Windir
␠tti Mrkna

Ã… bli staoande slik med husbonden vekke
Ingen son, ingen mann, ikkje nokon gard
Ken kan no hemna Arntor den rake
Vil åtti nokongang fao æra attendes

Sviken ao mange sviken ao eigne
Keleis gjekk da til møste alt i ei vending
Visse pao seier huga til krig
Ufatteleg å tapa ba alder om grid

Grådige tunger godset misunner
Høgsetet lokkar meir enn sæle
Trui at rangen til banemannen fann
Skapte splid innåt setet millom svake træler

Ærenamnet rissast naor sogao skal rissast

Ken kunde vita ke ufatteleg mykje
Banehogget til Arntor hadde å sei
Stort da e å vera konge med rike
Men betre å vera mann utan å ha svike

Visse på seier huga til krig
Men i tapet ulma splid
Æra sett tå spel for ætti
Mao likhauga mørkna føre soliMirror lyrics:


Mao likhauga mørkna føre soli
Æra sett tå spel for ætti
Men i tapet ulma splid
Visse på seier huga til krig

Men betre å vera mann utan å ha svike
Stort da e å vera konge med rike
Banehogget til Arntor hadde å sei
Ken kunde vita ke ufatteleg mykje

Ærenamnet rissast naor sogao skal rissast

Skapte splid innåt setet millom svake træler
Trui at rangen til banemannen fann
Høgsetet lokkar meir enn sæle
Grådige tunger godset misunner

Ufatteleg å tapa ba alder om grid
Visse pao seier huga til krig
Keleis gjekk da til møste alt i ei vending
Sviken ao mange sviken ao eigne

Vil åtti nokongang fao æra attendes
Ken kan no hemna Arntor den rake
Ingen son, ingen mann, ikkje nokon gard
Ã… bli staoande slik med husbonden vekke


Relevant Tags:
␠tti MMrkna ␠tti rkna ␠tti Mrkna ッ␠tti jrkna ␠tti jMrkna ⃐tti Mjrkna
␠tti krkna バtti kMrkna バtti Mkrkna ␐tti nrkna tti nMrkna ⠐tti Mnrkna
␠tti Mrkna tti Mrkna tti Mrkna ␠ttti Mッrkna ␠ti Mrkna ␠tti M⃸rkna
␠fti Mrkna ␠ftti Mヸrkna ␠tfti Mヸrkna ␠5ti M⸸rkna ␠5tti Mrkna ␠t5ti Mrkna
␠hti Mrrkna ␠htti Mkna ␠thti Mkrna ␠yti Mdkna ␠ytti Mdrkna ␠tyti Mrdkna
␠6ti M4kna ␠6tti M4rkna ␠t6ti Mr4kna ␠gti Mgkna ␠gtti Mgrkna ␠tgti Mrgkna
␠rti Mtkna ␠rtti Mtrkna ␠trti Mrtkna M5kna M5rkna ␠tit Mr5kna
␠tfi Mfkna Mfrkna ␠ttfi Mrfkna ␠t5i Mekna Merkna ␠tt5i Mrekna
␠thi MrkknaHOME
Popular Songs:
mexico winter

leaning on the everlasting arms

turn the page

the planet doesn't mind

croatia e.n.i. probudi me

under everything

don't go

je t'attends

mexican blackbird

alright

valentine

te mentira

timeless (duet with kelly clarkson)

sound of fire

lighthouse (feat. elles de graaf)

colourblind

amor de madre pt ii

leavin' on a jet plane

now we're history

i'd like to know what you were thinking

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us