Kamikazee
Sobrang Init

Nagising sa pawis ko,
Di kinaya ng bentilador, basa ang unan, pati ang kumot,
Parang umihi sa kama kohhh!!

Ibang klase pag tanghali,
Di ka lalabas sa kalye..
Ulo'y iinit, mukha'y papangit
Masusunog kasusungit!!

(chorus)
Syet sobrang init! abot singit! (4x)

Kelan kaya magkakapera,
Nang mapa-aircon na ang sala
Kahit maligo, ka parati
Malagkit pa rin ang kili-kili

(chorus)

Wala kong pampalit, ay naloko na...(15x)

(chorus)

Tumutulo pawis ko, (12x)

Syettt!! ang init!!(3x)
Syettt!! abot singit!!Mirror lyrics:


Syettt!! abot singit!!
Syettt!! ang init!!(3x)

Tumutulo pawis ko, (12x)

(chorus)

Wala kong pampalit, ay naloko na...(15x)

(chorus)

Malagkit pa rin ang kili-kili
Kahit maligo, ka parati
Nang mapa-aircon na ang sala
Kelan kaya magkakapera,

Syet sobrang init! abot singit! (4x)
(chorus)

Masusunog kasusungit!!
Ulo'y iinit, mukha'y papangit
Di ka lalabas sa kalye..
Ibang klase pag tanghali,

Parang umihi sa kama kohhh!!
Di kinaya ng bentilador, basa ang unan, pati ang kumot,
Nagising sa pawis ko,


Relevant Tags:
SSobrang IInit obrang nit oSbrang nIit zobrang jnit zSobrang jInit Szobrang Ijnit wobrang 9nit wSobrang 9Init Swobrang I9nit
dobrang lnit dSobrang lInit Sdobrang Ilnit eobrang onit eSobrang oInit Seobrang Ionit xobrang knit xSobrang kInit Sxobrang Iknit
aobrang 8nit aSobrang 8Init Saobrang I8nit Soobrang unit Sbrang uInit Sborang Iunit Skbrang Innit Skobrang Iit Sokbrang Iint
S9brang Imit S9obrang Imnit So9brang Inmit S0brang Ihit S0obrang Ihnit So0brang Inhit Slbrang Ijit Slobrang Solbrang Injit
Sibrang Ibit Siobrang Ibnit Soibrang Inbit Sobbrang Iniit Sorang Int Sorbang Inti Sovrang Injt Sovbrang Sobvrang Inijt
Sograng In9t Sogbrang In9it Sobgrang Ini9t Sonrang Inlt Sonbrang Inlit Sobnrang Inilt Sohrang Inot Sohbrang Inoit Sobhrang Iniot
Sobrrang Inkt Sobang Inkit Sobarng Inikt Sobdang In8t Sobdrang In8it Sobrdang Ini8t Sob4ang Inut Sob4rang Inuit Sobr4ang Iniut
Sobgang Initt IniHOME
Popular Songs:
l'ora blu (l'heure bleue)

i really must be going

magic is loose

peg o' my heart

forever

the valley

goodbye sober day

will he care

listen to the moon

take another road

don't let me down

take a step (1, 2, 3)

le vol d'un ange

bye bye boy

danzig needs a hug

know you well

more

more like me

big strong

it happened to me

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us