Kayah
Jak Li

P³aczê za twoje
wszystkie samotne noce
mokre poduszki
które w³osami pieœcisz

A mówili o mnie ¿e jestem
silna nie z³amie mnie nic
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
dr¿a³am na wietrze jak liœæ

P³aczê za twoje
chwile milczenia gdy
ty s³ów pe³en
gryz³eœ usta do krwi

A mówili o mnie ¿e jestem
silna nie z³amie mnie nic
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
dr¿a³am na wietrze jak liœæ

P³aczê za twoje lêki zw¹tpienia
i wstyd ¿e czasem p³aczesz i ty
za swoje wszystkie osamotnione
kobiety twego ¿ycia

A mówili o mnie ¿e jestem
silna nie z³amie mnie nic
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
dr¿a³am na wietrze jak liœæ


Mirror lyrics:

dr¿a³am na wietrze jak liœæ
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
silna nie z³amie mnie nic
A mówili o mnie ¿e jestem

kobiety twego ¿ycia
za swoje wszystkie osamotnione
i wstyd ¿e czasem p³aczesz i ty
P³aczê za twoje lêki zw¹tpienia

dr¿a³am na wietrze jak liœæ
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
silna nie z³amie mnie nic
A mówili o mnie ¿e jestem

gryz³eœ usta do krwi
ty s³ów pe³en
chwile milczenia gdy
P³aczê za twoje

dr¿a³am na wietrze jak liœæ
a nie wiedzieli ¿e wiecznie
silna nie z³amie mnie nic
A mówili o mnie ¿e jestem

które w³osami pieœcisz
mokre poduszki
wszystkie samotne noce
P³aczê za twoje


Relevant Tags:
JJak LLi ak i aJk iL kak ki kJak kLi Jkak Lki iak oi iJak oLi Jiak Loi mak pi mJak pLi
Jmak Lpi nak Lii nJak L Jnak Li hak Lj hJak Lji Jhak Lij uak L9 uJak L9i Juak Li9 Jaak Ll
Jk Lli Jka Lil Jzk Lo Jzak Jazk Lio Jqk Lk JqakHOME
Popular Songs:
believe

market day in guernica

barracuda (a cover of the heart song)

river phoenix (unreleased)

heart's cry

gela mu

wait (for me)

date w ikea

somebody told me

rolling down sonora avenue

little man you've had a busy day

kuin helminauhaa

second place victory

love me or hate me dj ruby & mark u bahn

the human stain

mr. mailman

ain't doin' too bad

nisida

self esteem (feat. chuck d.)

ai bu hui yi zhi deng ni (love will not wait for y

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us