Jokke & Valentinerne
Prisen For Poppen

Jeg sitter her og hyler drinker
Og lurer på hvor jeg dreit meg ut i går
Hva jeg gjør her på et hageparty
er en annen ting jeg prøver å forstå
Mens jeg tenker over tapte tider
den gang alt var mye enklere enn nå
så hvorfor står jeg her og skåler
med folk jeg heller vil fornærme og slå

Jeg syns dem stirrer og prater om meg
Det er vel best å bøtte på med tequila
Masse kjendiser, masse doldiser
masse tjukkaser, plenty av oldiser
Hva vi enn feirer så er det et must å være her

Det er prisen for pop'en (sirkuler, sirkuler)
Du er nå på toppen (sirkuler, sirkuler)
Vi later som om vi smiler, vi hater mens vi ler
Vi prater og vi hilser, vi baksnakker og ser
ser etter drinkefatet, og alt som ellers er gratis
Hvis du har skikkelig utur nå så er det du som betaler
betaler prisen for pop'en (sirkuler, sirkuler)
hvis du vil nå toppen (distraher, distraher)
Med kjeften eller med kroppen (manipuler, manipuler)
Det er prisen for pop'en (sirkuler, sirkuler)

Jeg burde sikkert prise meg lykkelig
for i det hele tatt å være invitert
men mine gamle negative nykker
får meg bare full og irritert
jeg prøver å klabbe til en fyr som
har gått på nervene mine litt for lenge
han dukker kjapt og elegant og
skryter videre om alle sine penger

og alle glor på meg, rister på huet
jeg trur jeg tar meg en refill tequila
masse ex-stjerner, selvopptatte jævler
masse smiskere som sitter og hvisker om
hvem som blir huska, og hvem som blir diska neste år

Det er prisen for pop'en (sirkuler, sirkuler)
hvis du vil nå toppen (distraher, distraher)
Med kjeften eller med kroppen (manipuler, manipuler)
Hvis du nettopp har floppa (sirkuler ennå mer)
Kanskje du ikke blir droppa hvis du danser og ler
Man kan jo aldri vite hva som egentlig skjer
Det er prisen for pop'en (sirkuler, sirkuler)
Det er prisen for pop'en (sirkuler, sirkuler)


Mirror lyrics:

Det er prisen for pop'en (sirkuler, sirkuler)
Det er prisen for pop'en (sirkuler, sirkuler)
Man kan jo aldri vite hva som egentlig skjer
Kanskje du ikke blir droppa hvis du danser og ler
Hvis du nettopp har floppa (sirkuler ennå mer)
Med kjeften eller med kroppen (manipuler, manipuler)
hvis du vil nå toppen (distraher, distraher)
Det er prisen for pop'en (sirkuler, sirkuler)

hvem som blir huska, og hvem som blir diska neste år
masse smiskere som sitter og hvisker om
masse ex-stjerner, selvopptatte jævler
jeg trur jeg tar meg en refill tequila
og alle glor på meg, rister på huet

skryter videre om alle sine penger
han dukker kjapt og elegant og
har gått på nervene mine litt for lenge
jeg prøver å klabbe til en fyr som
får meg bare full og irritert
men mine gamle negative nykker
for i det hele tatt å være invitert
Jeg burde sikkert prise meg lykkelig

Det er prisen for pop'en (sirkuler, sirkuler)
Med kjeften eller med kroppen (manipuler, manipuler)
hvis du vil nå toppen (distraher, distraher)
betaler prisen for pop'en (sirkuler, sirkuler)
Hvis du har skikkelig utur nå så er det du som betaler
ser etter drinkefatet, og alt som ellers er gratis
Vi prater og vi hilser, vi baksnakker og ser
Vi later som om vi smiler, vi hater mens vi ler
Du er nå på toppen (sirkuler, sirkuler)
Det er prisen for pop'en (sirkuler, sirkuler)

Hva vi enn feirer så er det et must å være her
masse tjukkaser, plenty av oldiser
Masse kjendiser, masse doldiser
Det er vel best å bøtte på med tequila
Jeg syns dem stirrer og prater om meg

med folk jeg heller vil fornærme og slå
så hvorfor står jeg her og skåler
den gang alt var mye enklere enn nå
Mens jeg tenker over tapte tider
er en annen ting jeg prøver å forstå
Hva jeg gjør her på et hageparty
Og lurer på hvor jeg dreit meg ut i går
Jeg sitter her og hyler drinker


Relevant Tags:
PPrisen FFor PPoppen risen or oppen rPisen oFr oPppen 0risen cor 0oppen 0Prisen cFor 0Poppen P0risen Fcor P0oppen
lrisen ror loppen lPrisen rFor lPoppen Plrisen Fror Ploppen orisen gor ooppen oPrisen gFor oPoppen Porisen Fgor Pooppen
Prrisen tor Pisen tFor Pppen Pirsen Ftor Ppopen Pdisen vor Pkppen Pdrisen vFor Pkoppen Prdisen Fvor Pokppen
P4isen dor P9ppen P4risen dFor P9oppen Pr4isen Fdor Po9ppen Pgisen Foor P0ppen Pgrisen Fr Prgisen Fro Po0ppen
Ptisen Fkr Plppen Ptrisen Fkor Prtisen Fokr Polppen P5isen F9r Pippen P5risen F9or Pioppen Pr5isen Fo9r Poippen
Pfisen F0r Popppen Pfrisen F0or Popen Prfisen Fo0r Poppen Peisen Flr Po0pen Perisen Flor Preisen Folr Pop0pen
Priisen Fir Polpen Prsen Fior Prsien Foir Poplpen Prjsen Forr Poopen Prjisen Fo Prijsen For Popopen
Pr9sen Fod Pr9isen Fodr Pri9sen Ford Popepn Prlsen Fo4 Pop0en Prlisen Fo4r Prilsen For4 Popp0en
Prosen Fog Poplen Proisen Fogr Priosen Forg Popplen Prksen Fot Popoen Prkisen Fotr Priksen Fort Poppoen
Pr8sen Fo5 Poppeen Pr8isen Fo5r Poppn Pri8sen For5 Poppne Prusen Fof PoppsnHOME
Popular Songs:
earthworm

future land

the temple of the crescent moon

arrival (with king diamond)

let the music take you

rigoberto campos

all i need to know

all i need

noiserock i japan

cancion de un preso

my day

california

dans le coeur de lonore

the time has come

blue sand

promesses

lookin' at you (lookin' at me)

enamorada (spanglish)

solo deje yo mi padre

beleza rara

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us