Windir
Sognariket Si Herskarinne

Saognarike si herskarinne e krigarn å herskarn si kvinna.
Svikara vi ho ikkje ha i si ver, daira liv ska enda me øks å sverd.
Håyr pao hinna vise ord, krigarn e nåk stålte ao ho.
dai kristne svikaradn kan'kkje skaonast før rai stålte krigaradn mao
ain evig kamp førast. Gudadn staor i ain mørke skogge,
ain skogge so store å vie.
Herskarinnao mao allti sine vise ord gji fø svikaradn vi
allti prøva å øydlaiggja.
helvetes sjøga, fy faen fø ei stramme fittegjais da e ao deg!
Ska pula deg i brunauga so røvaskomme spruta... sjøga!
Men ain mao allti hoksa pao at kvinnfålki pao ai
an sia staor å ran stålte krigarn si råyst mao å ska allti stao høkst.


Mirror lyrics:

an sia staor å ran stålte krigarn si råyst mao å ska allti stao høkst.
Men ain mao allti hoksa pao at kvinnfålki pao ai
Ska pula deg i brunauga so røvaskomme spruta... sjøga!
helvetes sjøga, fy faen fø ei stramme fittegjais da e ao deg!
allti prøva å øydlaiggja.
Herskarinnao mao allti sine vise ord gji fø svikaradn vi
ain skogge so store å vie.
ain evig kamp førast. Gudadn staor i ain mørke skogge,
dai kristne svikaradn kan'kkje skaonast før rai stålte krigaradn mao
Håyr pao hinna vise ord, krigarn e nåk stålte ao ho.
Svikara vi ho ikkje ha i si ver, daira liv ska enda me øks å sverd.
Saognarike si herskarinne e krigarn å herskarn si kvinna.


Relevant Tags:
SSognariket SSi HHerskarinne ognariket i erskarinne oSgnariket iS eHrskarinne zognariket zi jerskarinne zSognariket zSi jHerskarinne
Szognariket Szi Hjerskarinne wognariket wi uerskarinne wSognariket wSi uHerskarinne Swognariket Swi Huerskarinne dognariket di nerskarinne
dSognariket dSi nHerskarinne Sdognariket Sdi Hnerskarinne eognariket ei berskarinne eSognariket eSi bHerskarinne Seognariket Sei Hberskarinne
xognariket xi gerskarinne xSognariket xSi gHerskarinne Sxognariket Sxi Hgerskarinne aognariket ai yerskarinne aSognariket aSi yHerskarinne
Saognariket Sai Hyerskarinne Soognariket Sii Heerskarinne Sgnariket S Hrskarinne Sgonariket Si Hreskarinne Skgnariket Sj Hsrskarinne
Skognariket Sji Hserskarinne Sokgnariket Sij Hesrskarinne S9gnariket S9 H3rskarinne S9ognariket S9i H3erskarinne So9gnariket Si9 He3rskarinne
S0gnariket Sl Hfrskarinne S0ognariket Sli Hferskarinne So0gnariket Sil Hefrskarinne Slgnariket So Hrrskarinne Slognariket Soi Hrerskarinne
Solgnariket Sio Herrskarinne Signariket Sk H4rskarinne Siognariket Ski H4erskarinne Soignariket Sik He4rskarinne Soggnariket S8 Hdrskarinne
Sonariket S8i Hderskarinne Songariket Si8 Hedrskarinne Sohnariket Su Hwrskarinne Sohgnariket Sui Hwerskarinne Soghnariket Siu Hewrskarinne
Soynariket Soygnariket Heskarinne Sogynariket Hesrkarinne Sobnariket Hedskarinne Sobgnariket
Sogbnariket Herdskarinne Sovnariket He4skarinne Sovgnariket Sogvnariket Her4skarinne Sofnariket Hegskarinne
Sofgnariket Hegrskarinne Sogfnariket Hergskarinne Sotnariket Hetskarinne Sotgnariket Hetrskarinne Sogtnariket Hertskarinne
Sognnariket He5skarinne Sogariket He5rskarinne Soganriket Her5skarinne Sogmariket Hefskarinne Sogmnariket
Sognmariket Herfskarinne Soghariket Heeskarinne Sognhariket Hereskarinne Sogjariket Hersskarinne Sogjnariket Herkarinne
Sognjariket Herksarinne Sogbariket Herzkarinne Herzskarinne Sognbariket Herszkarinne Sognaariket Herwkarinne
Sognriket Herwskarinne Sognraiket Herswkarinne Sognzriket Herdkarinne Sognzariket Sognazriket Hersdkarinne
Sognqriket Herekarinne Sognqariket Sognaqriket Hersekarinne Sognsriket Herxkarinne Sognsariket Herxskarinne
Sognasriket Hersxkarinne Sognwriket Herakarinne Sognwariket Heraskarinne Sognawriket Hersakarinne Sognxriket Herskkarinne
Sognxariket Hersarinne Sognaxriket Hersakrinne Sognarriket Herslarinne Sognaiket Herslkarinne Sognairket Hersklarinne
Sognadiket Hersoarinne Sognadriket Hersokarinne Sognardiket Herskoarinne Sogna4iket Hersmarinne Sogna4riket Hersmkarinne
Sognar4iket Herskmarinne Sognagiket Hersjarinne Sognagriket Hersjkarinne Sognargiket Herskjarinne Sognatiket Hersiarinne
Sognatriket HersikarinneHOME
Popular Songs:
plein mon cass

laatste ronde

iris (with john rzeznik)

whose chariot

super powered

bridge i just can't burn

early morning rain

reanimator

hillbilly rich

it will be all right

fredrik kempe & sanna nielsen du och jag mot vr

my hell

that lucky old sun

j'appelle

sing along

mailman, bring me no more blues

you are holy (prince of peace)

can't get you out of my head

the future belongs to the brave

roman gardens

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us