Katastroof
De Zoon Van Meneer Pastoor

De zoon van meneer pastoor.

Ons moeder was ne goeie parochioan
De paster die klopte dor doagelijks oan
Mor op ene kier toen kwam em nie mier
Ons moeder die was zwanger en da was geen eer

Joa ik zin de zeun van meneer pastoor
Ik zing altijd mee in et kaarekkoor
Ik moak geen kabaal, kgo rond me de schoal
Ik zin ekik den braafste van allemoal

Het liefste wa kik doen is nor de kaark gon
Dan zien kik mijne pa op zenne preekstoel stoan
Hij houdt elke week een schitterende preek
En alle vrouwen voelen in hun hart ne steek

Joa ik zin de zeun van meneer pastoor
Ik zing altijd mee in et kaarekkoor
Ik moak geen kabaal, kgo rond me de schoal
Ik zin ekik den braafste van allemoal

As kik loater op men eige benen stoan
Gon kik in de zoak van ons voader goan
Dan droag ik ne kruis, de kaark wordt men huis
En dan kome kik bij alle knappe wijven thuis

Joa ik zin de zeun van meneer pastoor
Ik zing altijd mee in et kaarekkoor
Ik moak geen kabaal, kgo rond me de schoal
Ik zin ekik den braafste van allemoal

De zeun van meneer pastoor himself

Elke vrouwelijke parochioan
Die moet dan bij mij te biechte goan
Dan zeg kik nie meer alè vur ene keer
Mor kgeef ze d'absoluse op men eige manier

Joa ik zin de zeun van meneer pastoor
Ik zing altijd mee in et kaarekkoor
Ik moak geen kabaal, kgo rond me de schoal
Ik zin ekik den braafste van allemoal

Ik hang mene *** int wijwoatervat
Ik was em want hij is weer me *** bespat
En *** kan ik goed, voor elken druppel bloed
Dan bid ik voor *** ne weesgegroet

Joa ik zin de zeun van meneer pastoor
Ik zing altijd mee in et kaarekkoor
Ik moak geen kabaal, kgo rond me de schoal
Ik zin ekik den braafste van allemoal


Mirror lyrics:

Ik zin ekik den braafste van allemoal
Ik moak geen kabaal, kgo rond me de schoal
Ik zing altijd mee in et kaarekkoor
Joa ik zin de zeun van meneer pastoor

Dan bid ik voor *** ne weesgegroet
En *** kan ik goed, voor elken druppel bloed
Ik was em want hij is weer me *** bespat
Ik hang mene *** int wijwoatervat

Ik zin ekik den braafste van allemoal
Ik moak geen kabaal, kgo rond me de schoal
Ik zing altijd mee in et kaarekkoor
Joa ik zin de zeun van meneer pastoor

Mor kgeef ze d'absoluse op men eige manier
Dan zeg kik nie meer alè vur ene keer
Die moet dan bij mij te biechte goan
Elke vrouwelijke parochioan

De zeun van meneer pastoor himself

Ik zin ekik den braafste van allemoal
Ik moak geen kabaal, kgo rond me de schoal
Ik zing altijd mee in et kaarekkoor
Joa ik zin de zeun van meneer pastoor

En dan kome kik bij alle knappe wijven thuis
Dan droag ik ne kruis, de kaark wordt men huis
Gon kik in de zoak van ons voader goan
As kik loater op men eige benen stoan

Ik zin ekik den braafste van allemoal
Ik moak geen kabaal, kgo rond me de schoal
Ik zing altijd mee in et kaarekkoor
Joa ik zin de zeun van meneer pastoor

En alle vrouwen voelen in hun hart ne steek
Hij houdt elke week een schitterende preek
Dan zien kik mijne pa op zenne preekstoel stoan
Het liefste wa kik doen is nor de kaark gon

Ik zin ekik den braafste van allemoal
Ik moak geen kabaal, kgo rond me de schoal
Ik zing altijd mee in et kaarekkoor
Joa ik zin de zeun van meneer pastoor

Ons moeder die was zwanger en da was geen eer
Mor op ene kier toen kwam em nie mier
De paster die klopte dor doagelijks oan
Ons moeder was ne goeie parochioan

De zoon van meneer pastoor.


Relevant Tags:
DDe ZZoon VVan MMeneer PPastoor e oon an eneer astoor eD oZon aVn eMneer aPstoor xe aoon ban jeneer 0astoor xDe aZoon bVan jMeneer 0Pastoor
Dxe Zaoon Vban Mjeneer P0astoor ee soon can keneer lastoor eDe sZoon cVan kMeneer lPastoor Dee Zsoon Vcan Mkeneer Plastoor fe xoon gan neneer oastoor
fDe xZoon gVan nMeneer oPastoor Dfe Zxoon Vgan Mneneer Poastoor re Zooon fan Meeneer Paastoor rDe Zon fVan Mneer Pstoor Dre Zoon Vfan Mneeer Psatoor
ce Zkon Vaan Msneer Pzstoor cDe Zkoon Vn Mseneer Pzastoor Dce Zokon Vna Mesneer Pazstoor se Z9on Vzn M3neer Pqstoor sDe Z9oon Vzan M3eneer Pqastoor
Dse Zo9on Vazn Me3neer Paqstoor Z0on Vqn Mfneer Psstoor D Z0oon Vqan Mfeneer Psastoor De Zo0on Vaqn Mefneer Passtoor Ds Zlon Vsn Mrneer Pwstoor
Zloon Vsan Mreneer Pwastoor Des Zolon Vasn Merneer Pawstoor D3 Zion Vwn M4neer Pxstoor D3e Zioon Vwan M4eneer Pxastoor De3 Zoion Vawn Me4neer Paxstoor
Df Vxn Mdneer Vxan Mdeneer Patoor Def Zono Vaxn Medneer Patsoor Dr Zokn Vann Mwneer Paztoor Va Mweneer
Der Zookn Van Mewneer Pasztoor D4 Zo9n Vam Menneer Pawtoor D4e Vamn Meeer De4 Zoo9n Vanm Meener Paswtoor Dd Zo0n Vah Memeer Padtoor
Dde Vahn Memneer Padstoor Ded Zoo0n Vanh Menmeer Pasdtoor Dw Zoln Vaj Meheer Paetoor Dwe Vajn Mehneer Paestoor Dew Zooln Vanj Menheer Pasetoor
Zoin Vab Mejeer Paxtoor Vabn Mejneer Zooin Vanb Menjeer Pasxtoor Zoonn Mebeer Paatoor Zoo Mebneer
Menbeer Pasatoor Zoom Meneeer Pasttoor Zoomn Mener Pasoor Zoonm Meneer Pasotor Zooh Menser Pasfoor
Zoohn Menseer Pasftoor Zoonh Meneser Pastfoor Zooj Men3er Pas5oor Zoojn Men3eer Pas5toor Zoonj Mene3er Past5oor
Zoob Menfer PashoorHOME
Popular Songs:
a blossom fell

a me regarde

diablo

odotan

lord we need your love

everything's ruined

un amor de verano

estate (summer)

i, voidhanger

i only wanted you

that old time feelin'

one (featuring soulfly)

elegi

honeyfuzz

i care about you all

secrets

broken biscuit

y la fiesta comenz

god rest ye merry gentlemen

hate it when i see you cry

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us