Kazik
Mieszkam W Polsce

Poranne zorze, poranne zorze
Gdy id? w Sopocie nad morzem
Po pla?y brudno-piaskowej
Ba?tyk ?mierdzi rop? naftow?
Poranne chodniki
Gdy id?, nie rozmawiam z nikim
Jak jest w niedziel? nad ranem
Po sobotnich balach chodniki zarzygane

Polska
Mieszkam w Polsce
Mieszkam w Polsce
Mieszkam tu, tu, tu, tu

Koncerty popo?udniowe
Pe?ne bezm


Mirror lyrics:

Pe?ne bezm
Koncerty popo?udniowe

Mieszkam tu, tu, tu, tu
Mieszkam w Polsce
Mieszkam w Polsce
Polska

Po sobotnich balach chodniki zarzygane
Jak jest w niedziel? nad ranem
Gdy id?, nie rozmawiam z nikim
Poranne chodniki
Ba?tyk ?mierdzi rop? naftow?
Po pla?y brudno-piaskowej
Gdy id? w Sopocie nad morzem
Poranne zorze, poranne zorze


Relevant Tags:
MMieszkam WW PPolsce ieszkam olsce iMeszkam W oPlsce jieszkam a 0olsce jMieszkam aW 0Polsce Mjieszkam Wa P0olsce
kieszkam 3 lolsce kMieszkam 3W lPolsce Mkieszkam W3 Plolsce nieszkam d oolsce nMieszkam dW oPolsce Mnieszkam Wd Poolsce
Miieszkam e Meszkam eW Plsce Meiszkam We Plosce Mjeszkam s Pklsce sW Pkolsce Mijeszkam Ws Poklsce
M9eszkam 2 P9lsce M9ieszkam 2W P9olsce Mi9eszkam W2 Po9lsce Mleszkam q P0lsce Mlieszkam qW Mileszkam Wq Po0lsce
Moeszkam Pllsce Moieszkam Mioeszkam Pollsce Mkeszkam Pilsce Piolsce Mikeszkam Poilsce
M8eszkam M8ieszkam Posce Mi8eszkam Poslce Mueszkam Poksce Muieszkam Miueszkam Polksce
Mieeszkam Poosce Miszkam Misezkam Polosce Misszkam Popsce Miseszkam Poplsce Miesszkam Polpsce
Mi3szkam Polssce Mi3eszkam Polce Mie3szkam Polcse Mifszkam Polzce Mifeszkam Polzsce Miefszkam Polszce
Mirszkam Polwce Mireszkam Polwsce Mierszkam Polswce Mi4szkam Poldce Mi4eszkam Poldsce Mie4szkam Polsdce
Midszkam Polece Mideszkam Polesce Miedszkam Polsece Miwszkam Polxce Miweszkam Polxsce Miewszkam Polsxce
Polace Miezkam Polasce Miezskam Polsace Miezzkam Polscce Miezszkam Polse Mieszzkam PolsecHOME
Popular Songs:
return of the grevious angel

let's go celebrate

what would i do

ilia

songs about me

same place

what a way

la vie, c'est mieux quand on est amoureux

stop pretending

erinnerung

presion

power of love

dot com

bullet proof skin

one love

par plaisir

kicking my heart around

the last time

k™dla

callados

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us