rfgn Ej Aivarell Slom Ejn Aikvarell Solm Refgn Enj Akivarell
Sim Rrgn Eb Akvvarell Siom Rregn Ebn Akarell Soim Rergn Enb Akavrell Somm R4gn Akbarell So Akbvarell Som Re4gn Akvbarell
Soj Rdgn Akcarell Sojm Akcvarell Somj Redgn Akvcarell Sok Rwgn Akgarell Rwegn Akgvarell Somk Rewgn Akvgarell
Son Reggn Akfarell Sonm Ren Akfvarell Somn Reng Akvfarell Rehn Akvaarell Rehgn Akvrell Reghn Akvraell
Reyn Akvzrell Reygn Akvzarell Regyn Akvazrell Rebn Akvqrell Rebgn Akvqarell Regbn Akvaqrell
Revn Akvsrell Revgn Akvsarell Regvn Akvasrell Refn Akvwrell AkvwarellHOME
Popular Songs:
y hubo alguien

98 degrees the hardest thing

antojo de un dios

rakkaus voittaa

bleed in my arms

universe

rescue me

wrapped around your finger

la fama

frederik og mary

makin' sunshine

lines on my face

born to survive

cha, cha, cha, d'amour (melodie amour)

ben zgrm

mr. blue sky

zeg me wie je ziet

dans ce train

afta pu tha 'lega se 'sena (live)

on the lam

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us