Johndoe
Kjtere

Jeg holder fast med en løs hånd

Jeg har gjort det til en stil

Går som en predikant

Ringer på og sprer min tvil

Her går det svart vann i elva

Skjærer sentrum i to

Slik som vi to har delt oss

Jeg har mista all tro

Våte kjøtere gjør

Og katter jamrer

Kråka skjærer mot meg

Men ingen lyd fra deg

Jeg går til hundene

Jeg dør av svartsyke

Og jeg skal ta deg med

Langt, langt ned

Jeg har tenkt så mye på deg

At jeg har glemt mitt eget navn

En kald vind pumper regn

Over båtene i Trondheim havn

Jeg har møtt mange mennesker

Folk som sa de forstod

Jeg har vært mange steder

Jeg har mista all tro

Våte kjøtere gjør

Og katter jamrer

Kråka skjærer mot meg

Men ingen lyd fra deg

Jeg går til hundene

Jeg dør av svartsyke

Og jeg skal ta deg med

Langt, langt ned

Jeg ser unger som sykler og kan balansere

Mens jeg sjangler rundt i et helvetes kaos

Naboen spiller noe happy go lucky

Men her går det trått, jeg er lei av å streve

Det er langt, langt ned

Dagene blir håpløse

Når jeg tenker på

At det ikke finnes noen grunner for deg

Til å komme tilbake til meg

Og katter jamrer

Kråka skjærer mot meg

Men ingen lyd fra deg

Jeg går til hundene

Og jeg skal ta deg med

Langt, langt ned


Mirror lyrics:

Langt, langt ned

Og jeg skal ta deg med

Jeg går til hundene

Men ingen lyd fra deg

Kråka skjærer mot meg

Og katter jamrer

Til å komme tilbake til meg

At det ikke finnes noen grunner for deg

Når jeg tenker på

Dagene blir håpløse

Det er langt, langt ned

Men her går det trått, jeg er lei av å streve

Naboen spiller noe happy go lucky

Mens jeg sjangler rundt i et helvetes kaos

Jeg ser unger som sykler og kan balansere

Langt, langt ned

Og jeg skal ta deg med

Jeg dør av svartsyke

Jeg går til hundene

Men ingen lyd fra deg

Kråka skjærer mot meg

Og katter jamrer

Våte kjøtere gjør

Jeg har mista all tro

Jeg har vært mange steder

Folk som sa de forstod

Jeg har møtt mange mennesker

Over båtene i Trondheim havn

En kald vind pumper regn

At jeg har glemt mitt eget navn

Jeg har tenkt så mye på deg

Langt, langt ned

Og jeg skal ta deg med

Jeg dør av svartsyke

Jeg går til hundene

Men ingen lyd fra deg

Kråka skjærer mot meg

Og katter jamrer

Våte kjøtere gjør

Jeg har mista all tro

Slik som vi to har delt oss

Skjærer sentrum i to

Her går det svart vann i elva

Ringer på og sprer min tvil

Går som en predikant

Jeg har gjort det til en stil

Jeg holder fast med en løs hånd


Relevant Tags:
KKjtere jtere jKtere ljtere lKjtere Kljtere ojtere oKjtere Kojtere mjtere mKjtere
Kmjtere jjtere jKjtere Kjjtere ijtere iKjtere Kijtere Ktere Kjtere Kktere Kkjtere
Kjktere Kitere Kjitere Kmtere Kjmtere Kntere Knjtere Kjntere Khtere Khjtere Kjhtere
Kutere Kujtere Kjutere Kjtere Kjtere Kjtere Kj㸸tere Kjtere Kjtere Kjttere Kjere
Kjetre Kjfere Kjftere Kjtfere Kj5ere Kj5tere Kjt5ere Kjhere Kjhtere Kjthere Kjyere
Kjytere Kjtyere Kj6ere Kj6tere Kjt6ereHOME
Popular Songs:
lowdown

god rest ye merry gentlemen

whole lotta loving

(put some) rhythm in your blues

the way i feel about you

the hula hula song (swedish)

downbound train

un paso mas

le cigare moteur

never said goodbye

the mother song

why why why

self fulfilling catastrophe

mrs. vandebilt

un solo corazn

busting up a starbucks

to love you all over again

layla

crucified with christ

too bad

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us