Juanita Du Plessis
Engel Van My Hart

Ek wonder wat het ek ooit gedoen om jou te vedien
Het my dalk my hart deur die oe van die hemel raak gesien
Want nooit in my lewe het ek gedink, dat iemand my so lief kan he soos jy
n Engel gestuur vir my.

Jys die wind hier onder my vlerke, wat my hoeg hou, in die lug hou
Jys die vuur wat brand in my sodat ek kan styg.

Met jou krag en sterkte leer jy my om te lewe, jys die rede
Jys die engel van my hart want jy glo in my.

Die kalmte spoel oor my as jy naby my is,
Jou arms bly in hawe waar ek veiling rus
Om elke myl met my te loop
Te glo en hoop dat ek my drome kry, dis jy
N Engel gesture vir my.

Jys die wind hier onder my vlerke, wat my hoeg hou, in die lug hou
Jys die vuur wat brand in my sodat ek kan styg.

Met jou krag en sterkte leer jy my om te lewe, jys die rede
Jys die engel van my hart want jy glo in my.


Mirror lyrics:

Jys die engel van my hart want jy glo in my.
Met jou krag en sterkte leer jy my om te lewe, jys die rede

Jys die vuur wat brand in my sodat ek kan styg.
Jys die wind hier onder my vlerke, wat my hoeg hou, in die lug hou

N Engel gesture vir my.
Te glo en hoop dat ek my drome kry, dis jy
Om elke myl met my te loop
Jou arms bly in hawe waar ek veiling rus
Die kalmte spoel oor my as jy naby my is,

Jys die engel van my hart want jy glo in my.
Met jou krag en sterkte leer jy my om te lewe, jys die rede

Jys die vuur wat brand in my sodat ek kan styg.
Jys die wind hier onder my vlerke, wat my hoeg hou, in die lug hou

n Engel gestuur vir my.
Want nooit in my lewe het ek gedink, dat iemand my so lief kan he soos jy
Het my dalk my hart deur die oe van die hemel raak gesien
Ek wonder wat het ek ooit gedoen om jou te vedien


Relevant Tags:
EEngel VVan MMy HHart ngel an y art nEgel aVn yM aHrt sngel ban jy jart sEngel bVan jMy jHart Esngel Vban Mjy Hjart
3ngel can ky uart 3Engel cVan kMy uHart E3ngel Vcan Mky Huart fngel gan ny nart fEngel gVan nMy nHart Efngel Vgan Mny Hnart
rngel fan Myy bart rEngel fVan M bHart Erngel Vfan My Hbart 4ngel Vaan Mg gart 4Engel Vn Mgy gHart E4ngel Vna Myg Hgart
dngel Vzn Mh yart dEngel Vzan Mhy yHart Edngel Vazn Myh Hyart wngel Vqn M6 Haart wEngel Vqan M6y Hrt Ewngel Vaqn My6 Hrat
Enngel Vsn Mu Hzrt Egel Vsan Muy Hzart Egnel Vasn Myu Hazrt Emgel Vwn M7 Hqrt Emngel Vwan M7y Hqart Enmgel Vawn My7 Haqrt
Ehgel Vxn Mj Hsrt Ehngel Vxan Hsart Enhgel Vaxn Myj Hasrt Ejgel Vann Mt Hwrt Ejngel Va Mty Hwart Enjgel Van Myt Hawrt
Ebgel Vam Hxrt Ebngel Vamn Hxart Enbgel Vanm Haxrt Enggel Vah Harrt Enel Vahn Hat Enegl Vanh Hatr
Enhel Vaj Hadt Vajn Hadrt Enghel Vanj Hardt Enyel Vab Ha4t Enygel Vabn Ha4rtHOME
Popular Songs:
broken

hot corn, cold corn

om hon visste vad hon ville

et moi je rends les femmes belles

here i am

avec des si

et je răºve

gabriela

together alone

no good lover

memory lane

i've thought of leaving you

goat on fire

when the chips are down

john brown

you're the best living

if i were a carpenter

spinning his wheels

years gone

into white

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us