Jokeren
Jokeren Hva' Saa Fck

Vi mødes på en bar ud' på Nørrebro
Og får en enkelt øl, eller måske to
Når klokken så er tre
Står vi på Nedre C

Klar til a' fyre den a,
for nu vi på
Lååh Lååh
Ja, vi er klar til a' fyre den a,
for nu vi på
Lååh Lååh
Vi synger,
"hva såå FCK, er det så i år vi napper guldet"
"hva såå FCK, er det så i år vi tar' det hjem"

Der er ik' så meget mere a' sig til det
Hvis du er til noget, er du til FC
For ellers er du til grin
Med ret til a' bli' kaldt - "SVIN"

Skaf dig en trøje som min,
og ta' den på.
Lååh Lååh
Skaf dig en trøje som min,
og ta' den på.
Lååh Lååh
Og syng så,
"hva' såå FCK, er det så i år napper guldet"
"hva' såå FCK, er det så i år vi tar' det hjem"

Hva' sir' i til den, sir' jeg til jer
Lååh Lååh
Ooorh hvad
Hva' sa' i til mig, sa' jeg til jer
Lååh Lååh
Så syng dog,
"hva såå FCK, er det så i år vi napper guldet"
"hva såå FCK, er det så i år vi tar' det hjem"
"hva såå FCK, er det så i år vi napper guldet"
"hva såå FCK, er det så i år vi tar' det"
"hva såå FCK, er det så i år vi napper guldet"
"hva såå FCK, er det så i år vi tar' det"
"hva såå FCK, er det så i år vi napper guldet"
"hva såå FCK, er det så i år vi tar' det hjem"


Mirror lyrics:

"hva såå FCK, er det så i år vi tar' det hjem"
"hva såå FCK, er det så i år vi napper guldet"
"hva såå FCK, er det så i år vi tar' det"
"hva såå FCK, er det så i år vi napper guldet"
"hva såå FCK, er det så i år vi tar' det"
"hva såå FCK, er det så i år vi napper guldet"
"hva såå FCK, er det så i år vi tar' det hjem"
"hva såå FCK, er det så i år vi napper guldet"
Så syng dog,
Lååh Lååh
Hva' sa' i til mig, sa' jeg til jer
Ooorh hvad
Lååh Lååh
Hva' sir' i til den, sir' jeg til jer

"hva' såå FCK, er det så i år vi tar' det hjem"
"hva' såå FCK, er det så i år napper guldet"
Og syng så,
Lååh Lååh
og ta' den på.
Skaf dig en trøje som min,
Lååh Lååh
og ta' den på.
Skaf dig en trøje som min,

Med ret til a' bli' kaldt - "SVIN"
For ellers er du til grin
Hvis du er til noget, er du til FC
Der er ik' så meget mere a' sig til det

"hva såå FCK, er det så i år vi tar' det hjem"
"hva såå FCK, er det så i år vi napper guldet"
Vi synger,
Lååh Lååh
for nu vi på
Ja, vi er klar til a' fyre den a,
Lååh Lååh
for nu vi på
Klar til a' fyre den a,

Står vi på Nedre C
Når klokken så er tre
Og får en enkelt øl, eller måske to
Vi mødes på en bar ud' på Nørrebro


Relevant Tags:
JJokeren HHva' SSaa FFck okeren va' aa ck oJkeren vHa' aSa cFk kokeren jva' zaa cck kJokeren jHva' zSaa cFck Jkokeren Hjva' Szaa Fcck
iokeren uva' waa rck iJokeren uHva' wSaa rFck Jiokeren Huva' Swaa Frck mokeren nva' daa gck mJokeren nHva' dSaa gFck Jmokeren Hnva' Sdaa Fgck
nokeren bva' eaa tck nJokeren bHva' eSaa tFck Jnokeren Hbva' Seaa Ftck hokeren gva' xaa vck hJokeren gHva' xSaa vFck Jhokeren Hgva' Sxaa Fvck
uokeren yva' aaa dck uJokeren yHva' aSaa dFck Juokeren Hyva' Saaa Fdck Jookeren Hvva' Jkeren Ha' Sa Fk Jkoeren Hav' Saa Fkc
Jkkeren Hba' Sza Ffk Ffck Jokkeren Hvba' Saza Fcfk J9keren Hca' Sqa Fxk J9okeren Hcva' Sqaa Fxck Jo9keren Hvca' Saqa Fcxk
J0keren Hga' Ssa Fvk J0okeren Ssaa Jo0keren Hvga' Sasa Fcvk Jlkeren Hfa' Swa Fdk Jlokeren Hfva' Jolkeren Hvfa' Sawa Fcdk
Jikeren Hvaa' Sxa Fckk Hv' Fc Joikeren Hv'a Saxa Fck Hvz' Fcl Joeren Hvza' Fclk Joekren Hvaz' Fckl
Joleren Hvq' Saz Fco Hvqa' Fcok Jokleren Hvaq' Saaz Fcko Jooeren Hvs' Saq Fcm Hvsa' Fcmk Jokoeren Hvas' Saaq Fckm
Jomeren Hvw' Sas Fcj Jomkeren Hvwa' Fcjk Jokmeren Hvaw' Saas Fckj Jojeren Hvx' Saw Fci Jojkeren Hvxa' Fcik Jokjeren Hvax' Saaw Fcki
Joieren Hva'' Sax Hva Jokieren Hva' Saax Jokeeren Jokren Jokreen
Joksren Jokseren Jokesren Jok3renHOME
Popular Songs:
suis moi

mystery train

deitar a perder

november

hold me, thrill me, kiss me, kill me

gates of eden

picture

oración

the train

when you leave

what can i do

like the seasons

who i am

bruja

you make me, me

spoon (with dave matthews band)

si fi o fo no fo

beginning

all along

where in the hell is mike sinkovich

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us