Kaizers Orchestra
P Ditt Skift

Sjå kva katten drog inn
Han trur han traff blink
Skøt seg i foten, kan ikkje gå uten hink
Sjå kva katten drog inn

Og det var en møkkakampanje
Du satte folk opp mot kvarandre
Det lukter brendt av dine kastanjer
Sjå kva katten drog inn

Det var på ditt skift Direktør, på ditt skift

Du gikk aldri i trappå, du tok heisen
Og brukte litå skrift i kontrakten
Og det var dråpen
Du sko aldri tatt heisen

Det var på ditt skift Direktør, på ditt skift

Katten drog deg inn
og forsvant som en vind
Nå henger eg det ut sånn at alle som ser
inn i mitt vindu i mitt atelier
Deg. De ser deg
Og en vakker dag skal en mann gå forbi
ser inn på deg med jævelens smil
Meg. Det er meg

Han forsvant på ditt skift


Mirror lyrics:

Han forsvant på ditt skift

Meg. Det er meg
ser inn på deg med jævelens smil
Og en vakker dag skal en mann gå forbi
Deg. De ser deg
inn i mitt vindu i mitt atelier
Nå henger eg det ut sånn at alle som ser
og forsvant som en vind
Katten drog deg inn

Det var på ditt skift Direktør, på ditt skift

Du sko aldri tatt heisen
Og det var dråpen
Og brukte litå skrift i kontrakten
Du gikk aldri i trappå, du tok heisen

Det var på ditt skift Direktør, på ditt skift

Sjå kva katten drog inn
Det lukter brendt av dine kastanjer
Du satte folk opp mot kvarandre
Og det var en møkkakampanje

Sjå kva katten drog inn
Skøt seg i foten, kan ikkje gå uten hink
Han trur han traff blink
Sjå kva katten drog inn


Relevant Tags:
PP DDitt SSkift itt kift P iDtt kSift 0 xitt zkift 0P xDitt zSkift P0 Dxitt Szkift l eitt wkift lP eDitt wSkift
Pl Deitt Swkift o fitt dkift oP fDitt dSkift Po Dfitt Sdkift P ritt ekift P rDitt eSkift P Dritt Sekift P㴴 citt xkift
P cDitt xSkift P Dcitt Sxkift sitt akift sDitt aSkift Dsitt Sakift Diitt Skkift Dtt Sift Dtit Sikft
Djtt Slift Djitt Slkift Dijtt Sklift D9tt Soift D9itt Sokift Di9tt Skoift Dltt Smift Dlitt Smkift
Diltt Skmift Dott Sjift Doitt Sjkift Diott Skjift Dktt Siift Dkitt Sikift Diktt Skiift D8tt
D8itt Skft Di8tt Skfit Dutt Skjft Duitt Diutt Skijft Dittt Sk9ft Dit Sk9ift Ditt Ski9ft
Dift Sklft DifttHOME
Popular Songs:
we were young

whispering grass (don't tell the trees)

aventuras en el tiempo

all is fair in love and war

seven lonely days

hopeless romantics

gullskot hjartanu mnu

remember

the singing sea

little drunk fists

dame un instante

lady

propose

elmni eksynyt

superteen

the doctor

madelaine

normipiv

fade

gimme! gimme! gimme! (a man after midnight)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us