Janove Ottesen
Melankoli (det Var Du Som Ville Ut Og G)

Du som syns vinden blåser hardt i kveld,
du som søkte lykken uten hell
Forstår du nå ditt stjernetegn?
Ei tid for å bli, ei tid for å venda heim

Kanskje du trur du aldri kan snu
Eller følge dine egne spor
tilbake til den du engang tok farvel med
for lenge si

Det finns
ei tid for å bli, ei tid for å venda heim

Sjøl om du skulle komma fram
vil du for alltid vær han
som lukte døra med et smell,
og søkte lykken uten hell
Han som fløy med vinden,
og blei blåst i hel

Det kan ikkje lenger gå
Men eg har røpt dine skritt
Tunge, vonde og bæra på,
det var du som ville ut og gå

Tenk om du aldri kommer fram (tenk om du aldri kommer)
Tenk om du aldri kommer fram (tenk om du aldri kommer fram)
Tenk om du aldri får et navn (tenk om du aldri får et navn)
En femmer for alle du møter på din vei
Det var du som ville ut og gå

Sjøl om du skulle komma fram ...

Og siden den dagen du forsvant,
øve kinnet tårer rant,
og brant seg fast i evig tid
MelankoliMirror lyrics:


Melankoli
og brant seg fast i evig tid
øve kinnet tårer rant,
Og siden den dagen du forsvant,

Sjøl om du skulle komma fram ...

Det var du som ville ut og gå
En femmer for alle du møter på din vei
Tenk om du aldri får et navn (tenk om du aldri får et navn)
Tenk om du aldri kommer fram (tenk om du aldri kommer fram)
Tenk om du aldri kommer fram (tenk om du aldri kommer)

det var du som ville ut og gå
Tunge, vonde og bæra på,
Men eg har røpt dine skritt
Det kan ikkje lenger gå

og blei blåst i hel
Han som fløy med vinden,
og søkte lykken uten hell
som lukte døra med et smell,
vil du for alltid vær han
Sjøl om du skulle komma fram

ei tid for å bli, ei tid for å venda heim
Det finns

for lenge si
tilbake til den du engang tok farvel med
Eller følge dine egne spor
Kanskje du trur du aldri kan snu

Ei tid for å bli, ei tid for å venda heim
Forstår du nå ditt stjernetegn?
du som søkte lykken uten hell
Du som syns vinden blåser hardt i kveld,


Relevant Tags:
MMelankoli ((det VVar DDu SSom VVille UUt OOg GG) elankoli det ar u om ille t g ) eMlankoli d(et aVr uD oSm iVlle tU gO G)
jelankoli (ddet bar xu zom bille ht kg h) jMelankoli (et bVar xDu zSom bVille hUt kOg hG) Mjelankoli (edt Vbar Dxu Szom Vbille Uht Okg Gh)
kelankoli (xet car eu wom cille 7t 9g y) kMelankoli (xdet cVar eDu wSom cVille 7Ut 9Og yG) Mkelankoli (dxet Vcar Deu Swom Vcille U7t O9g Gy)
nelankoli (eet gar fu dom gille kt 0g b) nMelankoli (edet gVar fDu dSom gVille kUt 0Og bG) Mnelankoli (deet Vgar Dfu Sdom Vgille Ukt O0g Gb)
Meelankoli (fet far ru eom fille it lg v) Mlankoli (fdet fVar rDu eSom fVille iUt lOg vG) Mleankoli (dfet Vfar Dru Seom Vfille Uit Olg Gv)
Mslankoli (ret Vaar cu xom Viille 8t ig f) Mselankoli (rdet Vr cDu xSom Vlle 8Ut iOg fG) Meslankoli (dret Vra Dcu Sxom Vlile U8t Oig Gf)
M3lankoli (cet Vzr su aom Vjlle jt Ogg t) M3elankoli (cdet Vzar sDu aSom Vjille jUt O tG) Me3lankoli (dcet Vazr Dsu Saom Vijlle Ujt Og Gt)
Mflankoli (set Vqr Duu Soom V9lle yt Oh G) Mfelankoli (sdet Vqar D Sm V9ille yUt Ohg G) Meflankoli (dset Vaqr Du Smo Vi9lle Uyt Ogh G)
Mrlankoli Vsr Dh Skm Vllle Utt Oy G㴴) Mrelankoli (dt Vsar Dhu Skom Vlille U Oyg G) Merlankoli (dte Vasr Duh Sokm Villle Ut Ogy G)
M4lankoli (dst Vwr D7 S9m Volle Uf Ob G)) M4elankoli Vwar D7u S9om Voille Uft Obg G Me4lankoli (dest Vawr Du7 So9m Violle Utf Ogb G)
Mdlankoli (d3t Vxr Dk S0m Vklle U5 Ov Mdelankoli (d3et Vxar Dku S0om Vkille U5t Ovg Medlankoli (de3t Vaxr Duk So0m Viklle Ut5 Ogv
Mwlankoli (dft Varr Di Slm V8lle Uh Of Mwelankoli Va Diu Slom V8ille Ofg Mewlankoli (deft Var Dui Solm Vi8lle Uth Ogf
Mellankoli (drt Vad D8 Sim Vulle Uy Ot Meankoli Vadr D8u Siom Vuille Otg Mealnkoli (dert Vard Du8 Soim Viulle Uty Ogt
Mekankoli (d4t Va4 Dj Somm U6 Meklankoli (d4et Va4r Dju So Vile U6t Melkankoli (de4t Var4 Duj Som Ville Ut6
Meoankoli (ddt Vag Dy Soj Vikle Ug Meolankoli Vagr Dyu Sojm Ugt Meloankoli (dedt Varg Duy Somj Vilkle Utg
Mepankoli (dwt Vat Sok Viole Ur Meplankoli (dwet Vatr Urt Melpankoli (dewt Vart Somk Vilole Utr
Melaankoli (dett Va5 Son Viple Melnkoli (de Va5r Sonm Viplle Melnakoli (det Var5 Somn Vilple
Melznkoli (def Vaf Melzankoli Vafr Melaznkoli (detf Varf Vilel
Melqnkoli (de5 Vae Vilke Melqankoli (de5t Vaer Melaqnkoli (det5 Vare Villke
Melsnkoli (deh Viloe Melsankoli (deht Melasnkoli (deth Villoe
Melwnkoli (dey Vilpe Melwankoli (deyt Melawnkoli (dety Villpe
Melxnkoli (de6 Villee Melxankoli (de6t Vill Melaxnkoli (det6
Melannkoli (deg Vills Melakoli (degt Villse Melaknoli (detg Villes
Melamkoli (der Vill3 Melamnkoli Vill3eHOME
Popular Songs:
three nights a week

fcil

breathe (feat. moulin noir)

tree

secret

under my skin

prince ali (french)

mwi do ciebie co

alone together

disillusion

rock house

crimen

uptown subway

el bal de los recuerdos

black

all my days

the mirror

todo lo demas tambien

noitall

don't rain on my parade

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us