Kayah
Jak Li

P³aczê za twoje
wszystkie samotne noce
mokre poduszki
które w³osami pieœcisz

A mówili o mnie ¿e jestem
silna nie z³amie mnie nic
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
dr¿a³am na wietrze jak liœæ

P³aczê za twoje
chwile milczenia gdy
ty s³ów pe³en
gryz³eœ usta do krwi

A mówili o mnie ¿e jestem
silna nie z³amie mnie nic
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
dr¿a³am na wietrze jak liœæ

P³aczê za twoje lêki zw¹tpienia
i wstyd ¿e czasem p³aczesz i ty
za swoje wszystkie osamotnione
kobiety twego ¿ycia

A mówili o mnie ¿e jestem
silna nie z³amie mnie nic
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
dr¿a³am na wietrze jak liœæ


Mirror lyrics:

dr¿a³am na wietrze jak liœæ
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
silna nie z³amie mnie nic
A mówili o mnie ¿e jestem

kobiety twego ¿ycia
za swoje wszystkie osamotnione
i wstyd ¿e czasem p³aczesz i ty
P³aczê za twoje lêki zw¹tpienia

dr¿a³am na wietrze jak liœæ
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
silna nie z³amie mnie nic
A mówili o mnie ¿e jestem

gryz³eœ usta do krwi
ty s³ów pe³en
chwile milczenia gdy
P³aczê za twoje

dr¿a³am na wietrze jak liœæ
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
silna nie z³amie mnie nic
A mówili o mnie ¿e jestem

które w³osami pieœcisz
mokre poduszki
wszystkie samotne noce
P³aczê za twoje


Relevant Tags:
JJak LLi ak i aJk iL kak ki kJak kLi Jkak Lki iak oi iJak oLi Jiak Loi mak pi mJak pLi
Jmak Lpi nak Lii nJak L Jnak Li hak Lj hJak Lji Jhak Lij uak L9 uJak L9i Juak Li9 Jaak Ll
Jk Lli Jka Lil Jzk Lo Jzak Jazk Lio Jqk Lk JqakHOME
Popular Songs:
steer me right

devojko vestice

sueos

no love songs

buddy jo

the greatest weight

practice life (feat. martina mcbride)

when love fades

don't let go

appalachain

poke chop sandwich

two fine lovers

bad hair day

log 22

you can lift your dress like nobody's business

it's my life

nowhere and everywhere

viens le soleil (sunshine)

prendre un enfant

art of communication

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us