Juice Leskinen
Lauri Viidan Muistomerkki

Sinä jaksoit kyllä soutaa
mutta osannut et koskaan pitää perää
enkä tiedä saitko noutaa
salmen suulta hakemaasi kultakerää

Sua myllynkivet jauhoi
lapikkaasi iski katuun tuulen suussa
toiset kenkiänsä nauhoi
sinä kävit kallon sisällä ja kuussa

Minä aika ajoin meistä unta nään
enkä tiedä mitä kaikki merkitsee
kuinka monta miestä sinussa me menetimmekään
Lauri V

Sinä kiitit elämästä
vaikka liian monesti se pirstoi mielen
jostain unten hämärästä
minulle ja muille pengoit suomenkielen

Valtatietä rännikujaa
aina uskalsit sä täysin rinnoin päästää
sulla meni tosi lujaa
eihän energiaa millään voisi säästää

Sinä tiesit milloin tuuli huurtaa pään
ja mitä on kun sielu palelee
kuinka monta miestä sinussa me menetimmekään
Lauri V

Kiinni tartuit aina omaan
et edes Pispalaan tai Pieksämäkeen
uskaltaiduit mahdottomaan
et koskaan rahvaaseen et vallasväkeen

Käsi teki sielu aikoi
mutta mitään tapahdu ei aivan suotta
lapset esiin hymyn taikoi
toivo elää tuhat kertaa tuhat vuotta

Täältä katson kirkon taakse pimeään
siellä muistot lahoaa ja vanhenee
kuinka monta miestä sinussa me menetimmekään
Lauri V

Vaikka lujaa kuljet tuskin jälkees jään
ja seulallain en Moreenia tee
kuinka monta miestä sinussa me menetimmekään
Lauri V



Mirror lyrics:


Lauri V
kuinka monta miestä sinussa me menetimmekään
ja seulallain en Moreenia tee
Vaikka lujaa kuljet tuskin jälkees jään

Lauri V
kuinka monta miestä sinussa me menetimmekään
siellä muistot lahoaa ja vanhenee
Täältä katson kirkon taakse pimeään

toivo elää tuhat kertaa tuhat vuotta
lapset esiin hymyn taikoi
mutta mitään tapahdu ei aivan suotta
Käsi teki sielu aikoi

et koskaan rahvaaseen et vallasväkeen
uskaltaiduit mahdottomaan
et edes Pispalaan tai Pieksämäkeen
Kiinni tartuit aina omaan

Lauri V
kuinka monta miestä sinussa me menetimmekään
ja mitä on kun sielu palelee
Sinä tiesit milloin tuuli huurtaa pään

eihän energiaa millään voisi säästää
sulla meni tosi lujaa
aina uskalsit sä täysin rinnoin päästää
Valtatietä rännikujaa

minulle ja muille pengoit suomenkielen
jostain unten hämärästä
vaikka liian monesti se pirstoi mielen
Sinä kiitit elämästä

Lauri V
kuinka monta miestä sinussa me menetimmekään
enkä tiedä mitä kaikki merkitsee
Minä aika ajoin meistä unta nään

sinä kävit kallon sisällä ja kuussa
toiset kenkiänsä nauhoi
lapikkaasi iski katuun tuulen suussa
Sua myllynkivet jauhoi

salmen suulta hakemaasi kultakerää
enkä tiedä saitko noutaa
mutta osannut et koskaan pitää perää
Sinä jaksoit kyllä soutaa


Relevant Tags:
LLauri VViidan MMuistomerkki auri iidan uistomerkki aLuri iVidan uMistomerkki kauri biidan juistomerkki kLauri bViidan jMuistomerkki
Lkauri Vbiidan Mjuistomerkki oauri ciidan kuistomerkki oLauri cViidan kMuistomerkki Loauri Vciidan Mkuistomerkki pauri giidan nuistomerkki
pLauri gViidan nMuistomerkki Lpauri Vgiidan Mnuistomerkki Laauri fiidan Muuistomerkki Luri fViidan Mistomerkki Luari Vfiidan Miustomerkki
Lzuri Viiidan Mhistomerkki Lzauri Vidan Mhuistomerkki Lazuri Viidan Muhistomerkki Lquri Vjidan M7istomerkki Lqauri Vjiidan M7uistomerkki
Laquri Vijidan Mu7istomerkki Lsuri V9idan Mkistomerkki Lsauri V9iidan Lasuri Vi9idan Mukistomerkki Lwuri Vlidan Miistomerkki
Lwauri Vliidan Miuistomerkki Lawuri Vilidan Muiistomerkki Lxuri Voidan M8istomerkki Lxauri Voiidan M8uistomerkki Laxuri Vioidan Mu8istomerkki
Lauuri Vkidan Mjistomerkki Lari Vkiidan Larui Vikidan Mujistomerkki Lahri V8idan Myistomerkki Lahuri V8iidan Myuistomerkki
Lauhri Vi8idan Muyistomerkki La7ri Vuidan La7uri Vuiidan Mustomerkki Lau7ri Viuidan Musitomerkki Lakri Mujstomerkki
Lakuri Laukri Vidian Muijstomerkki Lairi Vijdan Mu9stomerkki Laiuri Mu9istomerkki Lauiri Viijdan Mui9stomerkki
La8ri Vi9dan Mulstomerkki La8uri Mulistomerkki Lau8ri Vii9dan Muilstomerkki Lajri Vildan Muostomerkki Lajuri Muoistomerkki
Laujri Viildan Muiostomerkki Layri Viodan Mukstomerkki Layuri Lauyri Viiodan Muikstomerkki Laurri Vikdan Mu8stomerkki
Laui Lauir Viikdan Mui8stomerkki Laudi Vi8dan Muustomerkki Laudri Laurdi Vii8dan Muiustomerkki
Lau4i Viudan Muisstomerkki Lau4ri Muitomerkki Laur4i Viiudan Muitsomerkki Laugi Viiddan Muiztomerkki Laugri Viian Muizstomerkki
Laurgi Viiadn Muisztomerkki Lauti Viixan Muiwtomerkki Lautri Viixdan Muiwstomerkki Laurti Viidxan Muiswtomerkki Lau5i Viiean Muidtomerkki
Lau5ri Viiedan Muidstomerkki Laur5i Viidean Muisdtomerkki Laufi Viifan Muietomerkki Laufri Viifdan Muiestomerkki Laurfi Viidfan Muisetomerkki
Lauei Viiran Muixtomerkki Laueri Viirdan Muixstomerkki Laurei Viidran Muisxtomerkki Laurii Viican Muiatomerkki Laur Viicdan Muiastomerkki
Lauri Viidcan Muisatomerkki Laurj Viisan Muisttomerkki Laurji Viisdan Muisomerkki Laurij Viidsan Muisotmerkki Laur9 Viidaan Muisfomerkki
Laur9i Viidn Muisftomerkki Lauri9 Viidna Muistfomerkki Laurl Viidzn Muis5omerkki Laurli Viidzan Muis5tomerkki Lauril Viidazn Muist5omerkki
Lauro Viidqn Muishomerkki Lauroi Viidqan Muishtomerkki Laurio Viidaqn Muisthomerkki Laurk Viidsn Muisyomerkki Laurki Muisytomerkki
Laurik Viidasn Muistyomerkki Laur8 Viidwn Muis6omerkki Laur8i Viidwan Muis6tomerkki Lauri8 Viidawn Muist6omerkki Lauru Viidxn Muisgomerkki
Laurui Muisgtomerkki Lauriu Viidaxn Muistgomerkki Viidann Muisromerkki Viida Muisrtomerkki Muistromerkki
Viidam Muistoomerkki Viidamn Muistmerkki Viidanm Muistmoerkki Viidah Muistkmerkki



HOME
Popular Songs:
look at me, i'm sandra dee (reprise)

att bli ␞lskad av dig

lenn

777 intro

tell me what you like

angels

aldrig en syster

32 pennies

lotus flower

tears all over town

caught a touch of your love

country

die gefühle haben schweigepflicht

not going down

we carry on

drowning

my shining star

i fall to pieces

slow motion rain

the one thing i have left

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us