Joakim Hillson
Ensam Som Jag

Först var det ingenting alls, sen kom bara allt
Och jag såg något, jag inte sett förut
Jag hade känt mig tom, då mitt hjärta öppna sig
Och hela kroppen fylldes utav dig
Och jag visste, det här vart nått speciellt
Och det ända, som bettyde nått för du...

Ingen annan, har fått mig känna som du
Ingen annan, har fått mig leva som nu
Ingen annan ser att månen ler
Ingen annan, ingen annan än du

Det finns så mycket männskor, runt i världen där vi bor
Som jag aldrig, kommer träffa på
Du var nog en av dom, som jag inte visste om
Och nu står du här, och jag släpper aldrig dig

Ingen annan, har fått mig känna som du
Ingen annan, har fått mig leva som nu
Ingen annan ser att månen ler
Ingen annan, ingen annan än du

Jag vet att det är svårt, att säga hur de blir
Men jag hoppas att vi håller i...

Ingen annan, har fått mig känna som du
Ingen annan, har fått mig leva som nu
Ingen annan ser att månen ler
Ingen annan...

Ingen annan, har fått mig känna som du
Ingen annan, har fått mig leva som nu
Ingen annan ser att månen ler
Ingen annan, ingen annan än du


Mirror lyrics:

Ingen annan, ingen annan än du
Ingen annan ser att månen ler
Ingen annan, har fått mig leva som nu
Ingen annan, har fått mig känna som du

Ingen annan...
Ingen annan ser att månen ler
Ingen annan, har fått mig leva som nu
Ingen annan, har fått mig känna som du

Men jag hoppas att vi håller i...
Jag vet att det är svårt, att säga hur de blir

Ingen annan, ingen annan än du
Ingen annan ser att månen ler
Ingen annan, har fått mig leva som nu
Ingen annan, har fått mig känna som du

Och nu står du här, och jag släpper aldrig dig
Du var nog en av dom, som jag inte visste om
Som jag aldrig, kommer träffa på
Det finns så mycket männskor, runt i världen där vi bor

Ingen annan, ingen annan än du
Ingen annan ser att månen ler
Ingen annan, har fått mig leva som nu
Ingen annan, har fått mig känna som du

Och det ända, som bettyde nått för du...
Och jag visste, det här vart nått speciellt
Och hela kroppen fylldes utav dig
Jag hade känt mig tom, då mitt hjärta öppna sig
Och jag såg något, jag inte sett förut
Först var det ingenting alls, sen kom bara allt


Relevant Tags:
EEnsam SSom JJag nsam om ag nEsam oSm aJg snsam zom kag sEnsam zSom kJag Esnsam Szom Jkag 3nsam wom iag 3Ensam wSom iJag E3nsam Swom Jiag
fnsam dom mag fEnsam dSom mJag Efnsam Sdom Jmag rnsam eom nag rEnsam eSom nJag Ernsam Seom Jnag 4nsam xom hag 4Ensam xSom hJag E4nsam Sxom Jhag
dnsam aom uag dEnsam aSom uJag Ednsam Saom Juag wnsam Soom Jaag wEnsam Sm Jg Ewnsam Smo Jga Ennsam Skm Jzg Esam Skom Jzag Esnam Sokm Jazg
Emsam S9m Jqg Emnsam S9om Jqag Enmsam So9m Jaqg Ehsam S0m Jsg Ehnsam S0om Jsag Enhsam So0m Jasg Ejsam Slm Jwg Ejnsam Slom Jwag Enjsam Solm Jawg
Ebsam Sim Jxg Ebnsam Siom Jxag Enbsam Soim Jaxg Enssam Somm Jagg Enam So Ja Enasm Som Jag Enzam Soj JahHOME
Popular Songs:
solo (feat. nina hagen)

fermented and flailing

you either do or you dont

shoebox

nobody's in love this year

pittsburgh

a song for your tears

she says i'm living too much in '82

agresivo ii

i can't live without you

until the end of time

cross that bridge

s.o.s.

temporary living

don't hate me

everyday woman

tout le jour toute la nuit

wedding dress

amputate

violencia

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us