Kaizers Orchestra
Dieter Meyers Inst.

Legg meg inn på din avdeling
Legg meg inn på klinikken
Eg er sikker eg er gal
De tok i frå meg alt eg var
Hjelp meg inn, hjelp meg inn på klinikken

For eg får aldri tilbake alt det som var
Det blei som du fortalte
Alt blei som du sa
Når ser du meg aldri igjen
og du var aldri min
men eg er for alltid din

Legg meg inn

Fortell verden eg er sjuk doktor
Du er min patron
La meg få stempel på Dieter Meyers Inst. og
legg meg inn

Eg har ingen kontroll på
om eg er våken eller sover
Reglement på reglement
å forholde seg til i håve
Der ser du sånn går det

Sjå kva det har blitt av meg
Ingen lenger kjenner meg
Få tilbake litt av meg
Alltid trø forsiktige steg
Eg er halv mann, og det bærer preg
Nå vil eg ha litt av deg

Du er min redning
Takk for all din donasjon
Eg må bli lagt inn på Dieter Meyers Inst.

Legg meg inn på Dieter Meyer, baby


Mirror lyrics:

Legg meg inn på Dieter Meyer, baby

Eg må bli lagt inn på Dieter Meyers Inst.
Takk for all din donasjon
Du er min redning

Nå vil eg ha litt av deg
Eg er halv mann, og det bærer preg
Alltid trø forsiktige steg
Få tilbake litt av meg
Ingen lenger kjenner meg
Sjå kva det har blitt av meg

Der ser du sånn går det
å forholde seg til i håve
Reglement på reglement
om eg er våken eller sover
Eg har ingen kontroll på

legg meg inn
La meg få stempel på Dieter Meyers Inst. og
Du er min patron
Fortell verden eg er sjuk doktor

Legg meg inn

men eg er for alltid din
og du var aldri min
Når ser du meg aldri igjen
Alt blei som du sa
Det blei som du fortalte
For eg får aldri tilbake alt det som var

Hjelp meg inn, hjelp meg inn på klinikken
De tok i frå meg alt eg var
Eg er sikker eg er gal
Legg meg inn på klinikken
Legg meg inn på din avdeling


Relevant Tags:
DDieter MMeyers IInst. ieter eyers nst. iDeter eMyers nIst. xieter jeyers jnst. xDieter jMeyers jInst. Dxieter Mjeyers Ijnst.
eieter keyers 9nst. eDieter kMeyers 9Inst. Deieter Mkeyers I9nst. fieter neyers lnst. fDieter nMeyers lInst. Dfieter Mneyers Ilnst.
rieter Meeyers onst. rDieter Myers oInst. Drieter Myeers Ionst. cieter Msyers knst. cDieter Mseyers kInst. Dcieter Mesyers Iknst.
sieter M3yers 8nst. sDieter M3eyers 8Inst. Dsieter Me3yers I8nst. Diieter Mfyers unst. Deter Mfeyers uInst. Deiter Mefyers Iunst.
Djeter Mryers Innst. Djieter Mreyers Ist. Dijeter Meryers Isnt. D9eter M4yers Imst. D9ieter M4eyers Imnst. Di9eter Me4yers Inmst.
Dleter Mdyers Ihst. Dlieter Mdeyers Ihnst. Dileter Medyers Inhst. Doeter Mwyers Ijst. Doieter Mweyers Dioeter Mewyers Injst.
Dketer Meyyers Ibst. Dkieter Meers Ibnst. Diketer Meeyrs Inbst. D8eter Megers Insst. D8ieter Megyers Int. Di8eter Meygers Ints.
Dueter Mehers Inzt. Duieter Mehyers Inzst. Diueter Meyhers Inszt. Dieeter Me6ers Inwt. Diter Me6yers Inwst. Diteer Mey6ers Inswt.
Dister Meuers Indt. Diseter Meuyers Indst. Diester Meyuers Insdt. Di3ter Me7ers Inet. Di3eter Me7yers Inest. Die3ter Mey7ers Inset.
Difter Mejers Inxt. Difeter Mejyers Inxst. Diefter Meyjers Insxt. Dirter Meters Inat. Direter Metyers Inast. Dierter Meyters Insat.
Di4ter Meyeers Instt. Di4eter Meyrs Ins. Die4ter Meyres Ins.t Didter Meysrs Insf. Dideter Meysers Insft. Diedter Meyesrs Instf.HOME
Popular Songs:
psalm 23

imposible

run joey run

things my father said

on call

l o je suis ne

black cow

more than that tomorrow

praise of the almighty

justified

scream

feelin' blue

westgotisk nidvisa

por siempre

ultimamente

agua de mar

goodbye without you

a world without you

kon ik maar

june

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us