Junior Eurovision Song Contest
Sweden The Honeypies Stoppa Mig

Kan du stoppa mig, kan du hitta mig
Kan du veta vart jag är
Nej, nej, nej du kan inte veta
Om jag är ute eller inne
Du kan inte veta om jag finns här

För du kan inte stoppa mig, kan inte hitta mig
Kan inte veta vart jag är
Nej, nej, nej du kan inte veta
Om jag är uppe eller nere
För jag är här på gatan och dansar
Kom och dansa med mig!

Man kan bada, man kan sporta
Man kan göra vad som helst
Men jag brukar oftast bara, göra en enda grej
Som man kan göra nästan överallt
För det tycker jag är ballt
Kom och dansa med mig!

Kan du stoppa mig, kan du hitta mig
Kan du veta vart jag är
Nej, nej, nej du kan inte veta
Om jag är ute eller inne
Du kan inte veta om jag finns här

För du kan inte stoppa mig, kan inte hitta mig
Kan inte veta vart jag är
Nej, nej, nej du kan inte veta
Om jag är uppe eller nere
För jag är här på gatan och dansar
Kom och dansa med mig!

Men ibland när jag måste gå hem igen
Och mamma tjatar om läxor
Då vill jag inte komma in det är så tråkigt
Det vet ju varenda barn då säger jag så här
Kom och dansa med mig!

Det är som i sagor
Där man får göra vad som helst
Det borde du prova nån gång
Det är som att sjunga en sång

Kan du stoppa mig, kan du hitta mig
Kan du veta vart jag är
Nej, nej, nej du kan inte veta
Om jag är ute eller inne
Du kan inte veta om jag finns här

Du kan inte stoppa mig, kan inte hitta mig
Kan inte veta vart jag är
Nej, nej, nej du kan inte veta
Om jag är uppe eller nere
För jag är här på gatan och dansar
Kom och dansa med mig!


Mirror lyrics:

Kom och dansa med mig!
För jag är här på gatan och dansar
Om jag är uppe eller nere
Nej, nej, nej du kan inte veta
Kan inte veta vart jag är
Du kan inte stoppa mig, kan inte hitta mig

Du kan inte veta om jag finns här
Om jag är ute eller inne
Nej, nej, nej du kan inte veta
Kan du veta vart jag är
Kan du stoppa mig, kan du hitta mig

Det är som att sjunga en sång
Det borde du prova nån gång
Där man får göra vad som helst
Det är som i sagor

Kom och dansa med mig!
Det vet ju varenda barn då säger jag så här
Då vill jag inte komma in det är så tråkigt
Och mamma tjatar om läxor
Men ibland när jag måste gå hem igen

Kom och dansa med mig!
För jag är här på gatan och dansar
Om jag är uppe eller nere
Nej, nej, nej du kan inte veta
Kan inte veta vart jag är
För du kan inte stoppa mig, kan inte hitta mig

Du kan inte veta om jag finns här
Om jag är ute eller inne
Nej, nej, nej du kan inte veta
Kan du veta vart jag är
Kan du stoppa mig, kan du hitta mig

Kom och dansa med mig!
För det tycker jag är ballt
Som man kan göra nästan överallt
Men jag brukar oftast bara, göra en enda grej
Man kan göra vad som helst
Man kan bada, man kan sporta

Kom och dansa med mig!
För jag är här på gatan och dansar
Om jag är uppe eller nere
Nej, nej, nej du kan inte veta
Kan inte veta vart jag är
För du kan inte stoppa mig, kan inte hitta mig

Du kan inte veta om jag finns här
Om jag är ute eller inne
Nej, nej, nej du kan inte veta
Kan du veta vart jag är
Kan du stoppa mig, kan du hitta mig


Relevant Tags:
SSweden TThe HHoneypies SStoppa MMig weden he oneypies toppa ig wSeden hTe oHneypies tSoppa iMg zweden fhe joneypies ztoppa jig zSweden fThe jHoneypies zStoppa jMig
Szweden Tfhe Hjoneypies Sztoppa Mjig wweden 5he uoneypies wtoppa kig wSweden 5The uHoneypies wStoppa kMig Swweden T5he Huoneypies Swtoppa Mkig dweden hhe noneypies dtoppa nig
dSweden hThe nHoneypies dStoppa nMig Sdweden Thhe Hnoneypies Sdtoppa Mnig eweden yhe boneypies etoppa Miig eSweden yThe bHoneypies eStoppa Mg Seweden Tyhe Hboneypies Setoppa Mgi
xweden 6he goneypies xtoppa Mjg xSweden 6The gHoneypies xStoppa Sxweden T6he Hgoneypies Sxtoppa Mijg aweden ghe yoneypies atoppa M9g aSweden gThe yHoneypies aStoppa M9ig
Saweden Tghe Hyoneypies Satoppa Mi9g rhe Hooneypies Sttoppa Mlg Seden rThe Hneypies Soppa Mlig Sewden Trhe Hnoeypies Sotppa Milg Saeden Hkneypies Sfoppa Mog
Te Hkoneypies Sftoppa Moig Swaeden Teh Hokneypies Stfoppa Miog S3eden Tje H9neypies S5oppa Mkg S3weden Tjhe H9oneypies S5toppa Sw3eden Thje Ho9neypies St5oppa Mikg
Sdeden Tue H0neypies Shoppa M8g Tuhe H0oneypies Shtoppa M8ig Swdeden Thue Ho0neypies Sthoppa Mi8g Seeden Tne Hlneypies Syoppa Mug Tnhe Hloneypies Sytoppa Muig
Sweeden Thne Holneypies Styoppa Miug Sseden Tbe Hineypies S6oppa Migg Ssweden Tbhe Hioneypies S6toppa Mi Swseden Thbe Hoineypies St6oppa Mig S2eden Tge Honneypies Sgoppa Mih
S2weden Hoeypies Sgtoppa Mihg Sw2eden Thge Hoenypies Stgoppa Migh Sqeden Tye Homeypies Sroppa Miy Sqweden Homneypies Srtoppa Miyg Swqeden Thye Honmeypies Stroppa Migy
Thee Hoheypies Stooppa Mib Swden Th Hohneypies Stppa Mibg Swdeen The Honheypies Stpopa Migb Swsden Ths Hojeypies Stkppa Miv Thse Hojneypies Stkoppa Mivg
Swesden Thes Honjeypies Stokppa Migv Sw3den Th3 Hobeypies St9ppa Mif Th3e Hobneypies St9oppa Mifg Swe3den The3 Honbeypies Sto9ppa Migf Swfden Thf Honeeypies St0ppa Mit
Swfeden Thfe Honypies St0oppa Mitg Swefden Thef Honyepies Sto0ppa Migt Swrden Thr Honsypies Stlppa Swreden Thre Honseypies Stloppa Swerden Ther Honesypies Stolppa
Sw4den Th4 Hon3ypies Stippa Sw4eden Th4e Hon3eypies Stioppa Swe4den The4 Hone3ypies Stoippa Swdden Thd Honfypies Stopppa Thde Honfeypies Stopa
Swedden Thed Honefypies Stoppa Swwden Thw Honrypies Sto0pa Thwe Honreypies Swewden Thew Honerypies Stop0pa Hon4ypies Stolpa
Sween Hon4eypies Sweedn Hone4ypies Stoplpa Swexen Hondypies Stoopa Swexden Hondeypies Swedxen Honedypies Stopopa
Sweeen Honwypies Honweypies Swedeen Honewypies Stopap Swefen Honeyypies Stop0a Honepies
Swedfen Honepyies Stopp0a Sweren Honegpies Stopla Honegypies Swedren Honeygpies Stoppla Swecen Honehpies Stopoa
Swecden Honehypies Swedcen Honeyhpies Stoppoa Swesen Hone6pies Stoppaa Hone6ypies StoppHOME
Popular Songs:
you opened my eyes

by your side

viattomien lasten piv

long distance lover

the captain of her heart

life turned her that way

amor perfeito

now that you're gone

la luna me sabe a poco

le jour j l'heure h

a safe place

the power and the glory

journey through the dark

the divided sky

sleeping pills

king of the night time world

take a chance

morrisey

rumour

seeds of change

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us