Kayah
Jak Li

P³aczê za twoje
wszystkie samotne noce
mokre poduszki
które w³osami pieœcisz

A mówili o mnie ¿e jestem
silna nie z³amie mnie nic
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
dr¿a³am na wietrze jak liœæ

P³aczê za twoje
chwile milczenia gdy
ty s³ów pe³en
gryz³eœ usta do krwi

A mówili o mnie ¿e jestem
silna nie z³amie mnie nic
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
dr¿a³am na wietrze jak liœæ

P³aczê za twoje lêki zw¹tpienia
i wstyd ¿e czasem p³aczesz i ty
za swoje wszystkie osamotnione
kobiety twego ¿ycia

A mówili o mnie ¿e jestem
silna nie z³amie mnie nic
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
dr¿a³am na wietrze jak liœæ


Mirror lyrics:

dr¿a³am na wietrze jak liœæ
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
silna nie z³amie mnie nic
A mówili o mnie ¿e jestem

kobiety twego ¿ycia
za swoje wszystkie osamotnione
i wstyd ¿e czasem p³aczesz i ty
P³aczê za twoje lêki zw¹tpienia

dr¿a³am na wietrze jak liœæ
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
silna nie z³amie mnie nic
A mówili o mnie ¿e jestem

gryz³eœ usta do krwi
ty s³ów pe³en
chwile milczenia gdy
P³aczê za twoje

dr¿a³am na wietrze jak liœæ
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
silna nie z³amie mnie nic
A mówili o mnie ¿e jestem

które w³osami pieœcisz
mokre poduszki
wszystkie samotne noce
P³aczê za twoje


Relevant Tags:
JJak LLi ak i aJk iL kak ki kJak kLi Jkak Lki iak oi iJak oLi Jiak Loi mak pi mJak pLi
Jmak Lpi nak Lii nJak L Jnak Li hak Lj hJak Lji Jhak Lij uak L9 uJak L9i Juak Li9 Jaak Ll
Jk Lli Jka Lil Jzk Lo Jzak Jazk Lio Jqk Lk JqakHOME
Popular Songs:
jewel drop

will you be there

closer

falla fritt

doncha' think it's time

llevate el viento

questions

der chor der blden

farkl ryalar

drown

every single thing

hay que empezar otra vez

stuff

honey let's fall in love

lucky to be here

the debt collectors

i will neber let you down

what's your name

carmine meo

someone before me

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us