Halvdan Sivertsen
Jordb„¶r I Juni

Halvdan Sivertsen - Jordbær i juni

Æ har gått en tur langs torget, æ har sett et syn
Det e jordbær det e fordbær i by' n
De e √•rets aller f√łrste og avsindig dyr
Og æ må visst vær en litt lettsindig fyr
Men de e så deilig og d' e dyrt å fly
Og prisen si mæ at sommer'n enda e ny

Og det e bestandig kostbart √• f√¶r veian f√łrst
Knapt nok moden og s√• langt ifra st√łrst
De fikk varme fra ei vårsol som sto vel på skrå
Men de lyste r√łdt, det kosta litt det og
Og de e så deilig og d'e dyrt å fly
Og prisen si mæ at sommer' n enda e ny

Og æ sett mæ på en benk og spis dem som dem e
Og gir tankan fri og sjela mi fred
Ja, det en munnfull lykke i en kurv med bær
Og velsigna av og tell å berre vær
F√łrr de e s√• deilig og d'e dyrt √• fly
Og prisen si mæ at sommer'n enda e nyMirror lyrics:


Og prisen si mæ at sommer'n enda e ny
F√łrr de e s√• deilig og d'e dyrt √• fly
Og velsigna av og tell å berre vær
Ja, det en munnfull lykke i en kurv med bær
Og gir tankan fri og sjela mi fred
Og æ sett mæ på en benk og spis dem som dem e

Og prisen si mæ at sommer' n enda e ny
Og de e så deilig og d'e dyrt å fly
Men de lyste r√łdt, det kosta litt det og
De fikk varme fra ei vårsol som sto vel på skrå
Knapt nok moden og s√• langt ifra st√łrst
Og det e bestandig kostbart √• f√¶r veian f√łrst

Og prisen si mæ at sommer'n enda e ny
Men de e så deilig og d' e dyrt å fly
Og æ må visst vær en litt lettsindig fyr
De e √•rets aller f√łrste og avsindig dyr
Det e jordbær det e fordbær i by' n
Æ har gått en tur langs torget, æ har sett et syn

Halvdan Sivertsen - Jordbær i juni


Relevant Tags:
JJordb„¶r II JJuni ordb„¶r uni oJrdb„¶r I uJni kordb„¶r j kuni kJordb„¶r jI kJuni Jkordb„¶r Ij Jkuni iordb„¶r 9 iuni
iJordb„¶r 9I iJuni Jiordb„¶r I9 Jiuni mordb„¶r l muni mJordb„¶r lI mJuni Jmordb„¶r Il Jmuni nordb„¶r o nuni nJordb„¶r oI nJuni
Jnordb„¶r Io Jnuni hordb„¶r k huni hJordb„¶r kI hJuni Jhordb„¶r Ik Jhuni uordb„¶r 8 uuni uJordb„¶r 8I uJuni Juordb„¶r I8 Juuni
Joordb„¶r u Jrdb„¶r uI Jni Jrodb„¶r Iu Jnui Jkrdb„¶r Jhni Jokrdb„¶r Juhni J9rdb„¶r J7ni J9ordb„¶r J7uni
Jo9rdb„¶r Ju7ni J0rdb„¶r Jkni J0ordb„¶r Jo0rdb„¶r Jukni Jlrdb„¶r Jini Jlordb„¶r Jolrdb„¶r Juini
Jirdb„¶r J8ni J8uni Joirdb„¶r Ju8ni Jorrdb„¶r Jjni Jodb„¶r Jjuni Jodrb„¶r Jujni Joddb„¶r Jyni
Jodrdb„¶r Jyuni Jorddb„¶r Juyni Jo4db„¶r Junni Jo4rdb„¶r Jui Jor4db„¶r Juin Jogdb„¶r Jumi Jogrdb„¶r Jumni
Jorgdb„¶r Junmi Jotdb„¶r Juhi Jotrdb„¶r Jortdb„¶r Junhi Jo5db„¶r Juji Jo5rdb„¶r Jor5db„¶r Junji
Jofdb„¶r Jubi Jofrdb„¶r Jubni Jorfdb„¶r Junbi Joedb„¶r Junii Joerdb„¶r JunHOME
Popular Songs:
storm chant of the skrealings

there's a ship

mi existir

mera k„§r i k„§rleken

good for you

still the same

rotes haar

handgranat...ge sig totalt

fr„łres

self doubt

rock of ages

see you soon

let down

stromecek

what i want

the witching hour

o come, o come, emmanuel

home

your'e gone

every time i look at you

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us