Kadril & Alumea
Rozemarijn

Ik kwam laatst door den boogmgaard gegaan
En ik kwam laatst door den boomgaard gegaan
Daar vond ik enen notenboom staan
Onder den boom Rozemarijn
Daar vond ik enen notenboom staan
Bloemekes mijn

En aan dien boom daar stond enen tak
Waar een klein nachtegaaltjen op zat

Nachtegaal klein vogeltje klein
En wilde gij mijnen bode niet zijn

Ik jan voorwaar uwen bode niet zijn
En ik kan voorwaar uwen bode niet zijn
Want gij zijt groot en ik ben klein

Al zijt hij klein toch vliegt gij snel
Gij doet er uwe boodschap wel

Hij nam den brief in zijnen bek
En hij nam den brief in zijnen bek
En vloog ermee al over het bek

Hij vloog tot aan een koningshuis
En hij vloog tot aan een koningshuis
Wel koning, is uw dochter thuis
Wel koning, is uw dochter niet thuis

Zij is wel thuis, maar zij is ziek
Zij mag van haar slaapkamer niet

Hij gaf het vensterken enen stoot
En hij gaf het vensterken enen stoot
En slaapte gij nog of zijde gij dood?
Ik slaap voorwaar zo vast nog niet
Maar ik weet wel wat er den brief bediedt
Il weel wel wat er den brief bediedt

Dien brief die komt al vanuit Parijs
En dien brief die komt al vanuir Parijs
Dat hij zal kiezen een ander wijf

En hij een wijf en ik enen man
Eens zien wie 't eerst verdrieten zal
Mirror lyrics:Eens zien wie 't eerst verdrieten zal
En hij een wijf en ik enen man

Dat hij zal kiezen een ander wijf
En dien brief die komt al vanuir Parijs
Dien brief die komt al vanuit Parijs

Il weel wel wat er den brief bediedt
Maar ik weet wel wat er den brief bediedt
Ik slaap voorwaar zo vast nog niet
En slaapte gij nog of zijde gij dood?
En hij gaf het vensterken enen stoot
Hij gaf het vensterken enen stoot

Zij mag van haar slaapkamer niet
Zij is wel thuis, maar zij is ziek

Wel koning, is uw dochter niet thuis
Wel koning, is uw dochter thuis
En hij vloog tot aan een koningshuis
Hij vloog tot aan een koningshuis

En vloog ermee al over het bek
En hij nam den brief in zijnen bek
Hij nam den brief in zijnen bek

Gij doet er uwe boodschap wel
Al zijt hij klein toch vliegt gij snel

Want gij zijt groot en ik ben klein
En ik kan voorwaar uwen bode niet zijn
Ik jan voorwaar uwen bode niet zijn

En wilde gij mijnen bode niet zijn
Nachtegaal klein vogeltje klein

Waar een klein nachtegaaltjen op zat
En aan dien boom daar stond enen tak

Bloemekes mijn
Daar vond ik enen notenboom staan
Onder den boom Rozemarijn
Daar vond ik enen notenboom staan
En ik kwam laatst door den boomgaard gegaan
Ik kwam laatst door den boogmgaard gegaan


Relevant Tags:
RRozemarijn ozemarijn oRzemarijn dozemarijn dRozemarijn Rdozemarijn 4ozemarijn 4Rozemarijn R4ozemarijn gozemarijn gRozemarijn
Rgozemarijn tozemarijn tRozemarijn Rtozemarijn 5ozemarijn 5Rozemarijn R5ozemarijn fozemarijn fRozemarijn Rfozemarijn eozemarijn
eRozemarijn Reozemarijn Roozemarijn Rzemarijn Rzoemarijn Rkzemarijn Rkozemarijn Rokzemarijn R9zemarijn R9ozemarijn Ro9zemarijn
R0zemarijn R0ozemarijn Ro0zemarijn Rlzemarijn Rlozemarijn Rolzemarijn Rizemarijn Riozemarijn Roizemarijn Rozzemarijn Roemarijn
Roezmarijn Roaemarijn Roazemarijn Rozaemarijn Rosemarijn Roszemarijn Rozsemarijn Roxemarijn Roxzemarijn Rozxemarijn Rozeemarijn
Rozmarijn Rozmearijn Rozsmarijn Rozesmarijn Roz3marijn Roz3emarijn Roze3marijn Rozfmarijn Rozfemarijn Rozefmarijn Rozrmarijn
Rozremarijn Rozermarijn Roz4marijn Roz4emarijn Roze4marijn Rozdmarijn Rozdemarijn Rozedmarijn Rozwmarijn Rozwemarijn Rozewmarijn
Rozemmarijn Rozearijn Rozeamrijn Rozejarijn Rozejmarijn Rozemjarijn Rozekarijn Rozekmarijn Rozemkarijn Rozenarijn Rozenmarijn
Rozemnarijn Rozemaarijn RozemrijnHOME
Popular Songs:
different situation

the haunting

first of forever

no quisiera dejarte

the price

amour du sol

l„† bas

silo„©

de tes propres ailes

i don't want to hurt you (every single time)

someday

need

sundown blues (1929)

perder„≠a el coraz„≥n

jars

hey babe

it was me

stay together (sometimes)

coming second

message from hell

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us