Jokke & Valentinerne
Sola Skinner

Sola skinner og jeg er så glad
Det er fordi jeg treffer deg i dag
Sola skinner og jeg er så glad

Jeg har med pils og jeg har med prince
Og alle prevensjoner som finnes
Jeg har med pils og jeg har med prince i dag

Jeg husker da vi møttes for første gang
Det var sol og sommer og fuglene sang
Og jeg var full av dritt, og du var drita full
og det var kjærlighet ved første...

na na na na na na na na na
na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na.....

To i lag og en sommerdag
Vi sleiker sol og vi tar oss et bad
Og to i lag og en sommerdag, det er fint

Og etterpå går vi hjem til deg
Du kler av meg og jeg kler av deg
Og etterpå går vi hjem til deg

La alltid en jente sjekke deg
Det er mye enklere spør du meg
Og jeg var full av dritt, og du var drita full
og det var kjærlighet ved første....

na na na na na na na na na
na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na..... osv


Mirror lyrics:

na na na na na na na na na na na..... osv
na na na na na na na na na
na na na na na na na na na

og det var kjærlighet ved første....
Og jeg var full av dritt, og du var drita full
Det er mye enklere spør du meg
La alltid en jente sjekke deg

Og etterpå går vi hjem til deg
Du kler av meg og jeg kler av deg
Og etterpå går vi hjem til deg

Og to i lag og en sommerdag, det er fint
Vi sleiker sol og vi tar oss et bad
To i lag og en sommerdag

na na na na na na na na na na na.....
na na na na na na na na na
na na na na na na na na na

og det var kjærlighet ved første...
Og jeg var full av dritt, og du var drita full
Det var sol og sommer og fuglene sang
Jeg husker da vi møttes for første gang

Jeg har med pils og jeg har med prince i dag
Og alle prevensjoner som finnes
Jeg har med pils og jeg har med prince

Sola skinner og jeg er så glad
Det er fordi jeg treffer deg i dag
Sola skinner og jeg er så glad


Relevant Tags:
SSola SSkinner ola kinner oSla kSinner zola zkinner zSola zSkinner Szola Szkinner wola wkinner wSola wSkinner Swola Swkinner
dola dkinner dSola dSkinner Sdola Sdkinner eola ekinner eSola eSkinner Seola Sekinner xola xkinner xSola xSkinner Sxola Sxkinner
aola akinner aSola aSkinner Saola Sakinner Soola Skkinner Sla Sinner Sloa Siknner Skla Slinner Skola Slkinner Sokla Sklinner
S9la Soinner S9ola Sokinner So9la Skoinner S0la Sminner S0ola Smkinner So0la Skminner Slla Sjinner Slola Sjkinner Solla Skjinner
Sila Siinner Siola Sikinner Soila Skiinner Soa Sknner Soal Skniner Soka Skjnner Solka Skijnner Sooa Sk9nner Sk9inner
Soloa Ski9nner Sopa Sklnner Sopla Solpa Skilnner Solaa Skonner Sol Sola Skionner Solz Skknner Solza
Solaz Skiknner Solq Sk8nner Solqa Sk8inner Solaq Ski8nner Sols Skunner Solsa SkuinnerHOME
Popular Songs:
l lindbom, j bark, s dahl och m stolt flj dina

lights & music

dokkoise house (with face covered)

the never saga

jamaican bobsled chant

house of gold

the writhing

p4

bare jeg

if i go

life starts now

two bullets and a gun

esquivando el miedo

outdoor sounds

time thief

something i never had

even at our worst we're still better than most (th...

piel

sensuous whisper

on this night of a thousand stars

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us