Kaptein Sabeltann
Malenas Blues

Hvis du sniker rundt huset, som en tyv om natten
Hvis du roper og skriker og skremmer katten
Da spretter jeg opp, jeg hopper i kjolen
Trekker korden og lader pistolen!

Jeg vokter huset fra morgen til kveld
Prøv deg ikke på et eneste sprell!

- Refreng -
Hei pøbler og kamerater, usle banditter, hak' og pirater
Ja kuler og krutt i bøtter og spann!
Malenas Blues tar rotta på hundre mann

Hvis du tror du kan flå meg, når jeg slukker lyset
Hvis du tror at Malena ble født som en pyse
Da møter du snart en brølende løve
Legg deg lydig på tryne i støvet!

Jeg sloss for livet da du var et frø
Alt kan hende hvis Malena blir sprø!

- Refreng -

- Mellomspill -

- Refreng -


Mirror lyrics:

- Refreng -

- Mellomspill -

- Refreng -

Alt kan hende hvis Malena blir sprø!
Jeg sloss for livet da du var et frø

Legg deg lydig på tryne i støvet!
Da møter du snart en brølende løve
Hvis du tror at Malena ble født som en pyse
Hvis du tror du kan flå meg, når jeg slukker lyset

Malenas Blues tar rotta på hundre mann
Ja kuler og krutt i bøtter og spann!
Hei pøbler og kamerater, usle banditter, hak' og pirater
- Refreng -

Prøv deg ikke på et eneste sprell!
Jeg vokter huset fra morgen til kveld

Trekker korden og lader pistolen!
Da spretter jeg opp, jeg hopper i kjolen
Hvis du roper og skriker og skremmer katten
Hvis du sniker rundt huset, som en tyv om natten


Relevant Tags:
MMalenas BBlues alenas lues aMlenas lBues jalenas vlues jMalenas vBlues Mjalenas Bvlues kalenas glues kMalenas gBlues Mkalenas Bglues
nalenas nlues nMalenas nBlues Mnalenas Bnlues Maalenas hlues Mlenas hBlues Mlaenas Bhlues Mzlenas Bllues Mzalenas Bues Mazlenas Bules
Mqlenas Bkues Mqalenas Bklues Maqlenas Blkues Mslenas Boues Msalenas Bolues Maslenas Bloues Mwlenas Bpues Mwalenas Bplues Mawlenas Blpues
Mxlenas Bluues Mxalenas Bles Maxlenas Bleus Mallenas Blhes Maenas Blhues Maelnas Bluhes Makenas Bl7es Maklenas Bl7ues Malkenas Blu7es
Maoenas Blkes Maolenas Maloenas Blukes Mapenas Blies Maplenas Bliues Malpenas Bluies Maleenas Bl8es Malnas Bl8ues Malneas Blu8es
Malsnas Bljes Malsenas Bljues Malesnas Blujes Mal3nas Blyes Mal3enas Blyues Male3nas Bluyes Malfnas Bluees Malfenas Blus Malefnas Bluse
Malrnas Bluss Malrenas Bluses Malernas Bluess Mal4nas Blu3sHOME
Popular Songs:
take your time

regen und meer

vienes con el sol

am i right

vinter i april

hello again

bali mach uff

i begged her

the garden

blame it on the stars

make glad

let it ride

nuova identit

through the night

crimson for downy flake

one

judy

se␘or

perfect circle

all my h8

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us