Kaizers Orchestra
Vre Demoner

Takk for nok en idé
men eg får aldri fred
Ingenting kan endre det

Mitt hjerte går i utakt
eg ser ut som et slakt
Snart stryker eg med

En manns golv
er en annen manns tak
Ta det dag for dag

Eg trenger nytt preparat
en ny start snart
Før alt blir svart

For våre demoner
har jagd oss i generasjoner
Kommer i alle versjoner
Kan kun stoppe dei med patroner
Så gje meg inn
Få meg til himmelen

Eg har toet mine hender
spilt blod, knekt tenner
Nå sitt eg her

Krigen er ikkje over
de kommer når du sover
Når ingen ser

Denne hekseprosessen
tar alle unntatt presten
Han er en av de

Eg vett ka han koke på
det brenner snart nå
Og det ryker for mi fortid


Mirror lyrics:

Og det ryker for mi fortid
det brenner snart nå
Eg vett ka han koke på

Han er en av de
tar alle unntatt presten
Denne hekseprosessen

Når ingen ser
de kommer når du sover
Krigen er ikkje over

Nå sitt eg her
spilt blod, knekt tenner
Eg har toet mine hender

Få meg til himmelen
Så gje meg inn
Kan kun stoppe dei med patroner
Kommer i alle versjoner
har jagd oss i generasjoner
For våre demoner

Før alt blir svart
en ny start snart
Eg trenger nytt preparat

Ta det dag for dag
er en annen manns tak
En manns golv

Snart stryker eg med
eg ser ut som et slakt
Mitt hjerte går i utakt

Ingenting kan endre det
men eg får aldri fred
Takk for nok en idé


Relevant Tags:
VVre DDemoner re emoner Vre eDmoner bre xemoner bVre xDemoner Vbre Dxemoner cre eemoner cVre eDemoner Vcre Deemoner
gre femoner gVre fDemoner Vgre Dfemoner fre remoner fVre rDemoner Vfre Dremoner Vre cemoner Vre cDemoner Vre Dcemoner
V㴴re semoner Vre sDemoner Vre Dsemoner Vrre Ve Dmoner Ver Dmeoner Vde Dsmoner Vdre Vrde Desmoner
V4e D3moner V4re D3emoner Vr4e De3moner Vge Dfmoner Vgre Vrge Defmoner Vte Drmoner Vtre Vrte Dermoner
V5e D4moner V5re D4emoner Vr5e De4moner Vfe Ddmoner Vfre Ddemoner Vrfe Dedmoner Vee Dwmoner Vere Dwemoner Vree Dewmoner
Demmoner Vr Deoner Vre Deomner Vrs Dejoner Vrse Dejmoner Vres Demjoner Vr3 Dekoner Vr3e Dekmoner Vre3 Demkoner
Vrf Denoner Denmoner Vref Demnoner Vrr Demooner Demner Vrer Demnoer Vr4 Demkner Vre4 Demokner Vrd Dem9nerHOME
Popular Songs:
i don't need you anymore

rock star

annie get your gun

loving you

puppet

juxtapozed with u

tales from the fishbowl

singing the song

heard it all before

through the eyes

phantasmes

jackson ain't a very big town

yesterday

pokemn theme (portuguese)

christmas time's a coming

oh no

aknebobbin'

was your face a head in the pillowcase

superficiel et lger (duet with michel berger)

cantare para ti

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us