Kayah
Flota Zjednoczonych Si‚≥

To wcale nie tak
Nie tak to mia³o byæ
To w sumie trwa za krótko
By mog³o mieæ sens

Od niespapranych r¬Ļk
A¬Ņ po ostatni krzyk
Jestem niewa¬Ņnym tylko
Pakietem zdjêæ

Od ¬Ņycia bez ¬≥ez
Do ¬≥ez nad ¬Ņyciem swoim
Przep¬≥yn√™ zanim zd¬Ļ¬Ņ√™
Rozejrzeæ siê

Jedno bez drugiego
Topimy siê co noc
W poŇďcieli oceanie
Powodzi ³ez

Zbuduj√™ wielk¬Ļ flot√™ zjednoczonych si¬≥
By razem zwalczyæ
Niebezpieczny Styksu wir
Styksu wir

Zbuduj√™ wielk¬Ļ flot√™ zjednoczonych si¬≥
By razem zwalczyæ
Niebezpieczny Styksu wir
Styksu wir

Zbuduj√™ wielk¬Ļ flot√™ zjednoczonych si¬≥

Zbuduj√™ wielk¬Ļ flot√™ zjednoczonych si¬≥

Zbuduj√™ wielk¬Ļ flot√™ zjednoczonych si¬≥


Mirror lyrics:

Zbuduj√™ wielk¬Ļ flot√™ zjednoczonych si¬≥

Zbuduj√™ wielk¬Ļ flot√™ zjednoczonych si¬≥

Zbuduj√™ wielk¬Ļ flot√™ zjednoczonych si¬≥

Styksu wir
Niebezpieczny Styksu wir
By razem zwalczyæ
Zbuduj√™ wielk¬Ļ flot√™ zjednoczonych si¬≥

Styksu wir
Niebezpieczny Styksu wir
By razem zwalczyæ
Zbuduj√™ wielk¬Ļ flot√™ zjednoczonych si¬≥

Powodzi ³ez
W poŇďcieli oceanie
Topimy siê co noc
Jedno bez drugiego

Rozejrzeæ siê
Przep¬≥yn√™ zanim zd¬Ļ¬Ņ√™
Do ¬≥ez nad ¬Ņyciem swoim
Od ¬Ņycia bez ¬≥ez

Pakietem zdjêæ
Jestem niewa¬Ņnym tylko
A¬Ņ po ostatni krzyk
Od niespapranych r¬Ļk

By mog³o mieæ sens
To w sumie trwa za krótko
Nie tak to mia³o byæ
To wcale nie tak


Relevant Tags:
FFlota ZZjednoczonych SSi‚≥ lota jednoczonych i‚≥ lFota jZednoczonych iS‚≥ clota ajednoczonych zi‚≥ cFlota aZjednoczonych zSi‚≥ Fclota Zajednoczonych Szi‚≥
rlota sjednoczonych wi‚≥ rFlota sZjednoczonych wSi‚≥ Frlota Zsjednoczonych Swi‚≥ glota xjednoczonych di‚≥ gFlota xZjednoczonych dSi‚≥ Fglota Zxjednoczonych Sdi‚≥
tlota Zjjednoczonych ei‚≥ tFlota Zednoczonych eSi‚≥ Ftlota Zejdnoczonych Sei‚≥ vlota Zkednoczonych xi‚≥ vFlota Zkjednoczonych xSi‚≥ Fvlota Zjkednoczonych Sxi‚≥
dlota Ziednoczonych ai‚≥ dFlota Zijednoczonych aSi‚≥ Fdlota Zjiednoczonych Sai‚≥ Fllota Zmednoczonych Sii‚≥ Fota Zmjednoczonych S‚≥ Folta Zjmednoczonych S‚i≥
Fkota Znednoczonych Sj‚≥ Fklota Znjednoczonych Sji‚≥ Flkota Zjnednoczonych Sij‚≥ Foota Zhednoczonych S9‚≥ Folota Zhjednoczonych S9i‚≥ Floota Zjhednoczonych Si9‚≥
Fpota Zuednoczonych Sl‚≥ Fplota Zujednoczonych Sli‚≥ Flpota Zjuednoczonych Sil‚≥ Zjeednoczonych So‚≥ Flta Zjdnoczonych Soi‚≥ Fltoa Zjdenoczonych Sio‚≥
Flkta Zjsdnoczonych Sk‚≥ Zjsednoczonych Ski‚≥ Flokta Zjesdnoczonych Sik‚≥ Fl9ta Zj3dnoczonych S8‚≥ Fl9ota Zj3ednoczonych S8i‚≥ Flo9ta Zje3dnoczonych Si8‚≥
Fl0ta Zjfdnoczonych Su‚≥ Fl0ota Zjfednoczonych Sui‚≥ Flo0ta Zjefdnoczonych Siu‚≥ Fllta Zjrdnoczonych Si‚‚≥ Zjrednoczonych Si≥ Flolta Zjerdnoczonych Si≥‚
Flita Zj4dnoczonych Si‚≥≥ Fliota Zj4ednoczonych Si‚ Floita Zje4dnoczonych Si‚≥ Flotta Zjddnoczonych Floa Zjdednoczonych Float Zjeddnoczonych
Flofa Zjwdnoczonych Flofta Zjwednoczonych Flotfa Zjewdnoczonych Flo5a Flo5ta Zjenoczonych Flot5a Zjendoczonych
Floha Zjexnoczonych Flohta Zjexdnoczonych Flotha Zjedxnoczonych Floya Zjeenoczonych Floyta Flotya Zjedenoczonych
Flo6a Zjefnoczonych Flo6ta Flot6a Zjedfnoczonych Floga Zjernoczonych Flogta Flotga Zjedrnoczonych
Flora Zjecnoczonych Florta Zjecdnoczonych Flotra Zjedcnoczonych Flotaa Zjesnoczonych Flot Flota Zjedsnoczonych
Flotz Zjednnoczonych Flotza Zjedoczonych Flotaz Zjedonczonych Flotq Zjedmoczonych Flotqa Zjedmnoczonych Flotaq Zjednmoczonych
Flots Zjedhoczonych Flotsa Zjedhnoczonych Flotas Zjednhoczonych Flotw Zjedjoczonych Flotwa Zjedjnoczonych Flotaw Zjednjoczonych
Flotx Zjedboczonych Flotxa Zjedbnoczonych Flotax Zjednboczonych Zjednooczonych Zjednczonych Zjedncozonych
Zjednkczonych Zjednkoczonych Zjednokczonych Zjedn9czonych Zjedn9oczonych Zjedno9czonych
Zjedn0czonych Zjedn0oczonych Zjedno0czonych Zjednlczonych Zjednloczonych Zjednolczonych
Zjedniczonych Zjednioczonych Zjednoiczonych ZjednocczonychHOME
Popular Songs:
disappear

all the way

stupid fool

feels like a prayer (feat. madonna)

under southern skies

o corpo „© que paga

i really don't want to know

les cinq branches d'une „Čtoile

kaliman

that don't make it junk

te encontr„©

we all fall down

piano

one day

heartbeat

cinco trocas

somethings wrong

tic

i wanna thank ya (feat. angie stone)

sixteenth century greensleeves

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us