Karolinerna
Carolus Marsh Del 2

I kriget kämpade soldaterna våra, inga drömmar kan bedåra
Där 7000 man nu dog, de sorgsna lämna vän och jord
Tvenne tiotusen man, blevo fågna i ryssens land
Lewenhaupts nu bundna händer, Kungen går mot Bender

Dansken går mot svensken, stor ilska bror mot bror
Kung Karl, borta han nu bor, men snart åter kära nord
Men Stenbock han är ej besegrad, vad än nu dansken tror
Han drar fram för att freda, våran svenska fosterjord

Svenska väldet är över, men svenska hjärtan ännu glöder
En konung, hård för skott, en konung given av vår guds lott
Svenska knektar är nu trötta, av en lång ocg evig strid
Men vägen går mot väster, för att åter få vår frid

"Konung vakar i stridens hetta, dock ej om skottet, nån vet bättra
Av egna förådd eller norrmännens kula, konung tungt faller på frostbeklädd tuva.
Väl gravsatt i kyrkan förtäljer ej mer, blott gissningar dryftas och baneman le.
Sorgen i landsmännens hjärtan nu bo, men dock os gud fader vår hjälte ro"

Den sista vägen går hemåt, av de tappra som honom nu bär
I horisonten tindrar en stjärna, blott i himlen med oss han är
Den sista marschen går hemåt, då höres hans sista salut
Fanan sloknar utmed stången...
När kanonerna dundrar för sista gången

Nu minns vi vår svikande lott, trots kämparnas ändlösa här!
Gåtfulla öden tjänar den döde, som tappert drabbade där!
Vägen till graven från sköte, är den utstakad för vår här?
Kommer vi på fälten blott att glömmas, eller att folk om oss nu lär?

Kommer ni att glömma, den man som ej längre med oss är?
Kommer ni att glömma, alla som dog i vår här?
Kommer ni att glömma...


Mirror lyrics:

Kommer ni att glömma...
Kommer ni att glömma, alla som dog i vår här?
Kommer ni att glömma, den man som ej längre med oss är?

Kommer vi på fälten blott att glömmas, eller att folk om oss nu lär?
Vägen till graven från sköte, är den utstakad för vår här?
Gåtfulla öden tjänar den döde, som tappert drabbade där!
Nu minns vi vår svikande lott, trots kämparnas ändlösa här!

När kanonerna dundrar för sista gången
Fanan sloknar utmed stången...
Den sista marschen går hemåt, då höres hans sista salut
I horisonten tindrar en stjärna, blott i himlen med oss han är
Den sista vägen går hemåt, av de tappra som honom nu bär

Sorgen i landsmännens hjärtan nu bo, men dock os gud fader vår hjälte ro"
Väl gravsatt i kyrkan förtäljer ej mer, blott gissningar dryftas och baneman le.
Av egna förådd eller norrmännens kula, konung tungt faller på frostbeklädd tuva.
"Konung vakar i stridens hetta, dock ej om skottet, nån vet bättra

Men vägen går mot väster, för att åter få vår frid
Svenska knektar är nu trötta, av en lång ocg evig strid
En konung, hård för skott, en konung given av vår guds lott
Svenska väldet är över, men svenska hjärtan ännu glöder

Han drar fram för att freda, våran svenska fosterjord
Men Stenbock han är ej besegrad, vad än nu dansken tror
Kung Karl, borta han nu bor, men snart åter kära nord
Dansken går mot svensken, stor ilska bror mot bror

Lewenhaupts nu bundna händer, Kungen går mot Bender
Tvenne tiotusen man, blevo fågna i ryssens land
Där 7000 man nu dog, de sorgsna lämna vän och jord
I kriget kämpade soldaterna våra, inga drömmar kan bedåra


Relevant Tags:
CCarolus MMarsh DDel 22 arolus arsh el aCrolus aMrsh eDl 2 farolus jarsh xel 3 fCarolus jMarsh xDel 32 Cfarolus Mjarsh Dxel 23
xarolus karsh eel q xCarolus kMarsh eDel q2 Cxarolus Mkarsh Deel 2q varolus narsh fel w vCarolus nMarsh fDel w2 Cvarolus Mnarsh Dfel 2w
darolus Maarsh rel 1 dCarolus Mrsh rDel 12 Cdarolus Mrash Drel 21 Caarolus Mzrsh cel Crolus Mzarsh cDel Craolus Mazrsh Dcel
Czrolus Mqrsh sel Czarolus Mqarsh sDel Cazrolus Maqrsh Dsel Cqrolus Msrsh Cqarolus Msarsh Dl Caqrolus Masrsh Dle
Csrolus Mwrsh Dsl Csarolus Mwarsh Casrolus Mawrsh Desl Cwrolus Mxrsh D3l Cwarolus Mxarsh D3el Cawrolus Maxrsh De3l
Cxrolus Marrsh Dfl Mash Caxrolus Masrh Defl Carrolus Madsh Drl Caolus Madrsh Caorlus Mardsh Derl
Cadolus Ma4sh D4l Cadrolus Ma4rsh D4el Cardolus Mar4sh De4l Ca4olus Magsh Ddl Ca4rolus Magrsh Ddel Car4olus Margsh Dedl
Cagolus Matsh Dwl Cagrolus Matrsh Dwel Cargolus Martsh Dewl Catolus Ma5sh Dell Catrolus Ma5rsh De Cartolus Mar5sh Del
Ca5olus Mafsh Dek Ca5rolus Mafrsh Dekl Car5olus Marfsh Delk Cafolus Maesh Deo Cafrolus Maersh Deol Carfolus Maresh Delo
Caeolus Marssh Dep Caerolus Marh Depl Careolus Marhs Delp Caroolus Marzh Carlus Marzsh Carlous Marszh
Carklus Marwh Carkolus Marwsh Caroklus Marswh Car9lus MardhHOME
Popular Songs:
outsider

kolmen viikon taivas

llego el momento

another world

dejame llorar

ha ha

the double life

tuhlaajapoika (feat. tasis)

germen

where to start

i just had you on my mind

ceci est mon histoire (big fat saturday night)

little james

drained

i'm not the only one asking

i should go

walking away

attitude

por qu ser

albe meccaniche

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us