Gyllene Tider
P Jakt Efter Liv

Natten kom
då jag flydde från allt
fester och faster
och matcher och malt
det livet jag levde
var inget liv alls
att slå ihjäl tid
var det enda som fanns
så jag tog en bil
mil efter mil efter mil
på jakt efter liv
på jakt efter liv
på jakt efter liv
jag tog en bil
mil efter mil
på jakt efter liv

mot röda ljus
på väg ifrån stan
vilsen och hungrig
som ett nyvaknat barn
jag ringde en flicka
som jag visste fanns kvar
som jag trodde
kunde kyssa bort
dom tankar jag bar
och jag fick ett svar
från en främmande karl
den tid är förbi
hon är inte fri
på jakt efter liv...

gasa på
och öka hastigheten!
Det är bråttom nu
avslöja hemligheten!
Var finns det liv
på denna planeten?
Du, ta mej hem
till verkligheten...

månen var full
och vingla sin ban
jag var på väg undan
min vän Slentrian

hans fingrar runt halsen
min mun tappa saliv
vi föll till golvet
jag slogs för mitt liv
han höll mej kvar
jag skrek och drog min kniv
på jakt efter liv.


Mirror lyrics:

på jakt efter liv.
jag skrek och drog min kniv
han höll mej kvar
jag slogs för mitt liv
vi föll till golvet
min mun tappa saliv
hans fingrar runt halsen

min vän Slentrian
jag var på väg undan
och vingla sin ban
månen var full

till verkligheten...
Du, ta mej hem
på denna planeten?
Var finns det liv
avslöja hemligheten!
Det är bråttom nu
och öka hastigheten!
gasa på

på jakt efter liv...
hon är inte fri
den tid är förbi
från en främmande karl
och jag fick ett svar
dom tankar jag bar
kunde kyssa bort
som jag trodde
som jag visste fanns kvar
jag ringde en flicka
som ett nyvaknat barn
vilsen och hungrig
på väg ifrån stan
mot röda ljus

på jakt efter liv
mil efter mil
jag tog en bil
på jakt efter liv
på jakt efter liv
på jakt efter liv
mil efter mil efter mil
så jag tog en bil
var det enda som fanns
att slå ihjäl tid
var inget liv alls
det livet jag levde
och matcher och malt
fester och faster
då jag flydde från allt
Natten kom


Relevant Tags:
PP JJakt EEfter LLiv akt fter iv P aJkt fEter iLv 0 kakt sfter kiv 0P kJakt sEfter kLiv P0 Jkakt Esfter Lkiv
l iakt 3fter oiv lP iJakt 3Efter oLiv Pl Jiakt E3fter Loiv o makt ffter piv oP mJakt fEfter pLiv Po Jmakt Effter Lpiv
P nakt rfter Liiv P nJakt rEfter Lv P Jnakt Erfter Lvi P㴴 hakt 4fter Ljv P hJakt 4Efter Ljiv P Jhakt E4fter Lijv
uakt dfter L9v uJakt dEfter L9iv Juakt Edfter Li9v Jaakt wfter Llv Jkt wEfter Lliv Jkat Ewfter Lilv
Jzkt Lov Jzakt Eter Jazkt Etfer Liov Jqkt Ecter Lkv Jqakt Ecfter Jaqkt Efcter Likv
Jskt Erter L8v Jsakt L8iv Jaskt Efrter Li8v Jwkt Egter Luv Jwakt Egfter Luiv Jawkt Efgter Liuv
Jxkt Etter Livv Jxakt Etfter Li Jaxkt Eftter Liv Jakkt Evter Lib Jat Evfter Libv Jatk Efvter Livb
Jalt Edter Lic Jalkt Licv Jaklt Efdter Livc Jaot Lig Jaokt Efer Ligv Jakot Efetr Livg
Jamt Effer Lif Jamkt Lifv Jakmt Eftfer Livf Jajt Ef5erHOME
Popular Songs:
it's raining men

maybe

dawn

long nights

stara

(i've had) the time of my life bill medley

konferencja prasowa

z rozmyla przy niadaniu

hey pony (pony time)

come to me

piazza del popolo

un accident

home

what you're up against

out of my hands

my kinda lover

all in my head

blame it on the changes

better days

sky high percentage

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us