Joddla Med Siv
Ră¶rmă´karns Ola

Nu ska vi sjunga om rörmåkarns Ola. Hadelittan & Hadeladela
Han hade vatt ĂĄ sketet man kunde inte spola. Hadel...
Ute blĂĄste vinden till storm. Olas skit den va lĂĄng som en orm.
Nu ska vi höra vad Ola han kan, med tre fyra skitar fylla en spann.

Hadelittan hade lade da... och sĂĄ vidare.

Efter en timme sĂĄ kom Olas mor. Hadel...
Herregud Ola va skiten va stor. Hadel...
Ola du måste se vad du gör,
för far din har bara lagt tvåtums rör.
Ola han satt där fet som en gås,
skiten hade fastnat i ett vattenlĂĄs.

En bärgare kom för å dra Ola loss. Hadel...
Men Ola's skit den satt som en kloss. Hadel...
Bärgaren drog så däcken dom skrek,
men Ola han satt där å flina å sket.
Å efter en timme blev motorn för varm,
för skiten va snodd runt en tolvfingertarm.

Då ringde hans mossa till byns veterinär. Hadel...
Han botade snuva å kånkelbär. Hadel...
Han börja ta tempen för Ola va blek,
trots att han satt där å kryste å sket.
Han sa att det här va ett ovanligt fall,
för skiten va hård som en mjölkapall.

Till sist så blev Ola förbannad å sa. Hadel...
Nu har ja suttit å sketit , en hel djävla dag. Hadel...
Hade ja tänkt på att fassan va snål,
skulle ja sketet en skit som va tunn som en ĂĄl.
För här får man sitta å glo tills man dör,
med en tretumsskit i ett tvåtumsrör.


Mirror lyrics:

med en tretumsskit i ett tvåtumsrör.
För här får man sitta å glo tills man dör,
skulle ja sketet en skit som va tunn som en ĂĄl.
Hade ja tänkt på att fassan va snål,
Nu har ja suttit å sketit , en hel djävla dag. Hadel...
Till sist så blev Ola förbannad å sa. Hadel...

för skiten va hård som en mjölkapall.
Han sa att det här va ett ovanligt fall,
trots att han satt där å kryste å sket.
Han börja ta tempen för Ola va blek,
Han botade snuva å kånkelbär. Hadel...
Då ringde hans mossa till byns veterinär. Hadel...

för skiten va snodd runt en tolvfingertarm.
Å efter en timme blev motorn för varm,
men Ola han satt där å flina å sket.
Bärgaren drog så däcken dom skrek,
Men Ola's skit den satt som en kloss. Hadel...
En bärgare kom för å dra Ola loss. Hadel...

skiten hade fastnat i ett vattenlĂĄs.
Ola han satt där fet som en gås,
för far din har bara lagt tvåtums rör.
Ola du måste se vad du gör,
Herregud Ola va skiten va stor. Hadel...
Efter en timme sĂĄ kom Olas mor. Hadel...

Hadelittan hade lade da... och sĂĄ vidare.

Nu ska vi höra vad Ola han kan, med tre fyra skitar fylla en spann.
Ute blĂĄste vinden till storm. Olas skit den va lĂĄng som en orm.
Han hade vatt ĂĄ sketet man kunde inte spola. Hadel...
Nu ska vi sjunga om rörmåkarns Ola. Hadelittan & Hadeladela


Relevant Tags:
RRă¶rmă´karns OOla ă¶rmă´karns la ăR¶rmă´karns lOa dă¶rmă´karns kla dRă¶rmă´karns kOla Rdă¶rmă´karns Okla 4ă¶rmă´karns 9la
4Ră¶rmă´karns 9Ola R4ă¶rmă´karns O9la gă¶rmă´karns 0la gRă¶rmă´karns 0Ola Rgă¶rmă´karns O0la tă¶rmă´karns lla tRă¶rmă´karns lOla
Rtă¶rmă´karns Olla 5ă¶rmă´karns ila 5Ră¶rmă´karns iOla R5ă¶rmă´karns Oila fă¶rmă´karns fRă¶rmă´karns Oa Rfă¶rmă´karns Oal
eă¶rmă´karns Oka eRă¶rmă´karns Reă¶rmă´karns Olka Răă¶rmă´karns Ooa R¶rmă´karns Oola R¶ărmă´karns Oloa R㶶rmă´karns Opa
Rărmă´karns Opla Răr¶mă´karns Olpa Ră¶rrmă´karns Olaa Ră¶mă´karns Ol Ră¶mră´karns Ola Ră¶dmă´karns Olz Ră¶drmă´karns Olza
Ră¶rdmă´karns Olaz Ră¶4mă´karns Olq Ră¶4rmă´karns Olqa Ră¶r4mă´karns Olaq Ră¶gmă´karns Ols Ră¶grmă´karns Olsa Ră¶rgmă´karns Olas
Ră¶tmă´karns Olw Ră¶trmă´karns Olwa Ră¶rtmă´karns Olaw Ră¶5mă´karns Olx Ră¶5rmă´karns Olxa Ră¶r5mă´karns Olax Ră¶fmă´karns
Ră¶frmă´karns Ră¶rfmă´karns Ră¶emă´karns Ră¶ermă´karns Ră¶remă´karns Ră¶rmmă´karns Ră¶ră´karns
Ră¶răm´karns Ră¶rjă´karns Ră¶rjmă´karns Ră¶rmjă´karns Ră¶rkă´karns Ră¶rkmă´karns Ră¶rmkă´karns
Ră¶rnă´karns Ră¶rnmă´karns Ră¶rmnă´karns Ră¶rmăă´karns Ră¶rm´karns Ră¶rm´ăkarns Ră¶rmă´´karns
Ră¶rmăkarns Ră¶rmăk´arns Ră¶rmă´kkarns Ră¶rmă´arns Ră¶rmă´akrns Ră¶rmă´larns Ră¶rmă´lkarns
Ră¶rmă´klarns Ră¶rmă´oarns Ră¶rmă´okarns Ră¶rmă´koarns Ră¶rmă´marns Ră¶rmă´mkarns Ră¶rmă´kmarnsHOME
Popular Songs:
il tuo migliore amico (ton meilleur ami)

why me lord

kor e alle helter hen

your most valuable possession

good as it gets

signs

my rival

blind as a bat

good sign

follow that dream

casate conmigo

cowboy

blue money

make the world go away

finally

i wanna know hannah westin

delight

don't you throw that mojo on me

unexpected

everything i do, i do it for you

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us