Xl5
Kaikki Tiet

Turhaan yrität jälkiäs peittää,
Sen kohta kaikki tietää, kaikki tietää.
Ei tarvii sun anteeksi pyytää,
En välitä enää, välitä enää.

Kuulin tänään sun viimeisen valheen,
Sen kohta kaikki tietää.
Luulit, etten kaskaan sais tietää.
Sen kohta kaikki tietää.

Nyt on mun vuoro päättää
Ja sulle näyttää, sulle näyttää.
Luulit sä, etten vois jättää
Ja sulle ovea näyttää, ovea näyttää?Mirror lyrics:


Ja sulle ovea näyttää, ovea näyttää?
Luulit sä, etten vois jättää
Ja sulle näyttää, sulle näyttää.
Nyt on mun vuoro päättää

Sen kohta kaikki tietää.
Luulit, etten kaskaan sais tietää.
Sen kohta kaikki tietää.
Kuulin tänään sun viimeisen valheen,

En välitä enää, välitä enää.
Ei tarvii sun anteeksi pyytää,
Sen kohta kaikki tietää, kaikki tietää.
Turhaan yrität jälkiäs peittää,


Relevant Tags:
KKaikki TTiet aikki iet aKikki iTet laikki fiet lKaikki fTiet Klaikki Tfiet
oaikki 5iet oKaikki 5Tiet Koaikki T5iet maikki hiet mKaikki hTiet Kmaikki Thiet
jaikki yiet jKaikki yTiet Kjaikki Tyiet iaikki 6iet iKaikki 6Tiet Kiaikki T6iet
Kaaikki giet Kikki gTiet Kiakki Tgiet Kzikki riet Kzaikki rTiet Kazikki Triet
Kqikki Tiiet Kqaikki Tet Kaqikki Teit Ksikki Tjet Ksaikki Tjiet Kasikki Tijet
Kwikki T9et Kwaikki T9iet Kawikki Ti9et Kxikki Tlet Kxaikki Tliet Kaxikki Tilet
Kaiikki Toet Kakki Toiet Kakiki Tioet Kajkki Tket Kajikki Tkiet Kaijkki Tiket
Ka9kki T8et Ka9ikki T8iet Kai9kki Ti8et Kalkki Tuet Kalikki Tuiet Kailkki Tiuet
Kaokki Tieet Kaoikki Tit Kaiokki Tite Kakkki Tist Kakikki Tiset Kaikkki Tiest
Ka8kki Ti3t Ka8ikki Ti3et Kai8kki Tie3t Kaukki Tift Kauikki TifetHOME
Popular Songs:
little jeannie

future's calling

never going nowhere

eyneik kaddabin

orange marmalade

noir dsir

frozen

calloused fingers won't make you strong edith wong

hope in the shambles

vlivuosi

amigos

(i love a) warm summer night

i have a need

she got over me

forget about love

witness

the message

24 hours

what's a broken heart

choking tara

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us