Kaptein Sabeltann
Mitt Regnbueland

Alle har en drøm, langt inne i seg selv
Noen bygger luftslott og bestiger høye fjell
Andre vil bli rike, å eie alt de ser
Ingen blir fornøyde, mye vil ha mer
Men når du er på flukt, når livet står på spill
Da er du mer enn glad for å bare være till!

- Refreng -
Mitt deilige land (Mitt deilige land)
Mitt regnbueland (Mitt regnbueland)
Ligger her mellom himmel og vann!

Natten var en venn, som skjulte mine spor
Vinden førte skuta, inntil øya der jeg bor
Her på dette stedet, er drømmen min blitt sann
Reisen min er over, dette er mitt land
For når du er i havn, når stormen er forbi
Da åpnes dine øyne, da føler du deg fri!

- Refreng -

Mamma Malena: Min drøm er å seile
Marco: Hvor vil du dra?
Mamma Malena: Til regnbuens ende
Marco: Er det langt her'fra

- Refreng x2 -


Mirror lyrics:

- Refreng x2 -

Marco: Er det langt her'fra
Mamma Malena: Til regnbuens ende
Marco: Hvor vil du dra?
Mamma Malena: Min drøm er å seile

- Refreng -

Da åpnes dine øyne, da føler du deg fri!
For når du er i havn, når stormen er forbi
Reisen min er over, dette er mitt land
Her på dette stedet, er drømmen min blitt sann
Vinden førte skuta, inntil øya der jeg bor
Natten var en venn, som skjulte mine spor

Ligger her mellom himmel og vann!
Mitt regnbueland (Mitt regnbueland)
Mitt deilige land (Mitt deilige land)
- Refreng -

Da er du mer enn glad for å bare være till!
Men når du er på flukt, når livet står på spill
Ingen blir fornøyde, mye vil ha mer
Andre vil bli rike, å eie alt de ser
Noen bygger luftslott og bestiger høye fjell
Alle har en drøm, langt inne i seg selv


Relevant Tags:
MMitt RRegnbueland itt egnbueland iMtt eRgnbueland jitt degnbueland jMitt dRegnbueland Mjitt Rdegnbueland kitt 4egnbueland
kMitt 4Regnbueland Mkitt R4egnbueland nitt gegnbueland nMitt gRegnbueland Mnitt Rgegnbueland Miitt tegnbueland Mtt tRegnbueland
Mtit Rtegnbueland Mjtt 5egnbueland 5Regnbueland Mijtt R5egnbueland M9tt fegnbueland M9itt fRegnbueland Mi9tt Rfegnbueland
Mltt eegnbueland Mlitt eRegnbueland Miltt Reegnbueland Mott Moitt Rgnbueland Miott Rgenbueland Mktt Rsgnbueland
Rsegnbueland Miktt Resgnbueland M8tt R3gnbueland M8itt R3egnbueland Mi8tt Re3gnbueland Mutt Rfgnbueland Muitt
Miutt Refgnbueland Mittt Rrgnbueland Mit Rregnbueland Mitt Rergnbueland Mift R4gnbueland Miftt Mitft Re4gnbueland
Mi5t Rdgnbueland Mi5tt Mit5t Redgnbueland Miht Rwgnbueland Mihtt Rwegnbueland Mitht Rewgnbueland Miyt Reggnbueland
Miytt Renbueland Mityt Rengbueland Mi6t Rehnbueland Mi6tt Rehgnbueland Mit6t Reghnbueland Migt Reynbueland Migtt Reygnbueland
Mitgt Regynbueland Mirt Rebnbueland Mirtt Rebgnbueland Mitrt Regbnbueland Revnbueland Revgnbueland Regvnbueland
Mitf Refnbueland Mittf Regfnbueland Mit5 Retnbueland Retgnbueland Mitt5 Regtnbueland Mith Regnnbueland Regbueland
Mitth Regbnueland Mity Regmbueland Regmnbueland Mitty Regnmbueland Mit6 Reghbueland Mitt6 Regnhbueland Mitg Regjbueland
Regjnbueland Mittg Regnjbueland Mitr Regbbueland Mittr Regnbbueland Regnueland Regnubeland Regnvueland
Regnvbueland Regnbvueland Regngueland Regngbueland Regnbgueland Regnnueland Regnbnueland
Regnhueland Regnbhueland Regnbuueland RegnbelandHOME
Popular Songs:
paradise

circus of sour

i don't need you anymore

can't help falling in love

il dito e la luna

not worth today

chevrolet

big chance

more than a lover

missing your love

derviche tourneur

house of cards

koirapoika

llorando por ti

la era del amor parte 1

children go where i send thee

everything turns grey

time to go

what becomes of the brokenhearted

ela

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us