Foje
Paskutinis Traukinys

Ar tu dar gali kenteti tas blogas mintis
Ar tu dar gali matyt akis visai tuscias
Ar tau malonu girdet zodziu bukai piktus
Ar dar tave ikvepia salti zmoniu veidai

Kokia nuostabi diena ir koks svarus dangus
Kokia nenusakoma geru akiu sviesa
Ir tie kurie apsidziaugia jei kam nesiseka
Negali uzdengti to dangaus – ju tiek nera

Paskutinis traukinys dar laukia
Dar yra viena vieta laisva
Paskutiniam vagone – prie lango
Kur ir man skirta vieta salia

Jei tu jau pasidavei uzkask save giliau
Jei tu negali tylet – dainuok garsiau
Jei tu nori keist pasauli – keisk pirmiau save
Jeigu tamsoje as ten taip pat buvau

Paskutinis traukinys dar laukia
Dar yra viena vieta laisva
Paskutiniam vagone – prie lango
Kur ir man skirta vieta saliaMirror lyrics:


Kur ir man skirta vieta salia
Paskutiniam vagone – prie lango
Dar yra viena vieta laisva
Paskutinis traukinys dar laukia

Jeigu tamsoje as ten taip pat buvau
Jei tu nori keist pasauli – keisk pirmiau save
Jei tu negali tylet – dainuok garsiau
Jei tu jau pasidavei uzkask save giliau

Kur ir man skirta vieta salia
Paskutiniam vagone – prie lango
Dar yra viena vieta laisva
Paskutinis traukinys dar laukia

Negali uzdengti to dangaus – ju tiek nera
Ir tie kurie apsidziaugia jei kam nesiseka
Kokia nenusakoma geru akiu sviesa
Kokia nuostabi diena ir koks svarus dangus

Ar dar tave ikvepia salti zmoniu veidai
Ar tau malonu girdet zodziu bukai piktus
Ar tu dar gali matyt akis visai tuscias
Ar tu dar gali kenteti tas blogas mintis


Relevant Tags:
PPaskutinis TTraukinys askutinis raukinys aPskutinis rTaukinys 0askutinis fraukinys 0Paskutinis fTraukinys P0askutinis Tfraukinys
laskutinis 5raukinys lPaskutinis 5Traukinys Plaskutinis T5raukinys oaskutinis hraukinys oPaskutinis hTraukinys Poaskutinis Thraukinys
Paaskutinis yraukinys Pskutinis yTraukinys Psakutinis Tyraukinys Pzskutinis 6raukinys Pzaskutinis 6Traukinys Pazskutinis T6raukinys
Pqskutinis graukinys Pqaskutinis gTraukinys Paqskutinis Tgraukinys Psskutinis rraukinys Psaskutinis rTraukinys Passkutinis Trraukinys
Pwskutinis Pwaskutinis Taukinys Pawskutinis Tarukinys Pxskutinis Tdaukinys Pxaskutinis Tdraukinys Paxskutinis Trdaukinys
T4aukinys Pakutinis T4raukinys Paksutinis Tr4aukinys Pazkutinis Tgaukinys Paszkutinis Trgaukinys Pawkutinis Ttaukinys
Ttraukinys Paswkutinis Trtaukinys Padkutinis T5aukinys Padskutinis Pasdkutinis Tr5aukinys Paekutinis Tfaukinys
Paeskutinis Pasekutinis Trfaukinys Paxkutinis Teaukinys Teraukinys Pasxkutinis Treaukinys Paakutinis Traaukinys
Trukinys Pasakutinis Truakinys Paskkutinis Trzukinys Pasutinis Trzaukinys Pasuktinis Trazukinys Paslutinis Trqukinys
Paslkutinis Trqaukinys Pasklutinis Traqukinys Pasoutinis Trsukinys Pasokutinis Trsaukinys Paskoutinis Trasukinys Pasmutinis Trwukinys
Pasmkutinis Trwaukinys Paskmutinis Trawukinys Pasjutinis Trxukinys Pasjkutinis Trxaukinys Paskjutinis Traxukinys Pasiutinis Trauukinys
Pasikutinis Trakinys Paskiutinis Trakuinys Paskuutinis Trahkinys Pasktinis Trahukinys Pasktuinis Trauhkinys Paskhtinis Tra7kinys
Paskhutinis Tra7ukinys Paskuhtinis Trau7kinys Pask7tinis Trakkinys Pask7utinis Trakukinys Pasku7tinis Traukkinys Paskktinis Traikinys
Traiukinys Paskuktinis Trauikinys Paskitinis Tra8kinys Tra8ukinys Paskuitinis Trau8kinys Pask8tinis Trajkinys
Pask8utinis Trajukinys Pasku8tinis Traujkinys Paskjtinis Traykinys Trayukinys Paskujtinis Trauykinys Paskytinis
Paskyutinis Trauinys Paskuytinis Trauiknys Paskuttinis Traulinys Paskuinis TraulkinysHOME
Popular Songs:
luz mgica

ghost

the veil of golden spheres

spanish flies

i don't blame you at all

servitriser

paint by numbers

(i could never) give you up

deceiver

pretend

all of the above

one sweet day (duet with mariah carey)

nanana

a lighter shade of blue

my latest sun is sinking fast

lullaby

lost in time

god in space

mickey mouse march

meet james ensor

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us