Kaptein Sabeltann
Nr Dagen Gryr

Fra jungelen kommer
en iskald bris
Hjertet mitt banker
jeg fryser til is

Noen der ute
vokter våre skritt
I mørket lurer skygger
vi ikke kan bli kvitt

Når dagen gryr
og sola skinner
Da vekkes vi av lyset
og mørket forsvinner
Ja vi skal sette til havs
Når fuglene flyr
for alt blir bedre
Når dagen gryr

Jeg kjenner en frysning
og stivner av skrekk
Stillheten skremmer
jeg ønsker meg vekk

Ingen i verden
savner oss i natt
Jeg vet at du er nær meg
men føler meg forlatt

Når dagen gryr
og sola skinner
Da vekkes vi av lyset
og mørket forsvinner
Ja vi skal sette til havs
Når fuglene flyr
for alt blir bedre
Når dagen gryr

Natten holder oss våkne
Ingen steder å gå
En ny dag skal komme
Den vil vi tenke på

Når dagen gryr
og sola skinner
Da vekkes vi av lyset
og mørket forsvinner
Ja vi skal sette til havs
Når fuglene flyr
for alt blir bedre
Når dagen gryr


Mirror lyrics:

Når dagen gryr
for alt blir bedre
Når fuglene flyr
Ja vi skal sette til havs
og mørket forsvinner
Da vekkes vi av lyset
og sola skinner
Når dagen gryr

Den vil vi tenke på
En ny dag skal komme
Ingen steder å gå
Natten holder oss våkne

Når dagen gryr
for alt blir bedre
Når fuglene flyr
Ja vi skal sette til havs
og mørket forsvinner
Da vekkes vi av lyset
og sola skinner
Når dagen gryr

men føler meg forlatt
Jeg vet at du er nær meg
savner oss i natt
Ingen i verden

jeg ønsker meg vekk
Stillheten skremmer
og stivner av skrekk
Jeg kjenner en frysning

Når dagen gryr
for alt blir bedre
Når fuglene flyr
Ja vi skal sette til havs
og mørket forsvinner
Da vekkes vi av lyset
og sola skinner
Når dagen gryr

vi ikke kan bli kvitt
I mørket lurer skygger
vokter våre skritt
Noen der ute

jeg fryser til is
Hjertet mitt banker
en iskald bris
Fra jungelen kommer


Relevant Tags:
NNr DDagen GGryr r agen ryr Nr aDgen rGyr mr xagen hryr mNr xDagen hGryr Nmr Dxagen Ghryr hr eagen yryr
hNr eDagen yGryr Nhr Deagen Gyryr jr fagen bryr jNr fDagen bGryr Njr Dfagen Gbryr br ragen vryr bNr rDagen vGryr
Nbr Dragen Gvryr Nr cagen fryr Nr cDagen fGryr Nr Dcagen Gfryr N㴴r sagen tryr Nr sDagen tGryr Nr Dsagen Gtryr
Nrr Daagen Grryr N Dgen Gyr Nr Dgaen Gyrr Nd Dzgen Gdyr Ndr Dzagen Gdryr Nrd Dazgen Grdyr N4 Dqgen G4yr
N4r Dqagen G4ryr Nr4 Daqgen Gr4yr Ng Dsgen Ggyr Ngr Ggryr Nrg Dasgen Grgyr Nt Dwgen Gtyr Ntr Dwagen
Nrt Dawgen Grtyr N5 Dxgen G5yr N5r G5ryr Nr5 Daxgen Gr5yr Nf Daggen Gfyr Nfr Daen Nrf Daegn Grfyr
Ne Dahen Geyr Ner Dahgen Geryr Nre Daghen Greyr Dayen Gryyr Daygen Grr Dagyen GrryHOME
Popular Songs:
follow that train

alquimista

de velours et de soie

gold in the air of summer

our church your wedding

ode to harry potter

geh mit mir

cool moon

te laat

somebody else

emily

intro

rebel child

let me down easy

eldgjald

0

scent of a woman

corpseflower

just dream

ruff stuff

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us