Juice Leskinen
Vaasankin Veri Vapisee

On hauska sotaan mennä hurraten,
käy tankit leppoisasti surraten.
Voi saada mainetta, tosi raavasta
mahahaavasta.

On lystiä liinaharja valjastaa,
käydä tuppeen ja helapäänsä paljastaa,
muina miehinä vihollista puukottaa,
vaan jos pitäisi halata ja suukottaa..

Voi Hyvä Vapahtaja,
kyllä jossakin on raja

missä Veri vapisee.
Vaasankin veri vapisee.
Vaasankin veri vapisee.
Vaasankin veri vapisee

Nähdä metsää, vaikka ei puita nää
se on tärkeää, että ei muita nää.
Olla toisinajattelijoiden jahdissa,
toisten tahdissa.

Vuoksi isänmaan, eestä ristin tään,
täytyy miehen heilutella pistintään,
mies on valmis vaikka kitumaan ja kuolemaan,
vaan jos pitää käydä pimppiä nuolemaan..

bridge
(Vaa-san-kin veri vapisee!
Vaa-san-kin veri vapisee!
Vaa-san-kin veri vapisee!
Vaa-aa-AAAA....)
/bridge

Pyssy selässä ja sivakoilla lykkien,
säestyksellä suomalaisten tykkien,
kaikki rosvot Siperiaan karkoittaa,
hyvää tarkoittaa.

Juoda kossua ja pirtti tyhjentää,
laulaa yksinäistä, jos ei toiset nää,
mennä mutakuonot kaupungista kitkemään
mutta joku päivä Suomipoika itkemään.

Ryhtyy, tai joutuu, tai suostuu
ja silloin Kauhavan rauta ruostuu.

Ja Vaasankin veri vapisee.
Vaasankin veri vapisee.
(repeat 10x, w/ fade-out)


Mirror lyrics:

(repeat 10x, w/ fade-out)
Vaasankin veri vapisee.
Ja Vaasankin veri vapisee.

ja silloin Kauhavan rauta ruostuu.
Ryhtyy, tai joutuu, tai suostuu

mutta joku päivä Suomipoika itkemään.
mennä mutakuonot kaupungista kitkemään
laulaa yksinäistä, jos ei toiset nää,
Juoda kossua ja pirtti tyhjentää,

hyvää tarkoittaa.
kaikki rosvot Siperiaan karkoittaa,
säestyksellä suomalaisten tykkien,
Pyssy selässä ja sivakoilla lykkien,

/bridge
Vaa-aa-AAAA....)
Vaa-san-kin veri vapisee!
Vaa-san-kin veri vapisee!
(Vaa-san-kin veri vapisee!
bridge

vaan jos pitää käydä pimppiä nuolemaan..
mies on valmis vaikka kitumaan ja kuolemaan,
täytyy miehen heilutella pistintään,
Vuoksi isänmaan, eestä ristin tään,

toisten tahdissa.
Olla toisinajattelijoiden jahdissa,
se on tärkeää, että ei muita nää.
Nähdä metsää, vaikka ei puita nää

Vaasankin veri vapisee
Vaasankin veri vapisee.
Vaasankin veri vapisee.
missä Veri vapisee.

kyllä jossakin on raja
Voi Hyvä Vapahtaja,

vaan jos pitäisi halata ja suukottaa..
muina miehinä vihollista puukottaa,
käydä tuppeen ja helapäänsä paljastaa,
On lystiä liinaharja valjastaa,

mahahaavasta.
Voi saada mainetta, tosi raavasta
käy tankit leppoisasti surraten.
On hauska sotaan mennä hurraten,


Relevant Tags:
VVaasankin VVeri VVapisee aasankin eri apisee aVasankin eVri aVpisee baasankin beri bapisee bVaasankin bVeri bVapisee Vbaasankin Vberi Vbapisee
caasankin ceri capisee cVaasankin cVeri cVapisee Vcaasankin Vceri Vcapisee gaasankin geri gapisee gVaasankin gVeri gVapisee Vgaasankin Vgeri Vgapisee
faasankin feri fapisee fVaasankin fVeri fVapisee Vfaasankin Vferi Vfapisee Vaaasankin Veeri Vaapisee Vasankin Vri Vpisee Vaasankin Vrei Vpaisee
Vzasankin Vsri Vzpisee Vzaasankin Vseri Vzapisee Vazasankin Vesri Vazpisee Vqasankin V3ri Vqpisee Vqaasankin V3eri Vqapisee Vaqasankin Ve3ri Vaqpisee
Vsasankin Vfri Vspisee Vsaasankin Vsapisee Vasasankin Vefri Vaspisee Vwasankin Vrri Vwpisee Vwaasankin Vreri Vwapisee Vawasankin Verri Vawpisee
Vxasankin V4ri Vxpisee Vxaasankin V4eri Vxapisee Vaxasankin Ve4ri Vaxpisee Vdri Vappisee Vderi Vaisee Vasaankin Vedri Vaipsee
Vazsankin Vwri Va0isee Vweri Va0pisee Vaazsankin Vewri Vap0isee Vaqsankin Valisee Vei Valpisee Vaaqsankin Veir Vaplisee
Vassankin Vedi Vaoisee Vaopisee Vaassankin Verdi Vapoisee Vawsankin Ve4i Vapiisee Vapsee Vaawsankin Ver4i Vapsiee
Vaxsankin Vegi Vapjsee Vegri Vapjisee Vaaxsankin Vergi Vapijsee Veti Vap9see Vaaankin Vetri Vap9isee Vaaasnkin Verti Vapi9see
Vaazankin Ve5i Vaplsee Ve5ri Vaaszankin Ver5i Vapilsee Vaawankin Vefi Vaposee Vaaswankin Verfi Vapiosee Vaadankin Veei Vapksee
Vaadsankin Vapkisee Vaasdankin Verei Vapiksee Vaaeankin Verii Vap8see Vaaesankin Ver Vap8isee Vaaseankin Veri Vapi8see Vaaxankin Verj Vapusee
Verji VapuiseeHOME
Popular Songs:
it's such a pretty world today

now

pkpsen

algo especial

visa

hey there

sweet and lovely

walk alone

flowers never bend with the rainfall

red sun

i need a disguise

helvte underground

from this moment on

save me

holy spirit

krhenfrass

the mass

barbarella

all fantastic images

back to basics

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us