Halvdan Sivertsen
Ennă´ Er Vi Menn Alle Menns Blad Eller Omvent

Liten gutt, men barsk og sterk
Har hørt at jenter er noe herk
Ikke grĂĄt og rop pĂĄ mor
Snart skal du bli stor

Ung gutt, like barsk og sterk
Jenter er noe deilig herk
Finn din vei og følg den fram
Til topps i jobb og hjem

Støtt den sterke, svik den svake
Lykkes lær og lytt
De har klart det lenge
Og de klarer det pĂĄ nytt og pĂĄ nytt

Og da er du blitt voksen mann
Sterk og taus som bare faen
Tvunget opp i livets heis
Men du mistet mye underveis
SĂĄ alt for mye underveisMirror lyrics:


SĂĄ alt for mye underveis
Men du mistet mye underveis
Tvunget opp i livets heis
Sterk og taus som bare faen
Og da er du blitt voksen mann

Og de klarer det pĂĄ nytt og pĂĄ nytt
De har klart det lenge
Lykkes lær og lytt
Støtt den sterke, svik den svake

Til topps i jobb og hjem
Finn din vei og følg den fram
Jenter er noe deilig herk
Ung gutt, like barsk og sterk

Snart skal du bli stor
Ikke grĂĄt og rop pĂĄ mor
Har hørt at jenter er noe herk
Liten gutt, men barsk og sterk


Relevant Tags:
EEnnă´ EEr VVi MMenn AAlle MMenns BBlad EEller OOmvent nnă´ r i enn lle enns lad ller mvent nEnă´ rE iV eMnn lAle eMnns lBad lEler mOvent
snnă´ sr bi jenn zlle jenns vlad sller kmvent sEnnă´ sEr bVi jMenn zAlle jMenns vBlad sEller kOmvent Esnnă´ Esr Vbi Mjenn Azlle Mjenns Bvlad Esller Okmvent
3nnă´ 3r ci kenn qlle kenns glad 3ller 9mvent 3Ennă´ 3Er cVi kMenn qAlle kMenns gBlad 3Eller 9Omvent E3nnă´ E3r Vci Mkenn Aqlle Mkenns Bglad E3ller O9mvent
fnnă´ fr gi nenn slle nenns nlad fller 0mvent fEnnă´ fEr gVi nMenn sAlle nMenns nBlad fEller 0Omvent Efnnă´ Efr Vgi Mnenn Aslle Mnenns Bnlad Efller O0mvent
rnnă´ rr fi Meenn wlle Meenns hlad rller lmvent rEnnă´ rEr fVi Mnn wAlle Mnns hBlad rEller lOmvent Ernnă´ Err Vfi Mnen Awlle Mnens Bhlad Erller Olmvent
4nnă´ 4r Vii Msnn xlle Msnns Bllad 4ller imvent 4Ennă´ 4Er V Msenn xAlle Msenns Bad 4Eller iOmvent E4nnă´ E4r Vi Mesnn Axlle Mesnns Bald E4ller Oimvent
dnnă´ dr Vj M3nn Allle M3nns Bkad dller Ommvent dEnnă´ dEr Vji M3enn Ale M3enns Bklad dEller Ovent Ednnă´ Edr Vij Me3nn Alle Me3nns Blkad Edller Ovment
wnnă´ wr V9 Mfnn Akle Mfnns Boad wller Ojvent wEnnă´ wEr V9i Mfenn Aklle Mfenns Bolad wEller Ojmvent Ewnnă´ Ewr Vi9 Mefnn Alkle Mefnns Bload Ewller Omjvent
Ennnă´ Vl Mrnn Aole Mrnns Bpad Elller Okvent Enă´ E Vli Mrenn Aolle Mrenns Bplad Eler Ennă´ Er Vil Mernn Alole Mernns Blpad Eller Omkvent
Emnă´ Ed Vo M4nn Aple M4nns Blaad Ekler Onvent Emnnă´ Voi M4enn Aplle M4enns Bld Ekller Onmvent Enmnă´ Erd Vio Me4nn Alple Me4nns Blda Elkler Omnvent
Ehnă´ E4 Vk Mdnn Mdnns Blzd Eoler Omvvent Ehnnă´ Vki Mdenn Mdenns Blzad Eoller Oment Enhnă´ Er4 Vik Mednn Alel Mednns Blazd Eloler Omevnt
Ejnă´ Eg V8 Mwnn Alke Mwnns Blqd Epler Ombent Ejnnă´ Egr V8i Mwenn Mwenns Blqad Epller Ombvent Enjnă´ Erg Vi8 Mewnn Allke Mewnns Blaqd Elpler Omvbent
Ebnă´ Et Vu Mennn Aloe Mennns Blsd Omcent Ebnnă´ Etr Vui Men Mens Blsad Omcvent Enbnă´ Ert Viu Menn Alloe Menns Blasd Elelr Omvcent
E5 Memn Alpe Memns Blwd Elker Omgent E5r Memnn Memnns Blwad Omgvent Enăn´ Er5 Menmn Allpe Menmns Blawd Ellker Omvgent
Enmă´ Ef Mehn Allee Mehns Blxd Eloer Omfent Mehnn All Mehnns Blxad Omfvent Ennmă´ Erf Menhn Menhns Blaxd Elloer Omvfent
Enhă´ Ee Mejn Alls Mejns Bladd Elper Omveent Eer Mejnn Allse Mejnns Bla Omvnt Ennhă´ Ere Menjn Alles Menjns Blad Ellper Omvnet
Enjă´ Mebn All3 Mebns Blax Elleer Omvsnt Mebnn All3e Mebnns Ellr Omvsent Ennjă´ Menbn Alle3 Menbns Bladx Ellre Omvesnt
Enbă´ Allf Blae Ellsr Omv3nt Allfe Blaed Ellser Omv3entHOME
Popular Songs:
cryin'

lucky star

prove it to you one more time again

you spin me right round (dope cover)

hoffnung (mit diesem trick)

city boy

defying gravity (duet with idina menzel and kristi...

my destiny

francesca ha gli anni che ha

winter in your heart

y no lo acepto

violet

nightflight

funny how love is

pandora runaway

missing you

i just can wait to be king

rio largo de profundis

shinebox

years

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us