Karolinerna
V„§rmlandsvisan

Ack värmeland, du sköna
Du härliga land, du krona bland Svea rikes länder
Och kommer jag än mitt i det förlovade land
till Värmland jag än dock återvänder
ja där vill jag leva, ja där vill jag dö
om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö
så vet jag att aldrig jag mig ångrar

I Värmland är lustigt att leva och bo
Det landet jag prisar så gärna
Där klappar det i hjärtan med heder och tro så fastar som bergens kärna
Och var och en svensk ut i Svea rikes land
Som kommer att gästa vid Klarälvens strand
Han finner blott bröder och systrar

I värmeland ja där vill jag bygga och bo
Med enklaste lycka förnöjder
Dess dalar och skog ge mig tysnadens ro,
Och luften är frisk på dess höjder
Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång
vid den vill jag somna så stilla en gång
och vila i Värmlandska jorden


Mirror lyrics:

och vila i Värmlandska jorden
vid den vill jag somna så stilla en gång
Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång
Och luften är frisk på dess höjder
Dess dalar och skog ge mig tysnadens ro,
Med enklaste lycka förnöjder
I värmeland ja där vill jag bygga och bo

Han finner blott bröder och systrar
Som kommer att gästa vid Klarälvens strand
Och var och en svensk ut i Svea rikes land
Där klappar det i hjärtan med heder och tro så fastar som bergens kärna
Det landet jag prisar så gärna
I Värmland är lustigt att leva och bo

så vet jag att aldrig jag mig ångrar
om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö
ja där vill jag leva, ja där vill jag dö
till Värmland jag än dock återvänder
Och kommer jag än mitt i det förlovade land
Du härliga land, du krona bland Svea rikes länder
Ack värmeland, du sköna


Relevant Tags:
VV„§rmlandsvisan „§rmlandsvisan „V§rmlandsvisan b„§rmlandsvisan bV„§rmlandsvisan Vb„§rmlandsvisan c„§rmlandsvisan
cV„§rmlandsvisan Vc„§rmlandsvisan g„§rmlandsvisan gV„§rmlandsvisan Vg„§rmlandsvisan f„§rmlandsvisan fV„§rmlandsvisan
Vf„§rmlandsvisan V„„§rmlandsvisan V§rmlandsvisan V§„rmlandsvisan V„§§rmlandsvisan V„rmlandsvisan V„r§mlandsvisan
V„§rrmlandsvisan V„§mlandsvisan V„§mrlandsvisan V„§dmlandsvisan V„§drmlandsvisan V„§rdmlandsvisan V„§4mlandsvisan
V„§4rmlandsvisan V„§r4mlandsvisan V„§gmlandsvisan V„§grmlandsvisan V„§rgmlandsvisan V„§tmlandsvisan V„§trmlandsvisan
V„§rtmlandsvisan V„§5mlandsvisan V„§5rmlandsvisan V„§r5mlandsvisan V„§fmlandsvisan V„§frmlandsvisan V„§rfmlandsvisan
V„§emlandsvisan V„§ermlandsvisan V„§remlandsvisan V„§rmmlandsvisan V„§rlandsvisan V„§rlmandsvisan V„§rjlandsvisan
V„§rjmlandsvisan V„§rmjlandsvisan V„§rklandsvisan V„§rkmlandsvisan V„§rmklandsvisan V„§rnlandsvisan V„§rnmlandsvisan
V„§rmnlandsvisan V„§rmllandsvisan V„§rmandsvisan V„§rmalndsvisan V„§rmkandsvisan V„§rmlkandsvisan V„§rmoandsvisan
V„§rmolandsvisan V„§rmloandsvisan V„§rmpandsvisan V„§rmplandsvisan V„§rmlpandsvisan V„§rmlaandsvisan V„§rmlndsvisan
V„§rmlnadsvisan V„§rmlzndsvisan V„§rmlzandsvisan V„§rmlazndsvisan V„§rmlqndsvisan V„§rmlqandsvisan V„§rmlaqndsvisan
V„§rmlsndsvisan V„§rmlsandsvisan V„§rmlasndsvisan V„§rmlwndsvisan V„§rmlwandsvisan V„§rmlawndsvisan V„§rmlxndsvisan
V„§rmlxandsvisan V„§rmlaxndsvisan V„§rmlanndsvisan V„§rmladsvisan V„§rmladnsvisan V„§rmlamdsvisan V„§rmlamndsvisan
V„§rmlanmdsvisan V„§rmlahdsvisan V„§rmlahndsvisan V„§rmlanhdsvisan V„§rmlajdsvisan V„§rmlajndsvisan V„§rmlanjdsvisan
V„§rmlabdsvisan V„§rmlabndsvisan V„§rmlanbdsvisan V„§rmlanddsvisan V„§rmlansvisan V„§rmlansdvisan V„§rmlanxsvisan
V„§rmlanxdsvisan V„§rmlandxsvisan V„§rmlanesvisan V„§rmlanedsvisan V„§rmlandesvisan V„§rmlanfsvisan V„§rmlanfdsvisan
V„§rmlandfsvisanHOME
Popular Songs:
lena philipsson dansa i neon

invisible

alive

tongue tied

emmaretta

amazing grace

crush

kotchi wo muite li meiling's song (english)

ma tovu

tell me

um dia em provena

pontes entre n„≥s

come on you people

hukun

el valor que no se ve

ne deyim

circle

archie & veronica

amenaza de lluvia

home

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us