Wizex
Rudolf Med Rda Mulen

Rudolf med röda mulen.
Heter en helt vanlig ren
Som blivit kall om mulen
Därav kom hans röda sken

Rudolf fick alltid höra
Se han har sitt renljus på
Att han blev led av detta
Är en sak man kan förstå

Men en mörk julaftonskväll
Tomte far han sa:
Vill du inte Rudolf säg,
Med din mule lysa mig

Allt sen den dagen renen,
Tomtens egen släde drar
Rudolf med röda mulen
lyser väg för tomte far.

Men en mörk julaftons kväll
Tomte far han sa: Vill du inte Rudolf säg,
med din mule lysa väg?

Allt sen den dagen renen.
Tomtens egen släde drar
Rudolf med röda mulen.
Lyser väg för tomte far

Lyser väg för tomte Faaar


Mirror lyrics:

Lyser väg för tomte Faaar

Lyser väg för tomte far
Rudolf med röda mulen.
Tomtens egen släde drar
Allt sen den dagen renen.

med din mule lysa väg?
Tomte far han sa: Vill du inte Rudolf säg,
Men en mörk julaftons kväll

lyser väg för tomte far.
Rudolf med röda mulen
Tomtens egen släde drar
Allt sen den dagen renen,

Med din mule lysa mig
Vill du inte Rudolf säg,
Tomte far han sa:
Men en mörk julaftonskväll

Är en sak man kan förstå
Att han blev led av detta
Se han har sitt renljus på
Rudolf fick alltid höra

Därav kom hans röda sken
Som blivit kall om mulen
Heter en helt vanlig ren
Rudolf med röda mulen.


Relevant Tags:
RRudolf MMed RRda MMulen udolf ed da ulen uRdolf eMd Rda uMlen dudolf jed dda julen dRudolf jMed dRda jMulen Rdudolf Mjed Rdda Mjulen
4udolf ked 4da kulen 4Rudolf kMed 4Rda kMulen R4udolf Mked R4da Mkulen gudolf ned gda nulen gRudolf nMed gRda nMulen Rgudolf Mned Rgda Mnulen
tudolf Meed tda Muulen tRudolf Md tRda Mlen Rtudolf Mde Rtda Mluen 5udolf Msd 5da Mhlen 5Rudolf Msed 5Rda Mhulen R5udolf Mesd R5da Muhlen
fudolf M3d fda M7len fRudolf M3ed fRda M7ulen Rfudolf Me3d Rfda Mu7len eudolf Mfd eda Mklen eRudolf Mfed eRda Reudolf Mefd Reda Muklen
Ruudolf Mrd Rda Milen Rdolf Mred Rda Miulen Rduolf Merd Rda Muilen Rhdolf M4d Rッda M8len Rhudolf M4ed Rda M8ulen Ruhdolf Me4d R⃶da Mu8len
R7dolf Mdd Rda Mjlen R7udolf Mded Rヶda Ru7dolf Medd Rヶda Mujlen Rkdolf Mwd Rⶶda Mylen Rkudolf Mwed Rda Myulen Rukdolf Mewd Rda Muylen
Ridolf Rdda Mullen Riudolf Me Ra Muen Ruidolf Med Rad Mueln R8dolf Mex Rxa Muken R8udolf Mexd Rxda Ru8dolf Medx Rdxa Mulken
Rjdolf Mee Rea Muoen Rjudolf Reda Muolen Rujdolf Mede Rdea Muloen Rydolf Mef Rfa Mupen Ryudolf Rfda Muplen Ruydolf Medf Rdfa Mulpen
Ruddolf Mer Rra Muleen Ruolf Rrda Muln Ruodlf Medr Rdra Mulne Ruxolf Mec Rca Mulsn Ruxdolf Mecd Rcda Mulsen Rudxolf Medc Rdca Mulesn
Rueolf Mes Rsa Mul3n Ruedolf Rsda Mul3en Rudeolf Meds Rdsa Mule3n Rufolf Rdaa Mulfn Rufdolf Rd MulfenHOME
Popular Songs:
maracas

lullaby

mi can't sleep

ever really wanted

just run

only me

fly here now

huvudet i sanden

ginger

an eriskay love lilt

un hombre as

our love is here to stay

riverside

dans l'enfer

no time soon

world on fire

la chanson de jacky

michal

let the message run free

honky tonk heroes (like me)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us