Wilmer X
Dd Mans Hand

Du spelar dina kort så man tror att du är själve fan
Driver med folk och fuskar som självaste fan
Men det finns ingen väg tillbaks
när du sitter där med död mans hand

På din väg genom livet gör du skit av den västa man
Går över lik trampar på kvinna och man
Men det finns ingen väg tillbaks
när du sitter där med död mans hand

Med en kung under bordet och minst fem ess i varje hand
Kan inte förlora vinner allt du kan
Men det finns ingen väg tillbaks
när du sitter där med död mans hand

Du får en kula mitt i huvudet som Vilde Bill, viddernas man
En kula under hatten som på västerns vildaste man
Men det finns ingen väg tillbaks
när du sitter där med död mans hand

Nej, det finns ingen väg tillbaks
när du sitter där med död mans hand


Mirror lyrics:

när du sitter där med död mans hand
Nej, det finns ingen väg tillbaks

när du sitter där med död mans hand
Men det finns ingen väg tillbaks
En kula under hatten som på västerns vildaste man
Du får en kula mitt i huvudet som Vilde Bill, viddernas man

när du sitter där med död mans hand
Men det finns ingen väg tillbaks
Kan inte förlora vinner allt du kan
Med en kung under bordet och minst fem ess i varje hand

när du sitter där med död mans hand
Men det finns ingen väg tillbaks
Går över lik trampar på kvinna och man
På din väg genom livet gör du skit av den västa man

när du sitter där med död mans hand
Men det finns ingen väg tillbaks
Driver med folk och fuskar som självaste fan
Du spelar dina kort så man tror att du är själve fan


Relevant Tags:
DDd MMans HHand d ans and Dd aMns aHnd xd jans jand xDd jMans jHand Dxd Mjans Hjand ed kans uand
eDd kMans uHand Ded Mkans Huand fd nans nand fDd nMans nHand Dfd Mnans Hnand rd Maans band rDd Mns bHand
Drd Mnas Hband cd Mzns gand cDd Mzans gHand Dcd Mazns Hgand sd Mqns yand sDd Mqans yHand Dsd Maqns Hyand
Dd Msns Haand Dd Msans Hnd Dd Masns Hnad Dッd Mwns Hznd Dd Mwans Hzand D⃶d Mawns Haznd Dd Mxns Hqnd
Dヶd Mxans Hqand Dヶd Maxns Haqnd Dⶶd Manns Hsnd Dd Mas Hsand Dd Masn Hasnd Ddd Mams Hwnd D Mamns Hwand
Dd Manms Hawnd Dx Mahs Hxnd Dxd Mahns HxandHOME
Popular Songs:
la duda

lucky one

think about your troubles

gente que viene y va

crack me up

happy to the core

live it down

camaro

baby you're back

eeuwig en altijd

elektrisk

she's the one

blues stay away from me

at this great distance

la butte rouge

the promise

standing on the verge of getting on

all i want is a life

on est plant

flowers in the concrete

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us