Kadril & Alumea
Foliada De Folgoso

Folgosiño ten a sona,
Folgosiño sona ten,
Folgosiño ten a sona,
de cantar e bailar ben.

Estas si que son follas de olivar,
Comer e beber e non traballar,
e non traballar e traballar non
estas si que son follas de limón.

Dicen Folgoso que tiene
Bellas torres y campanas
Viva la sal y el salero
De la moza folgosana.

Estas si que son follas de olivar,
Comer e beber e non traballar,
e non traballar e traballar non
estas si que son follas de limón.

Esta ruadiña de hoxe
Ela mañá ha soar,
Ela que soe que non
Nós habemos de ruar.

Estas si que son follas de olivar,
Comer e beber e non traballar,
e non traballar e traballar non
estas si que son follas de limón.

Abreme as portas María
Senón entro polas tellas,
Teño un rapaz empezado
E fáltancheme as orellas

Estas si que son follas de olivar,
Comer e beber e non traballar,
e non traballar e traballar non
estas si que son follas de limón.Mirror lyrics:


estas si que son follas de limón.
e non traballar e traballar non
Comer e beber e non traballar,
Estas si que son follas de olivar,

E fáltancheme as orellas
Teño un rapaz empezado
Senón entro polas tellas,
Abreme as portas María

estas si que son follas de limón.
e non traballar e traballar non
Comer e beber e non traballar,
Estas si que son follas de olivar,

Nós habemos de ruar.
Ela que soe que non
Ela mañá ha soar,
Esta ruadiña de hoxe

estas si que son follas de limón.
e non traballar e traballar non
Comer e beber e non traballar,
Estas si que son follas de olivar,

De la moza folgosana.
Viva la sal y el salero
Bellas torres y campanas
Dicen Folgoso que tiene

estas si que son follas de limón.
e non traballar e traballar non
Comer e beber e non traballar,
Estas si que son follas de olivar,

de cantar e bailar ben.
Folgosiño ten a sona,
Folgosiño sona ten,
Folgosiño ten a sona,


Relevant Tags:
FFoliada DDe FFolgoso oliada e olgoso oFliada eD oFlgoso coliada xe colgoso cFoliada xDe cFolgoso Fcoliada Dxe Fcolgoso
roliada ee rolgoso rFoliada eDe rFolgoso Froliada Dee Frolgoso goliada fe golgoso gFoliada fDe gFolgoso Fgoliada Dfe Fgolgoso
toliada re tolgoso tFoliada rDe tFolgoso Ftoliada Dre Ftolgoso voliada ce volgoso vFoliada cDe vFolgoso Fvoliada Dce Fvolgoso
doliada se dolgoso dFoliada sDe dFolgoso Fdoliada Dse Fdolgoso Fooliada Foolgoso Fliada D Flgoso Floiada De Flogoso
Fkliada Ds Fklgoso Fkoliada Fkolgoso Fokliada Des Foklgoso F9liada D3 F9lgoso F9oliada D3e F9olgoso Fo9liada De3 Fo9lgoso
F0liada Df F0lgoso F0oliada F0olgoso Fo0liada Def Fo0lgoso Flliada Dr Fllgoso Floliada Flolgoso Folliada Der Follgoso
Filiada D4 Filgoso Fioliada D4e Fiolgoso Foiliada De4 Foilgoso Dd Foiada Dde Fogoso Foilada Ded Fogloso
Fokiada Dw Fokgoso Dwe Folkiada Dew Folkgoso Fooiada Foogoso Foloiada Fologoso Fopiada Fopgoso
Fopliada Foplgoso Folpiada Folpgoso Foliiada Folggoso Folada Foloso Folaida Fologso Foljada Folhoso
Foljiada Folhgoso Folijada Folghoso Fol9ada Folyoso Fol9iada Folygoso Foli9ada Folgyoso Follada Folboso
Folbgoso Folilada FolgbosoHOME
Popular Songs:
fallin' for you

letzte ausfahrt leben

midwinter forest

the good old days

ala elmn

bend down low

testament d'un pote

sundown

i'll build a stairway to paradise

today my world slipped away

narrow your eyes

on my side

erase my scars

don't look down

golden arrow

what happens tomorrow

america street

poetry

a la primera persona

blues de la libertad

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us