Kampfar
Kledd I Brynje Og Smykket Blodorn

Urner skrek fra himmelfjell
Nattm'rk laa garden
Da ulvers og ravners likkonge ble f'dt
Dagen er kommet
'yet kvesses (kriger ulvens venn)
Kledd I brynje od smykket blod'rn
Sveipet inn sitt ravnesaar
(I) sn'fjell solfjell ringstad haatun himmelvanger
H'vdinger s'kte til sverdstevnets kamp ved logefjell
Lysskjaer lynglimt flakket
Valkyrier red over himmelvanger
Vaapen. Klang straalebunter stod fra spyd
Stenket av blod var brynjer
Saa sant jeg lever skall sverd klinga
Herskeren sendte sendemenn ut over land og sj'
For aa samle et mannskap
Rikelig nok av det r'de gull
B'd de haermenn og haermenns s'nner
Stolt gled de ut gjennom orvasund

Alle de haerskip med lange hoder
Aarer knaket jern braket
Det runget 1 skjold som berg brotnet I brenningens slag
Gjennom doggvaate daler og d'kke lier
Red krigere paa svipud og sveggljud til solheimar
Skoddemoen skalv
Naa er de harme nivlungene
Det raste en storm av staal I m'rkskogen
Da fiender m'ttes ved frekastein
Fremst I flokken der folk kjempet
Uredd han var
Vill av stridslyst
Beinhardt var hjertet I det tunge bryst
Hardt raar eder I ringstad naa
Saa sant jeg lever skall sverd klinge
Hill Nordveg


Mirror lyrics:

Hill Nordveg
Saa sant jeg lever skall sverd klinge
Hardt raar eder I ringstad naa
Beinhardt var hjertet I det tunge bryst
Vill av stridslyst
Uredd han var
Fremst I flokken der folk kjempet
Da fiender m'ttes ved frekastein
Det raste en storm av staal I m'rkskogen
Naa er de harme nivlungene
Skoddemoen skalv
Red krigere paa svipud og sveggljud til solheimar
Gjennom doggvaate daler og d'kke lier
Det runget 1 skjold som berg brotnet I brenningens slag
Aarer knaket jern braket
Alle de haerskip med lange hoder

Stolt gled de ut gjennom orvasund
B'd de haermenn og haermenns s'nner
Rikelig nok av det r'de gull
For aa samle et mannskap
Herskeren sendte sendemenn ut over land og sj'
Saa sant jeg lever skall sverd klinga
Stenket av blod var brynjer
Vaapen. Klang straalebunter stod fra spyd
Valkyrier red over himmelvanger
Lysskjaer lynglimt flakket
H'vdinger s'kte til sverdstevnets kamp ved logefjell
(I) sn'fjell solfjell ringstad haatun himmelvanger
Sveipet inn sitt ravnesaar
Kledd I brynje od smykket blod'rn
'yet kvesses (kriger ulvens venn)
Dagen er kommet
Da ulvers og ravners likkonge ble f'dt
Nattm'rk laa garden
Urner skrek fra himmelfjell


Relevant Tags:
KKledd II BBrynje OOg SSmykket BBlodorn ledd rynje g mykket lodorn lKedd I rBynje gO mSykket lBodorn lledd j vrynje kg zmykket vlodorn lKledd jI vBrynje kOg zSmykket vBlodorn
Klledd Ij Bvrynje Okg Szmykket Bvlodorn oledd 9 grynje 9g wmykket glodorn oKledd 9I gBrynje 9Og wSmykket gBlodorn Koledd I9 Bgrynje O9g Swmykket Bglodorn mledd l nrynje 0g dmykket nlodorn
mKledd lI nBrynje 0Og dSmykket nBlodorn Kmledd Il Bnrynje O0g Sdmykket Bnlodorn jledd o hrynje lg emykket hlodorn jKledd oI hBrynje lOg eSmykket hBlodorn Kjledd Io Bhrynje Olg Semykket Bhlodorn
iledd k Brrynje ig xmykket Bllodorn iKledd kI Bynje iOg xSmykket Bodorn Kiledd Ik Byrnje Oig Sxmykket Boldorn 8 Bdynje Ogg amykket Bkodorn Kedd 8I Bdrynje O aSmykket Bklodorn
Keldd I8 Brdynje Og Samykket Blkodorn Kkedd u B4ynje Oh Smmykket Boodorn Kkledd uI B4rynje Ohg Sykket Bolodorn Klkedd Iu Br4ynje Ogh Symkket Bloodorn Koedd Bgynje Oy Sjykket Bpodorn
Oyg Sjmykket Bplodorn Kloedd Brgynje Ogy Smjykket Blpodorn Kpedd Btynje Ob Skykket Kpledd Btrynje Obg Skmykket Bldorn Klpedd Brtynje Ogb Smkykket Bldoorn
Kleedd B5ynje Ov Snykket Blkdorn Kldd B5rynje Ovg Snmykket Klded Br5ynje Ogv Smnykket Blokdorn Klsdd Bfynje Of Smyykket Bl9dorn Klsedd Bfrynje Ofg Smkket Bl9odorn
Klesdd Brfynje Ogf Smkyket Blo9dorn Kl3dd Beynje Ot Smgkket Bl0dorn Kl3edd Berynje Otg Smgykket Bl0odorn Kle3dd Breynje Ogt Smygkket Blo0dorn Klfdd Bryynje Smhkket Blldorn
Klfedd Brnje Smhykket Klefdd Brnyje Smyhkket Bloldorn Klrdd Brgnje Sm6kket Blidorn Klredd Sm6ykket Bliodorn Klerdd Brygnje Smy6kket Bloidorn
Kl4dd Brhnje Smukket Bloddorn Kl4edd Brhynje Smuykket Bloorn Kle4dd Bryhnje Smyukket Bloodrn Klddd Br6nje Sm7kket Bloxorn Kldedd Br6ynje Sm7ykket Bloxdorn
Kleddd Bry6nje Smy7kket Blodxorn Klwdd Brunje Smjkket Bloeorn Klwedd Bruynje Bloedorn Klewdd Bryunje Smyjkket Blodeorn Br7nje Smtkket Bloforn
Kled Br7ynje Smtykket Blofdorn Kledd Bry7nje Smytkket Blodforn Klexd Brjnje Smykkket Blororn Klexdd Brjynje Smyket Blordorn Kledxd Bryjnje Smykket Blodrorn
Kleed Brtnje Smylket Blocorn Smylkket Blocdorn Kleded Brytnje Smyklket Blodcorn Klefd Brynnje Smyoket Blosorn Bryje Smyokket BlosdornHOME
Popular Songs:
walk on by

london

that made me stronger

gift

faith

broadway skit

ignition times four

aleluya

samantha

music without a song

i need you (feat. junior)

something's coming

crazy dream

only you know and i know

transcendental high

c'γΈ sempre un motivo

the innocent only

mirror

cronulla breakdown

no sad songs

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us