Jumper
En Vacker Dag

Jag handlar min mat i samma affär som jag gjort nu i några år
Och jag rensar mina tankar efter den promenad där jag löste problemen igår

Men jag ska resa runt jorden en dag, en vacker dag
Jag ska bo i New York och Moskva, en vacker dag
Jag ska stå på Mount Everest topp, en vacker dag
Se ner på dom vägar jag gått

På min egen gata där finns ett café
det har charm och kaffet är gott
Jag hittar min kläder i en liten boutique
det är så bra för dom har mina mått

Men jag ska resa runt jorden en dag, en vacker dag
Jag ska bo i New York och Moskva, en vacker dag
Jag ska stå på Mount Everest topp, en vacker dag
Se ner på dom vägar jag gått

Så mycket blir sagt men så lite blir av
och man vet ju man har det man har
Ja så mycket blir sagt desto mindre blir av
Kanske blir det här jag blir kvar

Men jag ska resa runt jorden en dag, en vacker dag
Jag ska bo i New York och Moskva, en vacker dag
Jag ska stå på Mount Everest topp, en vacker dag
Se ner på dom vägar,
jag ska resa runt jorden en dag, en vacker dag
Jag ska bo i New York och Moskva, en vacker dag
Jag ska stå på Mount Everest topp, en vacker dag
Se ner på dom vägar jag gått


Mirror lyrics:

Se ner på dom vägar jag gått
Jag ska stå på Mount Everest topp, en vacker dag
Jag ska bo i New York och Moskva, en vacker dag
jag ska resa runt jorden en dag, en vacker dag
Se ner på dom vägar,
Jag ska stå på Mount Everest topp, en vacker dag
Jag ska bo i New York och Moskva, en vacker dag
Men jag ska resa runt jorden en dag, en vacker dag

Kanske blir det här jag blir kvar
Ja så mycket blir sagt desto mindre blir av
och man vet ju man har det man har
Så mycket blir sagt men så lite blir av

Se ner på dom vägar jag gått
Jag ska stå på Mount Everest topp, en vacker dag
Jag ska bo i New York och Moskva, en vacker dag
Men jag ska resa runt jorden en dag, en vacker dag

det är så bra för dom har mina mått
Jag hittar min kläder i en liten boutique
det har charm och kaffet är gott
På min egen gata där finns ett café

Se ner på dom vägar jag gått
Jag ska stå på Mount Everest topp, en vacker dag
Jag ska bo i New York och Moskva, en vacker dag
Men jag ska resa runt jorden en dag, en vacker dag

Och jag rensar mina tankar efter den promenad där jag löste problemen igår
Jag handlar min mat i samma affär som jag gjort nu i några år


Relevant Tags:
EEn VVacker DDag n acker ag nE aVcker aDg sn backer xag sEn bVacker xDag Esn Vbacker Dxag 3n cacker eag 3En cVacker eDag E3n Vcacker Deag
fn gacker fag fEn gVacker fDag Efn Vgacker Dfag rn facker rag rEn fVacker rDag Ern Vfacker Drag 4n Vaacker cag 4En Vcker cDag E4n Vcaker Dcag
dn Vzcker sag dEn Vzacker sDag Edn Vazcker Dsag wn Vqcker Daag wEn Vqacker Dg Ewn Vaqcker Dga Enn Vscker Dzg E Vsacker Dzag En Vascker Dazg
Em Vwcker Dqg Emn Vwacker Dqag Enm Vawcker Daqg Eh Vxcker Dsg Ehn Vxacker Enh Vaxcker Dasg Ej Vaccker Dwg Ejn Vaker Dwag Enj Vakcer Dawg
Eb Vafker Dxg Ebn Vafcker Enb Vacfker Daxg Vaxker Dagg Da Vacxker Dag Vavker Dah Vavcker Dahg Vacvker Dagh
Vadker Day Vadcker Dayg Vacdker Dagy Vackker Dab Vacer Dabg Vacekr Dagb Vacler Dav Vaclker Davg Vackler DagvHOME
Popular Songs:
countdown to the revolution

ricochet

o holy night

gravity buster

la unica estrella

kid [green apple quick step]

song of the black lizard

gypsies on parade

crush

quatuor en dtresse

heredity

moonblind

slip away (with gary valenciano)

si tu supieras

what more to say

i don't want to be here without you

specimen days

progress

corriente y canelo

ain't that a kick in the head

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us